reklama

LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem

Beton vždycky býval a v současné době i je základní stavební hmotou používanou pro stavby rodinných i bytových domů. Betonové tvárnice jsou českému stavebníkovi dobře známy v podobě tvárnic ztraceného bednění, betonové tvárnice se stále více uplatňují i pro obvodové a vnitřní nosné zdivo.

LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem

Firma Betonové stavby – Group s.r.o. (s historií od roku 1993) přišla v loňském roce na trh s inovovanou řadou výrobků zn. LIVETHERM. Značka LIVETHERM představuje kompletní stavební systém, který v sobě zahrnuje celou řadu konstrukčních prvků. Jde o zámkové bednící dílce, velkoformátové obvodové tvárnice pro přesné zdění s vloženou masivní tepelnou izolací, prvky pro vnitřní nosné i nenosné zdivo včetně systému překladů, akustické zdivo, prvky stropní konstrukce – skládané trámečkové stropy i ŽB panely, kompletní systémové komínové tělesa a v neposlední řadě i různé typy stavebních prefabrikátů a schodišť.

Obvodové zdivo LIVETHERM je pokrokovou technologií pro nízkoenergetické či pasivní stavby, kdy při jednotné tl. obvodové stěny 400 mm lze kombinací různých použitých materiálů (beton alt. liapor, tepelná izolace na bázi polystyrénu či PUR pěny tl. 140 mm) dosáhnout součinitele prostupu tepla od 0,226 až po 0,11 W/m2K.

LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem
LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem
LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem
LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem

Veškeré tvarovky zn.LIVETHERM jsou vyráběny s rozměrovou výškovou přesností do ± 1,50 mm a jsou opatřeny univerzálním vícenásobným zámkem ve svislé spáře, takže zdění s nimi je maximálně přesné a zde je spojovat maltou pro tenké spáry (lepidlem) pouze ve vodorovné spáře, což výrazně zrychluje vlastní montáž a zároveň garantuje vysoké tepelně izolační vlastnosti hotové konstrukce. Systém LIVETHERM nabízí v rámci jednotlivých konstrukcí i různé doplňkové tvarovky (rovné, rohové, překladové, věncové, poloviční výškové moduly atd.), tudíž je velice variabilní a výrazně eliminuje možnost vzniku tepelných mostů při vlastním provádění.

Betonové popř. liaporové zdivo LIVETHERM má ryze přírodní původ (křemičitý písek, kamenná drť, voda, cement – alt. liapor), má vysokou pevnost a nabízí dlouho životnost, která nebrání ani následným rekonstrukcím či přístavbám. Za jeho největší výhodu lze považovat jeho akumulační schopnost, kdy je zdivo naakumulované teplo schopné zpětně uvolňovat zpět do místnosti (po dobu až 6 - 8 hod) , čímž vhodně vyrovnává případné kolísání teplot a výrazně šetří náklady na vytápění. Zdivo LIVETHERM je otevřené pro prostup vodních par a nabízí i nadstandardní zvukově izolační vlastnosti. To vše spolu s dalšími vlastnostmi vytváří uvnitř stavby zdravé mikroklima a pohodlné ekologické bydlení.

LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem
LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem
LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem
LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem

Zdivo LIVETHERM pro nízkoenergetické či pasivní stavby o š.zdi 400 mm není nutné dále zateplovat. Izolační vložka je umístěna uvnitř bloku, tudíž celý systém není ani nijak náročný na provádění vnitřních i obvodových omítek a vůbec není náchylný na případné mechanické poškození.

Firma Betonové stavby – Group s.r.o. však nenabízí pouze dodávky výše zmiňovaných prvků. K celé výrobkové řadě LIVETHERM nabízí propracovaný stavební servis, který v sobě zahrnuje veškerou možnou podporu pro projektanty i zástupce stavebních firem (zpracování cenových nabídek, kladečských výkresů stropů, technického poradenství, ocenění staveb atd.), dále v rámci konkrétní dodávky nabízí dotovanou pomoc při založení zdiva včetně dodávky zakládací malty, odborné poradenství technicko – obchodních poradců na stavbě během výstavby, bezplatnou dodávku malty pro tenké spáry pro celý dům, půjčovnu pracovních pomůcek pro správnou aplikaci (maltovací vozíky, míchadla, pily) a k řadě výrobků i dotovanou dopravu či dopravu zcela zdarma.

LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem
LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem
LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem
LIVETHERM ... pro LIDI s vlastním názorem

Firma disponuje i vlastní nabídkou typových projektů rodinných domů LIVETHERM, kde si lze vybrat z pestré nabídky právě to Vaše vysněné bydlení popř. lze využít i realizaci projektové dokumentace dle konkrétního přání zákazníka – dům na míru. Tyto domy je firma Betonové stavby – Group s.r.o. samozřejmě schopna i realizovat v rámci celé ČR ( do podoby hrubé stavby či stavby na klíč).Více informací hledejte na www.livetherm.cz či na adrese www.betonstavby.cz

Publikováno: 11. 10. 2012, Autor: BS Klatovy (text a foto)