Dlažba - nejčastější dotazy

Můžete poničit zámkovou dlažbu posypovou solí? Je nutná hydroizolace základového pásu pod zídku z tvarovek FACE BLOCK? Jaký musí být směr pokládky dlažby? Co s poškrábanou dlažbou? Na tyto a další otázky jsme se zeptali odborníků nejpovolanějších. Firma PRESBETON je jedním z předních výrobců betonového zboží. A o dlažbě toho vědí spoustu.

Dlažba - nejčastější dotazy

Dlažba nejčastější dotazy: Chci se zeptat na zámkovou dlažbu - íčko (H-PROFIL). Pokud je v barvě třeba červené, je celá probarvená nebo jen vrchní vrstva? Má nějakou ochranu proti nasákavosti a vodě, poř. oleje?

Tento druh dlažeb je standardně dvouvrstvý s probarvovanou pouze nášlapnou vrstvou (jádrová vrstva není po zabudování vidět a její případné probarvování tímto ztrácí význam). Ano, i námi vyráběné dlažby jsou opatřeny hydrofobizačním přípravkem pro snížení nasákavosti a snadnější čistitelnosti. Obávám se ale, že proti olejům by efektivní a dostatečnou ochranu znamenalo použít dodatečný ochranný nátěr např. na bází fluopolymerů. Otázkou pak ale je, zda-li by nebyla nižší nákladovost při lokální výměně dlažebních kamenů případně znečištěných olejovými skvrnami, než opatření dlažby tímto druhem impregnace, která se musí pravidelně obnovovat.

Dlažba nejčastější dotazy: Chci se zeptat na zámkovou dlažbu - íčko (H-PROFIL). Pokud je v barvě třeba červené, je celá probarvená nebo jen vrchní vrstva? Má nějakou ochranu proti nasákavosti a vodě, poř. oleje?
Dlažba nejčastější dotazy: Chci se zeptat na zámkovou dlažbu - íčko (H-PROFIL). Pokud je v barvě třeba červené, je celá probarvená nebo jen vrchní vrstva? Má nějakou ochranu proti nasákavosti a vodě, poř. oleje?

Dlažba nejčastější dotazy: Může posypová sůl poškodit dlažbu? Posypala jsem zámkovou dlažbu solí. Stane se něco? Slyšela jsem, že se dlažba rozpadne. Co je na tom pravdy?

Tyto výrobky jsou dimenzovány a testovány na odolávání působení chemických rozmrazovacích látek, tj. posypové soli, takže se nemusíte obávat, že by se tímto dlažba nějak znehodnotila, či měla být způsobena dokonce její destrukce v nějakém kratším časovém úseku. Aby docházelo ke znatelné erozi povrchu dlažby, musela by být dlažba vystavena dlouhodobému a nadměrnému působení soli, což by při obvyklém ošetřování dlažebních ploch posypovou solí nemělo hrozit.

Dlažba nejčastější dotazy: Může posypová sůl poškodit dlažbu? Posypala jsem zámkovou dlažbu solí. Stane se něco? Slyšela jsem, že se dlažba rozpadne. Co je na tom pravdy?
Dlažba nejčastější dotazy: Může posypová sůl poškodit dlažbu? Posypala jsem zámkovou dlažbu solí. Stane se něco? Slyšela jsem, že se dlažba rozpadne. Co je na tom pravdy?

Dlažba nejčastější dotazy: Je nutná hydroizolace základového pásu pod zídku z tvarovek FACE BLOCK?

Určitě, podobně jako kdybyste zdil z jakéhokoliv jiného zdícího materiálu, abyste uchránil zdivo před vzlínající vodou procházející z podloží skrze základ. Kromě klasické lepenky to lze řešit i pružnou vodotěsnou hmotou, kterých je na trhu celá řada.

Dlažba nejčastější dotazy: Je nutná hydroizolace základového pásu pod zídku z tvarovek FACE BLOCK?
Dlažba nejčastější dotazy: Je nutná hydroizolace základového pásu pod zídku z tvarovek FACE BLOCK?

Dlažba nejčastější dotazy: Při pokládce zámkové dlažby H-PROFIL při vjezdu do garáže a parkovací plochy - je určující směr jízdy pro směr pokládky? Je některý směr vhodnější?

