reklama

Upevňujeme schody

Pokud se chystáte nainstalovat si doma svépomocí schody, určitě přemýšlíte, jak na to. Snadnou a rychlou instalaci dřevěných schodů umožňují v současné době speciální hmoždinky s vysokou pevností a s konstrukcí, umožňující téměř neviditelnou montáž.

Upevňujeme schody

Dřevěné schodnice se dají upevnit mnoha způsoby, většinou však jde o poměrně pracné metody vyžadující opakované snímání a vrtání schodnic. Při těchto operacích dochází často k narušení již provedených finálních nátěrů a často i pohledových ploch stupňů (hlavy průchozích vrutů nebo šroubů). Popsané speciální hmoždinky tato rizika prakticky eliminují.

Montáž dřevěných schodnic na kovovou konstrukci

Pro montáž dřevěných schodnic vyrobených z fošen o tloušťce aspoň 30 mm na kovovou nosnou konstrukci (ocelové trubky, masivnější úhelníky, Jäckelovy profily) byly vyvinuty hmoždinky TB. Ty se upevňují na ocelovou konstrukci pomocí rozpěrných šroubů, s jednotlivými stupni schodiště se pak spojují zalepením opačných konců hmoždinek do vyvrtaných otvorů. Metoda je vynikající a montáž netrvá dlouho, vyžaduje však naprosto přesné měření.

Montáž dřevěných schodnic na kovovou konstrukci
Montáž dřevěných schodnic na kovovou konstrukci

Popis montáže

Na konstrukci schodů určíme místa, kam budou schodnice namontovány; každá schodnice bude připevněna ve čtyřech bodech. Výrobce doporučuje osazovat současně první a poslední schod.

Ve zvolených místech vyvrtáme otvory o průměru 8 mm.Do těchto otvorů vložíme čtveřici montážních přípravků TBZ 2 (výrobce je nazývá značníky).

Popis montáže
Popis montáže
Popis montáže
Popis montáže

Na ně položíme schodnice a jejich umístění zkontrolujeme. Pak v místech, kam jsme osadili „značníky“, poklepeme na schodnice dřevěnou nebo gumovou paličkou, aby se hroty přípravků do dřeva otiskly.

Popis montáže
Popis montáže
Popis montáže
Popis montáže

Schodnice pak odneseme a do míst vyznačených důlky značníků vyvrtáme otvory o průměru 14 mm do hloubky 25 mm (na vrták je vhodné navinout samolepicí pásku v takové šířce, aby se nedal vyvrtat hlubší otvor).

Značníky vyjmeme z otvorů v kovové konstrukci a na jejich místa vložíme plastové hmoždinky TB. Dotažením vrutů se hmoždinky pevně spojí s konstrukcí. Schodnice pak přiložíme na osazené hmoždinky, jejich vroubkovaný konec nasměrujeme do slepých otvorů vyvrtaných v schodnicích, do nichž jsme těsně před montáží vpravili polyuretanové lepidlo typu KK, a silou je narazíme až na doraz.

Po vytvrzení – nejlépe až příští den – lze již schody používat. Výrobce uvádí, že toto provedení hmoždinky zabraňuje vrzání schodů.

Montáž dřevěných schodnic na beton

Montáž dřevěných schodnic na beton
Montáž dřevěných schodnic na beton

Popsanou metodu lze použít nejen pro upevňování dřevěných schodnic na betonové konstrukce, ale také na zídky z cihel (i vápenopískových), či z plných tvárnic z pórobetonu nebo na přírodní kámen s hutnou strukturou.

Montáž dřevěných schodnic na beton
Montáž dřevěných schodnic na beton
Montáž dřevěných schodnic na beton
Montáž dřevěných schodnic na beton
Montáž dřevěných schodnic na beton
Montáž dřevěných schodnic na beton
Montáž dřevěných schodnic na beton
Montáž dřevěných schodnic na beton

Montáž je prakticky shodná s montáží na kovové konstrukce. Použijí se však hmoždinky typu TBB (viz obrázek výše), které se ve vyvrtané díře (průměr 8 mm, hloubka 55 mm) rozpínají vrutem.

Pro případné vyrovnání povrchů s odchylkami od ideální linie se použijí plastové podložky, které se před montáží schodnic navléknou na vroubkovaný konec hmoždinky (doporučujeme předem vyzkoušet); ty jsou součástí dodávky.

Více informací o produktech najdete na www.fischer.cz.

Publikováno: 4. 3. 2013, Autor: Karel Štech a Fischer (text), Fischer (foto a kresby)