reklama

Pozor na vánoční světelné řetězy

Advent začal a za okny i na stromečcích uvnitř i vně bytů září spousta světýlek. Aby vánoční svátky byly opravdu klidné a pohodové, chtěli bychom vás upozornit na jedno riziko, které již bylo mnohokrát zmiňováno, ale často, bohužel, bez náležité odezvy. Jde o různé svíticí vánoční řetězy, které lze vídat za nevelký peníz zejména na stáncích trhovců a svou konstrukcí odporující skoro všem elektrotechnickým normám i zdravému rozumu.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pozor na vánoční svíticí řetězy, koupené od trhovců a v pochybných obchodech (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Přiznejme si, že původní myšlenka Vánoc byla dávno vytlačena aktivitami obchodníků a z dojemné pohádky o jesličkách je nyní jen marketingová záležitost. Vánoce nám příliš duchovních hodnot nepřinesou; bylo by ale vhodné, aby nám „nenadělily“ úraz proudem nebo požár bytu.

Jak by mohlo dojít k úrazu?

Jednoduše. Protože v elektrické síti je napětí 230 V, jsou žárovičky řetězů zapojeny do série; pokud každá z nich je určena pro napájecí napětí 20 V, pak je v jedné „větvi“ zapojeno 12 žárovek (12× 20 V = 240 V, žárovky jsou tedy trochu podžhaveny, ale aspoň déle vydrží). Jiné typy řetězů využívají žárovky 12 V; těch je pak 20 (20× 12 V = 240 V), jiný typ ze zahraničí měl v každé větvi 13 žárovek na napětí 18 V.

Sériové řazení žárovek znamená, že jsou zapojeny „jedna za druhou“ a hodnoty napětí, pro které jsou určeny, se sčítají. Například 2 žárovky na napětí 12 V takto zapojené by měly být napájeny napětím 24 V, 4 takové žárovky by potřebovaly napětí 48 V.

Sériové řazení žárovek znamená, že jsou zapojeny „jedna za druhou“
i (Zdroj: Karel Štech)
Sériové řazení žárovek znamená, že jsou zapojeny „jedna za druhou“

Poznámka:

Výraz „větev“ nemá nic společného s větvemi vánočního stromku; jde o sekce napájené ze společného přívodu. Jestliže jde o menší sadu žárovek, pak má jedinou sekci, „větev“ s 12, 13, nebo 20 žárovkami. Pokud potřebujeme objekt (stromeček, dům) osvětlit větším počtem světelných zdrojů, pak paralelně k stávající „větvi“ zapojíme stejnou větev s totožným počtem žárovek. Počet „větví“ není nijak omezen, snad jen nejvyšším proudem předřazeného jističe.

Když vyšroubujeme kteroukoli ze sériově zapojených žárovek, celá příslušná větev zhasne. Jestliže se dotkneme kontaktů objímky, pak utrpíme úraz elektrickým proudem, před nímž nás předřazení žárovky nijak neuchrání. Toto riziko je zvýšeno přítomností vody – například za deště lze inkasovat bolestivou „ránu“ i od objímky z izolantu.

Jediným řešením je důsledné používání objímek, které jsou hermetické a zabraňují proniknutí vody dovnitř. Svíticí řetězy vyrobené v posledních letech používají žárovičky na napětí 5 nebo 6 V, které jsou k vodičům připojeny nerozebíratelně (vývody žárovek a konce kablíků jsou zalisovány do plastu). Při přepálení kterékoli z nich tedy celý řetěz zhasne, oprava není možná.

Někdy není možné rozbitý světelný řetěz opravit
i (Zdroj: Karel Štech)
Někdy není možné rozbitý světelný řetěz opravit

Svévolnému dotyku tato koncepce zabrání, slabinou zůstávají kablíky s tenkou izolací, která se snadno poruší (poškození izolace kablíků je časté, zejména pokud na ně působí mráz) a samozřejmě nadále hrozí úraz elektrickým proudem, k němuž může dojít při rozbití baňky kterékoli žárovky. Při náhodném rozbití baňky žárovky jsou „živé“ části přímo vystavené dotyku; zejména z tohoto důvodu je používání takto konstruovaných žárovkových řetězů ve venkovních prostorech velmi přísně zakázáno.

Jak nepřijít k úrazu

„Vánoční“ úrazy byly natolik časté, že výrobci začali používat buď odolné kryty žárovek, nebo je uložili do ochranných krytů například ve tvaru lucerniček, jejichž rozebrání děti nezvládnou. Smutné Vánoce mívají všichni majitelé všetečných štěňat, psů a volně pobíhajících morčat a králíků, kteří každoročně zahynou při přehryzávání izolace kablíků napájejících světelné řetězy položené na zemi. Zcela bez rizika (i pro děti a zvířata) je napájení žárovek bezpečným napětím.

Žárovky jsou zapojeny paralelně neboli „vedle sebe“; jsou určeny pro napětí 12 nebo 24 V, které dodává transformátor o potřebném výkonu. Když se některá z žároviček přepálí, provozu ostatních se to nijak nedotkne. Úraz proudem není možný, nevýhodou je jen potřeba použít transformátor, který při napájení velkého množství žárovek bývá velký a těžký. Některé sady žárovek jsou kombinované, například jeden z typů na našem trhu používá transformátor 230/24 V, v jehož sekundáru jsou 4 sekce po 10 žárovičkách na napětí 2,5 V.

