reklama

Jak opravit interiéry zasažené povodní?

Technický tým Rigips dostává řady dotazů od realizačních firem i majitelů domů a bytů, kteří začínají odstraňovat následky povodní. Připravili jsme tedy článek, ve kterém přinášíme rady a tipy, jak postupovat při opravách sádrokartonových konstrukcí poškozených vodou a jak rychle a efektivně opravit zaplavené interiéry.

Jak opravit interiéry zasažené povodní?

Povodňové vody jsou často kontaminované a mohou způsobovat nepříjemná onemocnění, proto doporučujeme odstranit a zlikvidovat všechny konstrukce a sádrokartonové desky, které nasákly povodňovou vodou.

Jak opravit interiéry zasažené povodní?
Jak opravit interiéry zasažené povodní?

O co se postarat nejdříve?

 • Veškeré práce provádějte jen tehdy, pokud je prostor či budova staticky bezpečná a nehrozí zhroucení jakékoli její části.
 • Nedoporučuje se používat elektrické vrtačky a pily.
 • Při příchodu do zatopených prostor, především v případě zatopení interiéru přes stropní konstrukci, která je zakryta podhledem, je nutné vodu zadržovanou v dutině nad podhledem vypustit, např. provedením malých otvorů v opláštění, aby se předešlo zřícení podhledu.
 • Odčerpejte stojatou vodu ze zatopených prostor.
O co se postarat nejdříve?
O co se postarat nejdříve?
O co se postarat nejdříve?
O co se postarat nejdříve?

Co je třeba odstranit?

 • Promočené sádrokartonové opláštění konstrukcí příček a předsazených stěn do výšky minimálně 200 mm nad hladinu vniklé vody.
 • Provlhlou minerální izolaci z dutin konstrukcí.
 • Vyčistěte a vydezinfikujte dutiny konstrukcí.
 • V případě zjištění zásadního poškození ocelových částí konstrukcí korozí je nutné tyto prvky, případně celou konstrukci nahradit.

Jak vysoušet?

Před zahájením samotné rekonstrukce či drobných oprav je nutné dokonale vysušit všechny vytopené prostory budov. Proces vysychání může urychlit:

 • snížení vlhkosti v interiéru,
 • otevření budovy, aby se zajistila cirkulace vzduchu,
 • použití větráků,
 • použití odvlhčovačů a vysoušečů uvnitř budovy.
Pozor! Zdánlivě suché povrchy konstrukcí ještě nemusí znamenat dostatečné vyschnutí celé konstrukce!

Co po vyschnutí?

Po vyschnutí je nutná další kontrola všech zasažených konstrukcí, protože některé druhy poškození se projeví právě až po vyschnutí zatopených prostor:

 • opticky nesmí být na konstrukcích patrné stopy vlhka,
 • povrchový karton musí být suchý a soudržný s jádrem desky,
 • desky nesmí být zdeformované,
 • kontrola možného vzniku plísní na konstrukcích.
Plochy s výše uvedenými nedostatky je nutné dodatečně odstranit.
Co po vyschnutí?
Co po vyschnutí?
Co po vyschnutí?
Co po vyschnutí?

Jak dokončit opravy?

 • Do dutin je nutné vrátit chybějící minerální izolaci.
 • Doplnit demontované opláštění, a to ve stejném druhu a počtu opláštění.
 • Opravu drobných otvorů a spár je možné provést pouze vytmelením.

Na co nezapomenout?

 • Obecně je nutné při opravách postupovat dle technické dokumentace Rigips.
 • Při opravách konstrukcí, na které jsou kladeny nároky na požární odolnost či neprůzvučnost, je třeba dbát na to, aby veškeré použité materiály odpovídaly technické specifikaci výrobce a byly v souladu s projektovou dokumentací stavby.
 • Konstrukce s požadavkem na požární odolnost smí montovat jen odborně způsobilá firma.
Na co nezapomenout?
Na co nezapomenout?
Na co nezapomenout?
Na co nezapomenout?

Jak renovovat? Jak rychle vytvořit nové a pěkné prostory?

V případě, že jste se ocitli v situaci, kdy budete potřebovat rozsáhlou rekonstrukci, Rigips vám nabízí rychlé a spolehlivé řešení.

Jak renovovat? Jak rychle vytvořit nové a pěkné prostory?
Jak renovovat? Jak rychle vytvořit nové a pěkné prostory?

Výhody sádrokartonových konstrukcí Rigips:

 • Lze postupovat snadno a rychle, neboť bez mokrých procesů je rekonstrukce výrazně rychlejší.
 • Sádrokartonové konstrukce vám spolehlivě nahradí veškeré parametry původních konstrukcí. Kromě rychlé a snadné montáže získáte i překvapivě dobrou zvukovou izolaci a požární odolnost.
 • Můžete získat krásně hladké a rovné stěny i stropy, do kterých lze snadno umístit nové elektrorozvody bez jakéhokoli zasekávání či krytí lištami.
 • Suchá výstavba nabízí minimální tloušťku stěn a nízkou hmotnost konstrukcí (bez nutnosti statických posudků).
 • V porovnání s jiným stavebním materiálem docílíte i nižší pořizovací náklady.
 • Používají se atestované, zdravotně nezávadné a ekologické materiály.

Publikováno: 8. 7. 2013, Autor: Rigips (text a foto), Profil autora: Redakce