reklama

Větrání s rekuperací tepla

V době neustálého růstu cen energií se zvyšují nároky na těsnost vnějšího pláště budovy.Také u starších domů dokáže například výměna oken výrazně změnit podmínky v bytě. Snižují se tepelné ztráty budovy, bohužel se tím snižuje i přirozené provětrání vnitřních prostor.

Větrání s rekuperací tepla
Plíseň v rohu špatně odvětrávané místnosti
Plíseň v rohu špatně odvětrávané místnosti

Výsledkem ztráty přirozeného provětrávání budov je zvýšená vzdušná vlhkost, její následná kondenzace v chladnějších místech tedy v místech tzv. tepelných mostů, což napomáhá množení plísní, mikroorganismů a roztočů. Kromě přítomnosti těchto nezvaných hostů člověku nesvědčí ani nekvalitní vzduch chudý na kyslík a to i během spánku, ve vnitřních prostorách trávíme průměrně 70 až 90% času. Potom na nás dopadá únava a bolesti hlavy, cítíme zatuchlý vzduch v místnostech. Alergikům nepřináší úlevu ani větrání v době zvýšeného výskytu alergenů. Zároveň je třeba větrat i během nepřítomnosti.

Co je rekuperace a jak funguje

Řešením je stále častěji skloňované větrání s rekuperací tepla, tedy výměna vzduchu s minimální tepelnou ztrátou. Základní princip je jednoduchý. Z venkovního prostředí je fasádním nebo střešním výústkem nasáván čerstvý vzduch, který je přiváděn do centrální rekuperační jednotky. Zde prochází křížovým výměníkem a je předehříván odchozím znehodnoceným vzduchem. Ten je nasáván z vnitřních prostor a po průchodu výměníkem, kde odevzdá většinu tepla, je odváděn mimo budovu. Využíváno je skutečnosti, že vnitřní teplejší vzduch má větší tepelnou kapacitu, venkovní vzduch naopak kapacitu menší díky menší vlhkosti.

Špičkové rekuperační jednotky pracují s účinností přes 90%. To znamená, že lze snížit tepelné ztráty větráním až desetinásobně. Lze si také zvolit z několika druhů filtrů, díky nimž vzduch vyčistíme od prachu, alergenů, hmyzu a dalších příměsí.

Na trhu je i několik menších a cenově příznivých centrálních rekuperačních jednotek, jež lze použít v bytech, menších domech a rekreačních objektech.
Na trhu je i několik menších a cenově příznivých centrálních rekuperačních jednotek, jež lze použít v bytech, menších domech a rekreačních objektech.

Větrání a temperování rekreačních objektů

Od podzimu do jara ve většině rekreačních objektů vyvstává velký problém s vnitřní vlhkostí a klesající teplotou, tedy množení plísní a zamrzání rozvodů vody, topení a odpadů. Tyto problémy lze poměrně jednoduše vyřešit instalací menší centrální rekuperace s potrubním ohřívačem. V kombinaci s čidlem vzdušné vlhkosti a termostatem lze dosáhnout plně automatického provozu v závislosti na aktuálních podmínkách uvnitř chaty nebo chalupy. Instalaci lze při troše zručnosti zvládnout svépomocí nebo využít montáže „na klíč“ od specializované firmy.

Začneme volbou umístění jednotky. Důležité je zachovat přístup k jednotce kvůli údržbě a čištění výměníku, které provádíme cca dvakrát do roka. Lze si vybrat z verzí přístupu shora nebo zdola. U obou verzí je nutné nechat pod jednotkou prostor pro odvod kondenzátu se sifonem, jenž je dále odváděn ven z budovy, nejčastěji centrálním odpadním rozvodem.

Samotné vzduchotechnické rozvody jsou prováděny hliníkovou flexi hadicí o průměru 100mm, zakončené regulovatelnými talířovými ventily. Dělení toku z páteřního vedení se provádí odbočkami. Jelikož se jedná o rovnotlaký systém, je zde stejné množství vzduchu zároveň přiváděno i odváděno. Rozvody se tedy dělí na přívodní a odvodní. Přívodní ventily umisťujeme do obývaných místností jako jsou obývací pokoje a ložnice. Odvodní naopak do koupelen, WC a kuchyní. Výměna vzduchu potom probíhá s pomocí netěsností v konstrukci, především okolo dveří.