Buďte opatrní s manipulací zastaralých svítících řetězů
Buďte opatrní s manipulací zastaralých svítících řetězů (Zdroj: Karel Štech)
Mohlo by dojít k úrazu
Mohlo by dojít k úrazu (Zdroj: Karel Štech)

Nebezpečí požáru

I když je tato možnost méně pravděpodobná, přesto ji statistiky zaznamenaly. Umístění žárovky na hořlavý podklad může mít za následek zvýšení teploty v těchto místech a následné zahoření. Možné je také nebezpečné oteplení napájecího transformátoru u paralelních větví – zkrat v obvodu žárovek je sice nepravděpodobný, ale přesto k němu (zejména u amatérských konstrukcí) dochází. Není-li transformátor jištěn, může u něho dojít k nebezpečnému oteplení a následnému požáru.

Velmi úsporné osvětlení světloemitujícími diodami (LED) má malý příkon a napájecí transformátor pak stačí zcela malý. V zahraničí byly těmito efektními svítidly dosavadní žárovkové řetězy prakticky vytlačeny, LED řetězy se prodávají i u nás. Jejich výhodou je mimo jiné prakticky „nekonečná“ životnost a u typů s paralelním zapojení i dokonalá bezpečnost provozu. Vzhledem k nepatrnému příkonu je lze napájet z akumulátoru – takto lze například efektně rozzářit stromky před domem.

I u nás jsou oblíbeny svíticí LED řetězy
i (Zdroj: Karel Štech)
I u nás jsou oblíbeny svíticí LED řetězy

„Indoor“ nesmí ven!

Izolace kablíků pro venkovní prostory je silnější. Zatímco pro vánoční stromečky určené pro interiéry nejsou kladeny nijak vysoké nároky, provedení venkovní musí mít odolnější izolaci a hermeticky těsnicí objímky, popřípadě žárovky do kablíku zalisované. Problémem ovšem je, že zejména vietnamští stánkaři tato kritéria nerespektují a zákazníkovi, který jim vysvětluje, že chce osvětlit stromek před domem, klidně zabalí sadu žárovek interiérových („Indoor“ namísto „Outdoor“).

„Indoor spotřebiče nejsou určeny pro použití venku
i (Zdroj: Karel Štech)
„Indoor spotřebiče nejsou určeny pro použití venku

Tam, kde si nejsme jisti, zda řetězy se žárovkami mohou být používány ve venkovním prostředí, je řešením napájet je z izolačního transformátoru 230/230 V o příslušném výkonu. Na technické parametry vánočních řetězů se žárovkami se každoročně zaměřuje Česká obchodní inspekce; množství jich nevyhovělo předepsaným technickým normám, zejména z hlediska bezpečnostního, nebývá u nich uveden výrobce ani dovozce a neobsahovaly návod k obsluze v českém jazyce.

Některé z nich nevyhovovaly ani pro instalaci na vánoční stromky v bytech, kde při jejich provozu pak hrozilo nebezpečí vzniku požáru. Výkonnější ozdobná vánoční svítidla se dají i zapůjčit, v poplatku je zahrnuta i jejich odborná instalace i pozdější demontáž. Pokud bychom chtěli ušetřit, můžeme pro vyzdobení například stromu na zahradě použít běžné barevné vánoční žárovičky malých rozměrů, u nich ale pozměníme původní sériové zapojení na paralelní a do přívodu k nim vřadíme vhodný transformátor (pro 20 žárovek 12 V/0,3 A to bude trafo 230 V/12 V/100 VA, pro žárovky 12 V/0,1 A stačí trafo 25 VA). Transformátor, pokud není hermeticky zalitý, musíme umístit do místnosti, aby nebyl poškozen vlhkem, vedení od něj náležitě dimenzovat.

Několik důležitých upozornění

  • Světelné řetězy určené pro venkovní prostředí musí být příslušně označeny, nejčastěji výrazem OUTDOOR nebo označením IP 44 až 65, popřípadě značkou „kapka v trojúhelníku“.
  • Všechny žárovky musí být stejného typu, tedy zejména se shodným proudem. Kdyby byly v sérii zapojeny žárovky silnější a slabší, pak by ty slabší (s menším provozním proudem) byly přetíženy a brzy by se přepálily.
  • Než světelné řetězy pro venkovní osvětlení koupíte, ujasněte si, odkud kam budou nataženy, zda jejich nosná konstrukce (lanka, dráty) je unesou (řetězy nejsou samonosné!) a kudy povedou k napájecí zásuvce.
  • Před zapojením vždycky ověřte, v jakém stavu jsou kablíky – zda nemají popraskanou izolaci a zda nejsou deformované od skladování.
  • Řetězy se žárovkami vyzkoušejte ještě před zavěšením na lanka či fasádu.

Tip:

Mnohem výhodnější než žárovky jsou moderní svíticí diody; vyrábějí se v mnoha barvách a provedeních, některé typy řetězů mohou měnit barvy. Diody LED nehřejí, mají nízkou spotřebu a vysokou životnost.

Zdroj informací: Karel Štech

Publikováno: 22. 12. 2022, Autor: Karel Štech (text a foto), Profil autora: Redakce