Pokládka se provádí kolmo ke směru pojezdu (tzn. delší stranou dlažebního kamene kolmo ke směru jízdy). Z hlediska přenosu vznikajících sil je pak nejvhodnější pokládka úhlopříčná, kdy se síly přenáší skrze všechny 4 strany dlažebního kamene a ne pouze přes 2.

Dlažba nejčastější dotazy: Při pokládce zámkové dlažby H-PROFIL při vjezdu do garáže a parkovací plochy - je určující směr jízdy pro směr pokládky? Je některý směr vhodnější?
Dlažba nejčastější dotazy: Při pokládce zámkové dlažby H-PROFIL při vjezdu do garáže a parkovací plochy - je určující směr jízdy pro směr pokládky? Je některý směr vhodnější?

Dlažba nejčastější dotazy: Koupil jsem plošnou dlažbu červené barvy a doma při vykládce jsme u některých dlažeb poškrábali povrch. Dá se poškrábání nějak opravit a nebo už jen vyměnit celou dlažbu?

K poškrábání a odřeninám dochází u betonových výrobků naprosto běžně, při dopravě, nebo manipulaci, jak se stalo i Vám. Otázkou je intenzita tohoto narušení povrchu a zpravidla většina těchto odřenin po čase ustoupí. Betonové dlažby jsou vystaveny působení otěru a obrusu po celou dobu svojí životnosti a postupem času při užívání dlažby dochází k optickému potlačení většiny těchto odřenin. Pokud by bylo narušení do větší hloubky nášlapné plochy a ani po delším čase užívání a působení povětrnostních vlivů by nedošlo k optickému potlačení původních odřenin, je jedinou možností výměna takovéhoto kusu.

Dlažba nejčastější dotazy: Koupil jsem plošnou dlažbu červené barvy a doma při vykládce jsme u některých dlažeb poškrábali povrch. Dá se poškrábání nějak opravit a nebo už jen vyměnit celou dlažbu?
Dlažba nejčastější dotazy: Koupil jsem plošnou dlažbu červené barvy a doma při vykládce jsme u některých dlažeb poškrábali povrch. Dá se poškrábání nějak opravit a nebo už jen vyměnit celou dlažbu?

Dlažba nejčastější dotazy: Mám dlažbu Holland barvy žlutá a hnědá tak dva roky a je na některých místech odlišně zbarvená, někde je jinak vybledlá a slunko svítí na stejná místa. Chtěl jsem se zeptat, zda je třeba k dispozici nějaká barva, kterou by se dala dlažba přetřít.

Tyto betonové výrobky jsou probarvovány pomocí speciálních pigmentů, které se aplikují již při mísení betonové směsi pro výsledný výrobek. Žádnými nátěrovými barvami k dodatečnému zvýraznění barev tedy nedisponujeme. Použít můžete některou z běžně prodávaných barev na beton, ale vzniklý výsledek bude zásadně odlišný a obecně toto nedoporučujeme, takže tento případný krok dobře zvažte a rozhodně nejprve vyzkoušejte někde bokem na malé ploše.

Dlažba nejčastější dotazy: Mám dlažbu Holland barvy žlutá a hnědá tak dva roky a je na některých místech odlišně zbarvená, někde je jinak vybledlá a slunko svítí na stejná místa. Chtěl jsem se zeptat, zda je třeba k dispozici nějaká barva, kterou by se da
Dlažba nejčastější dotazy: Mám dlažbu Holland barvy žlutá a hnědá tak dva roky a je na některých místech odlišně zbarvená, někde je jinak vybledlá a slunko svítí na stejná místa. Chtěl jsem se zeptat, zda je třeba k dispozici nějaká barva, kterou by se da

Dlažba nejčastější dotazy: Zakoupil jsem si dlažbu DAREA a chci se zeptat, zda se může položená dlažba zvibrovat vibrační deskou. Nemám s takovým velkým formátem zkušenosti.

Plošnou dlažbu jakéhokoliv formátu není možné při pokládce stabilizovat vibrační deskou. Vzhledem k rozměrům prvku a pevnostním parametrům plošných dlažeb o tloušťkách do 50 mm, které jsou určeny primárně pro pochozí plochy, je zde při použití vibrační desky velké riziko poškození dlažebních desek.