Rekuperace v rodinném domku
Rekuperace v rodinném domku
Schema přívodu a odvodu vzduchu
Schema přívodu a odvodu vzduchu

Pokud je to možné, umístíme talířové ventily do stropu, další možností je přivádět vzduch mřížkami nad podlahou, odvodní ventily musí být umístěny ve výšce minimálně 1,5 m. Pro dobré provětrání je nejlepší umístění dále od dveří tak, aby docházelo k rovnoměrnému provětrání.

Snažíme se také umisťovat odvodní ventily dále od zdrojů mastnoty, například od sporáků. Minimální vzdálenost je 1 m. Nikdy nenapojujeme do rekuperačních rozvodů, respektive do odvodního páteřního vedení, kuchyňskou digestoř. Fasádní nebo střešní vstupy a výstupy umisťujeme dál od sebe, alespoň 1 m nebo je oddělíme rohem budovy.

Nakoupíte-li instalační materiál u odbornéhoprodejce,měl by mít s instalací a návrhy systémů zkušenosti a na základě nákresu objektu by měl doporučit podobu rozvodů, pokud si nebudete jisti.

Veškerý potřebný materiál nebo možnost konzultace naleznete na webu tempeco.cz

Postup instalace:

Pro instalaci v uvedeném rozsahu si připravíme následující materiál:

Postup instalace:
Postup instalace:

Centrální rekuperační jednotku daného výkonu (zde 77m2/hod) typu RS se spodním servisním přístupem, potrubní ohřívač o výkonu 800W s ochranou proti nadměrně vysoké teplotě, hliníkové flexibilní potrubí o průměru 100mm, talířové ventily (anemostaty), mřížky pro venkovní výdechy s mřížkou proti hmyzu, odbočky 100mm, stahovací nerezovou pásku a stahovací spony, PPR potrubí a kolena pro vytvoření sifonu a napojovací hadici 1“. Pro odvod kondenzátu lze využít i jiný materiál, například běžnou zahradní hadici, je však nutné vytvořit sifon proti pronikání pachů z odpadu. Pro montáž budeme potřebovat vrtačku s vrtákem do dřeva, křížový a plochý šroubovák, nůž, metr, štípací kleště, v případě provedení odvodu kondenzátu v PPR trubkách i polyfůzní svářečku. Případný další materiál pro utěsnění prostupů (montážní pěna, montážní lepidlo) dle podmínek v místě instalace.

K dispozici je také čtyřhranné potrubí vysoké pouze 6 cm pro instalace v místech, kde je méně prostoru.

Postup instalace:
Postup instalace:

Připravíme si stahovací pásky správné délky. Tu nám pomůže určit posuvný jezdec na cívce pásky. Po vytažení pásky do bodu určeného pro daný průměr potrubí ji odstřihneme. Vždy je lepší cca 2 cm přidat pro snazší uchycení do spony.

Postup instalace:
Postup instalace:

Hliníkové potrubí lze snadno dělit na potřebné délky. Vhodný je odlamovací nebo jiný ostrý nůž.

Postup instalace:
Postup instalace:

Potrubí navlečeme na vnitřní pevný díl. Poté ohneme konec stahovací pásky a zahákneme ji do spony. Protější konec zasuneme do spony, zaklapneme a křížovým šroubovákem dotáhneme.

Postup instalace:
Postup instalace:

K vrchní části připevníme pomocí přiložených šroubů závěsné konzole. Aby bylo dosaženo správného vyspárování směrem k odtoku kondenzátu, mají různé délky. Poté celou rekuperační jednotku zavěsíme do vybraného prostoru. Ten by měl být alespoň částečně zateplen.

Postup instalace:
Postup instalace:

Rekuperační jednotka má dva vstupy a dva výstupy, k nimž připojujeme rozvody. Používáme vždy kovové potrubí, u plastového potrubí by samozřejmě došlo k deformaci vlivem vyšších teplot. Zde bude potrubní ohřívač umístěn vedle rekuperační jednotky.

