reklama

Vyplatí se zvyšovat tepelný odpor zdiva?

Rodinný rozpočet stále více zatěžují rostoucí ceny energií. Tuto skutečnost odráží zvýšený zájem široké veřejnosti o problematiku snižování energetické náročnosti budov a hledání variant možných úspor nákladů na topení.

Vyplatí se zvyšovat tepelný odpor zdiva?

Požadavek na úsporné a kvalitní bydlení je hlavním faktorem při výběru zdicího materiálu. V současnosti se proto mnozí stavebníci snaží uspořit náklady na vytápění navyšováním izolačních vlastností stěn.

Rodinný dům Neptun z POROTHERMU 44 P+D

„Majitelé rodinných domů často přeceňují podíl vnějšího zdiva na tepelných ztrátách,“ říká ing. Petr Veleba ze společnosti Wienerberger. O únicích tepla si lze představu udělat velmi jednoduše. „Uvažujme o přízemním, samostatně stojícím typovém domu Neptun z programu POROTHERM DŮM, vytápěným zemním plynem,“ upřesňuje Veleba. Stavba domu byla realizována z cihel POROTHERM 44 P+D a doplněna obyčejnou omítkou. Na části venkovního zdiva jsou použity obkladové pásky Terca.

„V případě typového domu Neptun máme k dispozici tyto údaje,“ vypočítává Veleba. „Obvodové zdivo s celkovou plochou 97 m2, okna a dveře 16 m2, podlahová plocha měří 100 m2 v domě je pevný strop s provětrávanou střechou, celkový objem vzduchu v místnostech pak činí 361 m3. U všech částí domu zjistíme jejich součinitel prostupu tepla,“ přibližuje Veleba. „Z hodnot, které se nám podařilo získat, je jasně patrné, že stavba již v základním provedení plně odpovídá požadavkům na tepelnou ochranu budov a s rezervou splňuje všechny požadované parametry.“

Rodinný dům Neptun z POROTHERMU 44 P+D
Rodinný dům Neptun z POROTHERMU 44 P+D

Tepelný odpor zdiva: kudy utíká teplo

Informací, kterou se podařilo díky výpočtům zjistit, je podíl tepelných ztrát, jež připadají na jednotlivé části typového domu Neptun. Stěnami, o nichž se stavebníci často domnívají, že mají největší vliv, se však ztratí jen asi 25 % tepla. Oproti tomu větráním přijdeme o 33 %. Samotnými okny a dveřmi unikne 19 % tepla, podlahou 12 % a 10 % tepla uniká střechou.

„Na základě všech údajů jsme mohli zpracovat energetický štítek budovy, jenž je podobný tomu, který známe z elektrospotřebičů,“ vysvětluje ing. Petr Veleba. „Neptun již v uvedeném základním provedení patří do kategorie B, tedy jako energeticky úsporný.“

Co je efektivní?

Při standardní podobě (zdivo POROTHERM 44 P+D, malta POROTHERM TM a obyčejná omítka) dosahuje v případě domu Neptun hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,317 W/ m2·K. „To odpovídá hodnotě tepelného odporu zdiva R = 3,00 m2·K/W,“ doplňuje Petr Veleba. „Při těchto hodnotách jsme ročně zaplatili (cena byla kalkulována v listopadu r. 2007), za vytápění zhruba 17 042 Kč.“

Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií se však mnozí stavebníci snaží získat další úspory. Nejpoužívanější metodou v praxi přitom je další navyšování tepelného odporu zdiva, a to přidáním dodatečné tepelné izolace.

„Tento krok je opodstatněný u starších domů,“ potvrzuje Veleba. „V případě nové výstavby z moderních cihelných bloků POROTHERM jsou však samotné hodnoty tepelného odporu zdiva tak dobré, že jejich doplněním o izolaci vzniknou již jen minimální úspory ročních nákladů na vytápění. Pokud se například použije tepelná izolace o tloušťce 4 cm, tepelný odpor zdiva R vzroste na 4,00 m2·K/W a roční náklady na vytápění objektu činily (v roce 2007) pouze 16 058 Kč (úspora 984 Kč/rok).“ Jak ale ing. Veleba dodává – „ abychom objektivně zjistili skutečný ekonomický přínos případného zateplení, musíme aktuální úspory v nákladech na vytápění porovnat s pořizovací cenou a životností zateplovacího systému uváděnou jeho výrobci“.

Jak na úspory

„Zájemcům, kteří by rádi dosáhli vyššího tepelného odporu vnějšího zdiva, doporučuji výstavbu z cihel POROTHERM Si, tzv. superizolačních,“ radí Veleba. „Kromě toho se vyplatí zaměřit se také na zlepšení tepelně-izolačních schopností oken, například použitím předokenních rolet do systémových překladů POROTHERM RONO.“

Jak je z uvedených údajů vidět, moderní cihlové bloky POROTHERM umožňují svými parametry stavět domy, které nabízejí příjemný život s minimem nákladů na energie. Vnější zdivo z POROTHERMU je proto již zbytečné dodatečně zateplovat.

Jak na úspory
Jak na úspory

Hluk. Nelze mu uniknout. Obklopuje nás takřka všude. Není proto divu, že toužíme po klidu a tichu alespoň doma. V případě výstavby nového domu si však můžeme toto přání snadno splnit. Zajímavou možnost nabízí novinka v sortimentu neprůzvučného zdiva POROTHERM. Nová cihla POROTHERM 25 AKU MK, v jejímž názvu je zkratkou MK uvedeno, že je vybavena maltovou kapsou, zvyšuje zvukoizolační vlastnosti zdiva bez nutnosti rozšiřovat tloušťku stěn.

Nová cihla využívá netradiční propojení zazubení s maltovou kapsou. Díky tomu se schopnost zdiva tlumit zvuky dále zvyšuje, a to při zachování stejné tloušťky stěn. Její rozměry (372×250×238 mm) v kombinaci se spojením pero a drážka a maltovou kapsou ve svislých spárách umožňují velmi rychlé a přesné zdění. Využití řešení v modulovém systému přitom nabízí jak snadnou samotnou výstavbu, tak dobrou kombinovatelnost s dalšími prvky systému POROTHERM.

Cihly POROTHERM 25 AKU MK jsou určené pro omítané vnitřní zdivo o tloušťce 250 mm, případně pro vnitřní chráněnou část vnějších vrstvených stěn. Kromě zvukového útlumu však nabízejí i další výhody. K nim patří například schopnost propouštět vodní páry a napomáhat tak vytvoření příjemného prostředí v místnosti či zabraňovat únikům tepla zdmi.

Vybíráme z: Stavba a rekonstrukce, speciálního vydání internetového časopisu Trendy bydlení.

Publikováno: 2. 1. 2013, Autor: Stavba a rekonstrukce, Dominika Bučková (text), Wienerberger (foto)