Vhodná podlaha do garáže

Garáže rodinných a bytových domů představují namáhanou konstrukci se specifickými požadavky na odolnost, údržbu a funkčnost. Ideálním řešením pro podlahu v garáži jsou epoxidové nátěrové systémy, které dokáží zajistit ochranu hned před několika vnějšími vlivy.

Vhodná podlaha do garáže

Podlaha do garáže

V mnoha garážích se setkáváme s problémy zejména z důvodu výskytu provozní vody vnesené na vozidlech. Tato voda proniká do navazujících konstrukcí a vytváří kaluže na podlaze, které zhoršují nejen uživatelský komfort, ale mohou způsobit významnou degradaci celé konstrukce. V některých případech tato provozní voda vzlíná do příček, proniká do dalších místností navazujících na garáž.

V případě garáže, která je umístěna na základové desce nelze často zcela odlišit, zda k výskytu vody dochází z důvodu vnesení vody vozidly nebo z důvodu netěsnosti izolačního systému proti podzemní vodě.

Vhodná podlaha do garáže
Vhodná podlaha do garáže

Další a velmi časté namáhání podlahy jsou úkapy provozních kapalin, olej, palivo a další ropné látky dokáží nejen narušit vzhled podlahy, ale doslova se vpijí do betonu, kde dochází k dalšímu poškozování. Na tuto situaci je třeba myslet již na začátku používání garáže jelikož toto poškození výrazně zhoršuje přídržnost dalších vrstev na podklad a jen velmi obtížně se eliminuje.

Dalším provozním vlivem je otěr od kol, zejména v místech jízdní dráhy a stání, v místě brždění a rozjezdů. Zde je dostatečnou ochranou doporučená tloušťka ochranné vrstvy a její kvalita.

Vhodná podlaha do garáže
Vhodná podlaha do garáže

Mnoha těmto situacím lze snadno čelit již v průběhu projektové dokumentace garáže. Pro podlahy garáží platní stejné základní požadavky jako na jiné konstrukce, právní předpisy však s výjimkou požárních vlastností podlahy a protiskluznosti nášlapné vrstvy neřeší.Hydroizolační a ochranná vrstva na podlaze by měla být vytažená na stěny a navazující konstrukce, aby voda obsahují chloridy nemohla přímo namáhat beton, vrstva musí být odolná poškození a musí být jednoduše opravitelná.

Doporučení pro stavbu podlahy v garáži:

  • návrh konstrukce s ohledem na teplotní a objemové změny – jednoduchý tvar, maximální rozměry
  • zvětšené krytí výztuže betonem jako ochrana proti korozi
  • beton mrazuvzdorný a vodotěsný – použití vhodných přísad
  • odolnost hydroizolací a finálního nátěru proti ropným látkám
  • minimální množství dilatační spár, a jejich co nejjednodušší rozmístění
  • dilatační spáry vyplit trvale pružným polyuretanovým tmelem Sikaflex®

Řešení:

Mimo samotnou spodní hydroizolaci, která ochrání konstrukci před vzlínající vlhkostí lze velmi snadno ochránit podlahu od nášlapné konstrukce. Kvalitní epoxidový nátěr dokáže zajistit trvanlivou ochranu před výše uvedenými vlivy po celou dobu životnosti podlahy. Při aplikaci je nutné dodržet několik základních technologických kroků a doporučenou skladbu.

Řešení:
Řešení:
Řešení:
Řešení:

Kvalita podkladuBetonový podklad by měl mít dostatečnou pevnost a kvalitu povrchu. Současně by měl být vyrovnaný a měl by respektovat dilatační spáry objektu. Před aplikací nátěru je nutné dodržet vlhkostí a teplotní podmínky.

Penetrace:Vysoce kvalitní epoxidová pryskyřice Sikafloor®-156 je ideální jak pro samotnou penetraci podkladu, tak pro vytvoření tzv. plastmalty, kterou můžete využít pro vyrovnání větších nerovností, zapravení lunkrů apod. Penetraci naneste důkladně na celou plochu pod finální nátěr.

Finální nátěrHladký epoxidový nátěr Sikafloor®- 264 důkladně rozmíchejte a nanášejte pomocí válečku na penetrovaný podklad. Nátěr nanášejte nejméně ve dvou vrstvách. Pro vytvoření finální struktury použijte materiál Sikafloor®-264 Thixo, ten ihned po nanesení hladkým válečkem ještě jednou přejeďte válečkem se nopkovou strukturou. Takto vytvoříte na povrhu jemnou strukturu pomerančové kůry, ta nabízí na povrchu vyšší protiskluznost, sjednocuje nerovnosti a přitom nijak neomezuje údržbu.

Řešení:
Řešení:

Finální povrch splňuje požadavky na výše uvedené vlivy namáhání, a nad to i estetické hledisko, které velmi často patří k návrhu rodinného domu. Aplikaci při dodržení technologické kázně zvládne jak řemeslník, tak zručný kutil snad s jediným doporučením – dodržujte návod a udržujte nářadí v čistotě, měňte válečky.

www.sika.cz

Autor: Sika CZ (text + foto)

Související k tématu