reklama

Novinka pro základy rodinného domu

Než se začne stavět jakýkoliv dům, je potřeba vybudovat dostatečně dimenzované a pevné základy. Tento úkon tedy patří mezi nejdůležitější kroky, které je nutné udělat. Z tohoto důvodu jsou na základy kladeny poměrně vysoké požadavky a není na místě zde zbytečně šetřit. V letošním roce přišla firma Liapor s novinkou, která zlepšuje velmi jednoduchým způsobem energetické vlastnosti stavby.

Novinka pro základy rodinného domu

Jedná se o inovativní zakládání rodinných domů, které je založeno na principu položení tepelně-izolačního násypu z materiálu Liapor (dříve známého keramzitu) do základů domu. Díky tomuto speciálnímu zásypu, který je proveden ve vrstvách před položením základové desky, se výrazně zlepšují tepelně-izolační vlastnosti a proto je tento technologický postup vhodný zejména pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Dalším bonusem navíc je dlouhá životnost a odolnost včetně zdravotní nezávadnosti.

Jak se postupuje?

Postup takové pokládky je poměrně jednoduchý. Pokud jsou vykopané základy, tak v prvním sledu přivezený Liapor se položí (zasype) na připravenou geotextilii. Následně se rovnoměrně, většinou ručně nebo malou pásovou mechanizací, rozprostře. Nutno říci, že Liapor se ukládá po vrstvách 0,3 metru až k dosažení potřebné hloubky zásypu. Pro nízkoenergetické i pasivní domy stačí 0,5 metrová vrstva. Každá vrstva se zhutní vibračními deskami. Na takto připravený tepelně-izolační násyp z Liaporu se realizuje vlastní základová deska rodinného domu.

Jak se postupuje?
Jak se postupuje?
Jak se postupuje?
Jak se postupuje?
Jak se postupuje?
Jak se postupuje?
Jak se postupuje?
Jak se postupuje?

Co je Liapor?

Dodejme, že Liapor je ve skutečnosti lehké keramické kamenivo, které se vyrábí výpalem a současnou expandací přírodních granulových jílů. Z toho vyplývá, že se jedná o přírodní materiál s výbornými vlastnostmi. Jedná se především o nízkou objemovou hmotnost (pro názornost Liapor frakce 4-8 mm používaný za účelem zakládání domů má 350 kg/m3), dále výbornou tepelně izolační schopnost, samozřejmě žáruvzdornost, trvanlivost, důležitá je rovněž mrazuvzdornost, také není nasákavý a je zdravotně nezávadný.

Na závěr

Vlastnosti, které charakterizují vybudování základů rodinného domu se zásypem Liapor:

  • je vytvořena ideální homogenní izolační vrstva bez tepelných mostů na obrázku
  • další podlahová izolace není potřebná
  • systém založení na Liaporu je vhodný pro založení staveb všeho typu (montované, monolitické, zděné)
  • mnoho referencí u nás i v celé Evropě
  • rychlá stabilizace základové spáry
  • velmi jednoduchá montáž

Další informace naleznete na www.zakladani-domu.cz.

Publikováno: 13. 7. 2013, Autor: Liapor (text a foto)