Peletová kamna

Využití biomasy jako alternativního zdroje tepelné energie, který je šetrný k životnímu prostředí, to je v současné době stále častěji diskutované téma nejen ve vědeckých kruzích, ale stává se součástí veřejného zájmu a programů vládních nebo nevládních seskupení.

Peletová kamna

Biomasa

Biomasa – pod tímto pojmem si můžeme představit zejména odpad při zpracování produktů rostlinného původu (plevy, slámu, natě, dřevní štěpky a piliny atd.) Granulací ji lze upravit na koncentrovaný zdroj tepelné energie. Podle vstupní suroviny se za 1 kg biomasy získá od 15 000 do 19 000 MJ. Nejvíce tepla vydají granule (pelety) z dřevní hmoty – až 19 000 KJ/kg.

Granule neobsahují žádné jiné látky jako pojiva, nebo jiné chemické látky, které by hořením znečišťovaly životní prostředí. V případě dřevních pelet tvoří vyhořelé palivo pouze do 3 % spalovaného objemu a lze jej využít jako minerální hnojivo.

Pelety o průměru od 4 mm až po 20 mm lze jako palivo (na rozdíl od stávajících fosilních paliv) lépe a přesněji dávkovat podle potřeby tepla. V kamnech uzpůsobených ke spalování pelet přesahuje účinnost 85 %. Na trhu se nabízejí jak krby na pelety s teplovzdušným výměníkem tak i kotle s vodním výměníkem.

Manipulace s peletami je podstatně jednodušší a hlavně čistší. Palivo pro domácnost se dodává v 15kg balení.

Biomasa
Biomasa
Biomasa
Biomasa

Kamna do interiéru, krb.

Přednosti užití kamen na pelety:

  • Šetrné vůči životnímu prostředí.
  • Bezkonkurenční cena paliva ve srovnání s koksem, plynem, el. energií, olejem.
  • Automatický programovatelný provoz.
  • Bezpečnost.
  • Jednoduchá a čistá manipulace s palivem.
  • Snadná údržba.
  • Nezatěžuje se odpadové hospodářství – popel tvoří max. 3 % z objemu spalovaného paliva.
  • Popel lze použít jako minerální hnojivo.
  • Pokud jsou kamna umístěna v interiéru, tvoří vhodný doplněk.
  • Možnost instalace v objektech se slabým přívodem el. energie a území bez rozvodu plynu.
Přednosti užití kamen na pelety:
Přednosti užití kamen na pelety:

Kamna pro instalaci do nebytového prostoru (kotelna, sklep apod.).

Více se dozvíte na www.peletova-kamna.cz

Autor: Tukan RG (text a foto)

Související k tématu