Okapy v zimě – jak se vyhnout poškození

Poškozené střechy, zdeformované nebo úplně zničené okapy a římsy překvapí každou zimu řadu majitelů. Při tání sněhu bývají nejvíce zatěžovány a poškozeny okapy. Jak se bránit a jaké nejčastější problémy vás mohou v zimním období čekat, radí Marek Dítě, odborník z firmy Lindab.

Okapy v zimě – jak se vyhnout poškození

Prevence poškození okapů v zimě

Nejdůležitější je samotné řešení střechy, její spád a výběr vhodné střešní krytiny a samozřejmě prevence! Už při projektování střechy by se však mělo myslet i na výběr a množství vhodných bezpečnostních prvků dle dané klimatické oblasti. Řešením je také umístění žlabů i svodů hluboko pod hranu střechy, kde zůstanou chráněny před sesuvem sněhu. Tato technologie montování se běžně využívá na horách, nelze ji však uplatnit ve všech případech. To jsou první kroky k ochraně okapů v zimě.

Prevence poškození okapů v zimě
Prevence poškození okapů v zimě

Aby sníh na střeše nezničil okapy

Jakákoli opatření, která by zabránila deformaci podokapních žlabů vlivem sjíždějícího sněhu je zapotřebí provést dřív než se sníh na střeše objeví, nejlépe již v průběhu realizace stavby, nebo alespoň v době, kdy se zima teprve blíží.

Pokud nechceme, aby sníh ze střechy sjížděl ať už kvůli bezpečnému pohybu osob nebo z důvodu poničení podokapních žlabů, je nutné střechu zabezpečit pomocí sněhový zábran. Nejčastěji se používají sněhové zábrany trubkové, které se dle sněhové oblasti, sklonu střechy, a délky krovu rozmístí v jedné a více řadách po obvodu střechy.

Aby sníh na střeše nezničil okapy
Aby sníh na střeše nezničil okapy

Pokud nám sjíždějící sníh nevadí a potřebujeme pouze zabránit poničení podokapních žlabů, lze použít systém zpevňujících úchytů žlabů STAG, které celý okap zpevní. Takové řešení nabízí bezúdržbový okapový systém Lindab Rainline.

Více o prvku STAG a dalších komponentech zde.

Aby sníh na střeše nezničil okapy
Aby sníh na střeše nezničil okapy

Jednou z dalších možností je na zimní období celý okapový systém demontovat, což bývá zvykem zvláště v horských oblastech. Pokud jste se rozhodli pro tento způsob řešení, je opět vhodné použít okapový systém Lindab Rainline, ten lze totiž díky technologii stavebnicového systému snadno demontovat a následně na jaře opakovaně sestavit.

Když už jsme v situaci, že na střeše leží sníh, lze už jen očekávat, že se nic zlého nestane, nebo sníh ze střechy odstranit. Minimálně v horských oblastech by ovšem bylo lépe držet se řešení s použitím kvalitních sněhových zábran například z řady Lindab Protectline nebo Safety. Kompletní systém 2 tyčových protisněhových zábran na 6 m vyjde zhruba na 7000Kč Lindab Protectline nebo méně než 4500Kč řada Lindab Safety.

Aby sníh na střeše nezničil okapy
Aby sníh na střeše nezničil okapy

Led v okapech

Abychom zamezili nežádoucím následkům zmrzlé vody v okapech, je nutné, a to opět nejlépe již při montáži okapového systému dbát na to, aby přední hrana podokapního žlabu byla o něco níže než je hrana zadní. Pokud nám v takto provedeném okapu zamrzne voda, tak při následném tání poteče směrem od fasády a zabráníme tak škodám, které by vznikly promáčením stěn. Mezi další problémy které se mohou vyskytnout a které souvisí se zamrznutím vody v okapovém systému, je prasknutí svodové roury. Svodová roura praskne vlivem rozpínajícího se ledu a to většinou místě kde spojená (tzv. falc). Pro i zde je vhodné osadit svodové roury falcem směrem od fasády, tak aby při následném tání sněhu, nedocházelo k zatékání na fasádu v místě porušeného svodu.

Další možností je pak rozmrazovací systém.

Více o okapech v zimě Lindab Rainline na www.lindab.cz.

Autor: Lindab s.r.o. (text a foto)

Související k tématu