Postup instalace:
Postup instalace:

Připravíme si prostupy skrz vnější zeďpro přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Je možné je vyvést skrz střechu prostřednictvím komínků, pokud je to vhodnější pro danou instalaci.

Postup instalace:
Postup instalace:

Do prostupu vložíme přírubu odvodní mřížky nebo talířového ventilu. Z vnitřní strany lze zajistit pojistným kroužkem. V případě, že budujeme průchod skrz zděnou zeď, zapěnujeme do prostupky plastovou trubku daného průměru a na ni nasadíme přírubu.

Postup instalace:
Postup instalace:

Z vnější strany zajistíme přírubu vruty. Není-li možné je použít, například u kamenné nebo nesoudržné zdi, doporučujeme použít montážní lepidlo, tzv. “tekuté hřebíky“.

Postup instalace:
Postup instalace:

Na venkovní výstupy nasadíme mřížku. Ta je opatřena pružnými rozpěrami, proto ji jednoduše „nacvakneme“. Dodržujeme dostatečnou vzdálenost oběma elementy tak, aby se znehodnocený a čerstvý vzduch nemíchal. Nyní můžeme propojit oba prostupy s mřížkami s příslušnými přírubami na centrální rekuperační jednotce, opět flexibilním potrubím s pomocí stahovacích pásek.

Postup instalace:
Postup instalace:

Máme-li promyšleno umístění přívodních a odvodních talířových ventilů, můžeme jejich příruby vyvést skrz strop nebo poblíž stropu ve zdech podobně jako jsme napojili venkovní výdechy. Přívodní talířové ventily vnitřních rozvodů umisťujeme do obývaných pokojů, odtahové ventily do koupelen nebo WC. Na ně potom připojíme flexibilní potrubí.

Postup instalace:
Postup instalace:

Ukázka odbočky s talířovým ventilem. Mezi nimi bude v budoucnu položen strop. Talířový ventil lze vytáhnout z příruby a s potrubím manipulovat. Otáčením středového talíře lze upravit průtok vzduchu do jednotlivých místností dle požadavků na provětrání.

Postup instalace:
Postup instalace:

Pro vzdálenější vyústění vedeme odbočku z páteřního rozvodu. V případě provedení rozvodů neizolovaným potrubím jej dodatečně zaizolujeme, především ty části vedení, jež procházejí chladnějšími místnostmi. Lze zakoupit i předizolované flexibilní potrubí, pro tyto účely je ideální.

Postup instalace:
Postup instalace:

Ve spodní části rekuperační jednotky se nachází vývod pro odtok kondenzátu, tedy vlhkosti vysrážené na tepelném výměníku během předávky tepla. Na něj napojíme odpadní vedení se sifonem, zde svařené z trubek PPR. Hloubka sifonu by měla být alespoň 50mm, minimální vnitřní průměr odpadního potrubí alespoň 20mm. Vedení odpadu musí být vždy pod úrovní vývodu z rekuperační jednotky. Použít lze také běžné odpadní potrubí typu HT nebo zahradní hadici.

Postup instalace:
Postup instalace:

Výstup čerstvého přívodního vzduchu osadíme potrubním ohřívačem a připojíme kabeláž. Ohřívač se snažíme umístit poblíž rekuperační jednotky.

Postup instalace:
Postup instalace:

Automatický chod zajistí kombinace programovatelného termostatu pro vzduchotechniku a hygrostatu s možností nastavení požadované vlhkosti. Umisťujeme do výšky cca 1,5m nad podlahou na některou z vnitřních zdí. Cílem je automatické udržení požadované vlhkosti s obměnou vzduchu i v době nepřítomnosti, zároveň automatický ohřev vzduchu v případě poklesu teplot v objektu. Zapojení by měl provést kvalifikovaný odborník.

Postup instalace:
Postup instalace:

Možná konečná podoba skříně s rekuperační jednotkou a ohřívačem. Je zajištěn přístup k jednotce pro vyčištění filtru a výměníku, jež provádíme cca 2x do roka. Výměník a filtry jsou omyvatelné ve vodě s přidaným saponátem. Pokud máme možnost přístupu k jednotce shora, potom je možné ji umístit například na půdu.

Publikováno: 9. 12. 2013, Autor: Tempeco.cz (text a foto)