GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce

Především při rekonstrukcích starších staveb se stává, že je potřeba provést i opravu nebo výměnu podlahy. V té staré většinou najdete navezenou škváru, nebo v horším případě nějakou neidentifikovatelnou hmotu. Ta má minimální izolační vlastnosti, propouští vlhkost i radon, takže je jako podklad moderní podlahy naprosto nevhodná. Pokud má místnost i příliš vysoké stropy, tak je vhodné se při té příležitosti zamyslet nad možností snížit profil místnosti tím, že se zvýší podlaha.

GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce

Možností je samozřejmě více a záleží na konkrétních podmínkách v místě rekonstrukce. Pravděpodobně chcete, aby podlaha splňovala moderní požadavky kvalitního bydlení, izolovala proti zemní vlhkosti a dala se snadno a levně nainstalovat. Když navíc chcete, aby se zabránilo i pronikání radonu a v podlaze se daly vést technické rozvody, případně sítě, nabízí se použití moderního systému GUTTADRYTEK.

GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce
GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce
GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce
GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce

Je to modulární systém tvořený z jednotlivých kopulí vyrobených z vysoce hustotního polyetylenu (HDPE) což je recyklovatelný plast přátelský k životnímu prostředí. S prvky GUTTADRYTEK se dobře manipuluje a dají se poskládat podle toho, jak je potřeba. Vyrábějí se ve výškách od 5 cm do 60 cm (5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55 a 60 cm) takže si vyberete pro každou příležitost. Klenutý tvar a výztužné žebrování umožňují vytvoření vysoce nosných betonových podlah s výraznou úsporou betonu. Současně však zachovávají značný prostor pod podlahami pro odvětrávání vlhkosti, radonu, pro kabelové a potrubní rozvody… Díky použitému materiálu se vyznačují vysokou pružností, mechanickou odolností a teplotní stabilitou. UV odolnost je zajištěna barevnými aditivy. Nízká hmotnost a snadná skladovatelnost umožňují snadnou manipulaci i montáž.

Pokládka celého systému GUTTADRYTEK je nenáročná a zvládne ji každý alespoň trochu manuálně zručný člověk. Po odkopání staré podlahy se připraví podklad tak, aby měl předepsanou pevnost a byl dostatečně rovný. Pevnost podkladu je individuální podle předpokládané vrstvy betonu, kterým se budou prvky zalévat a podle požadovaného zatížení podlahy. Toto musí doporučit projektant, který zná místní podmínky. Jako podklad může být použitý udusaný štěrk anebo základový beton – pokud se počítá s větším zatížením. Samotná pokládka jednotlivých prvků je jednoduchá jen je potřeba pečlivě „zacvakávat“ jednotlivé prvky do zámků na jejich stranách. Jednotlivé elementy se kladou ve vodorovných řadách podle šipek. Pokládka probíhá nasucho.

GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce
GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce

Pro správné odvětrání se musí vyvést do obvodových stěn ventilační prostupy, aby se vytvořil takzvaný komínový efekt, který odvede případnou vlhkost nebo radon z podloží ven mimo obývaný prostor.

GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce
GUTTADRYTEK – tvarovky pro trvalé odvětrání podlahové konstrukce

Po dokončení pokládky se přes prvky GUTTADRYTEK položí armovací síť a provede se zalití betonem doporučené kvality a tím se provede monolitická deska podlahy. Na tuto desku se po vyzrání betonu pokládají další prvky podlahového systému.

Systém GUTTADRYTEK je samozřejmě možné použít i pro odvětrávané podlahy v novostavbách.

Více informací naleznete na www.guttadrytek.cz.

Autor: GUTTA ČR - Praha spol. s r.o. (text a foto)

Související k tématu