Plošná dlažba se ukládá do kladecí vrstvy z drceného kameniva frakce 4-8 mm, alt. 2-5 mm a stabilizuje se pouze poklepem gumovou palicí.

Dlažba nejčastější dotazy: Zakoupil jsem si dlažbu DAREA a chci se zeptat, zda se může položená dlažba zvibrovat vibrační deskou. Nemám s takovým velkým formátem zkušenosti.
Dlažba nejčastější dotazy: Zakoupil jsem si dlažbu DAREA a chci se zeptat, zda se může položená dlažba zvibrovat vibrační deskou. Nemám s takovým velkým formátem zkušenosti.

Dlažba nejčastější dotazy: Koupil jsem si u Vás dlažbu TAMARA, a chci zeptat, jaký typ řezného kotouče je nejvhodnější?

Jakákoliv betonová dlažba nevykazuje zvláštní nároky na řezné kotouče v porovnání s jinými materiály na bázi betonu a kamene. Nejvhodnější - a prakticky jedinou vhodnou variantou - jsou běžné druhy diamantových řezných kotoučů. Velikost kotouče budete volit nejspíše podle zařízení, které budete k řezání používat. Typ kotouče je pak vhodné volit dle zatížení, kterému jej hodláme vystavit, tj. dle řezaného množství. Profesionální diamantové řezné kotouče dokáží zvýšené pořizovací náklady vyvážit svou životností.

Dlažba nejčastější dotazy: Koupil jsem si u Vás dlažbu TAMARA, a chci zeptat, jaký typ řezného kotouče je nejvhodnější?
Dlažba nejčastější dotazy: Koupil jsem si u Vás dlažbu TAMARA, a chci zeptat, jaký typ řezného kotouče je nejvhodnější?

Dlažba nejčastější dotazy: Je vhodnější dlažbu po položení zasypávat pískem nebo nechat s nevyplněnými spárami?

Spárování neplní pouze estetickou funkci, ale má velký vliv na fixaci jednotlivých kostek v ploše. Tím že jsou spáry vyplněny dojde k zamezení pohybů jednotlivých kostek. Spárování má také další funkce. Plochu opticky ucelí a také, při použití vhodného materiálu, velice zpomalí zaplevelování spár. Pro spárování lze doporučit suchý čistý křemičitý písek. Ten jednak zaručí, dobré vlastnosti při práci, dále velmi dobře vyplní spáry, nepoškodí barevnost dlažby (toto se týká především barevných dlažeb) a díky minimálnímu obsahu jílových příměsí nepřeje plevelům.

Dlažba nejčastější dotazy: Je vhodnější dlažbu po položení zasypávat pískem nebo nechat s nevyplněnými spárami?
Dlažba nejčastější dotazy: Je vhodnější dlažbu po položení zasypávat pískem nebo nechat s nevyplněnými spárami?

Dlažba nejčastější dotazy: Prosím Vás o radu, mám postavenou zídku z betonových tvarovek CRASH BLOCK a nyní mi začala stěna sanytrovat a začala zde vytékat vápenná voda, která se zachytává na stěně. Čím mohu prosím tyto výkvěty odstranit a jakým přípravkem můžu provést ochranu stěny např. jakou impregnací.

Vápenný výkvět je jev, který se objevuje v závislosti na klimatických podmínkách a především vlhkosti. Zcela jej vyloučit nelze, ale lze jej omezit dodržením několika základních pravidel. Při výstavbě používat pouze cementovou zdicí a spárovací maltu. Zdění provádět na spáru a vždy zdivo řádně zaspárovat. Pokud jde o opěrnou zídku, vždy odizolovat od zemní vlhkosti a prostor za zídkou opatřit drenáží, která odvede srážkovou vodu mimo zídku. Dále doporučujeme krycí prvky především z vibrolisovaných betonů ošetřit impregnací, která zabrání provlhání zídky skrz zákrytové desky. Pokud již k výkvětu dojde, je možné nechat vápenný výkvět samovolně odeznít, což je někdy dlouhodobá záležitost a při nedodržení výše uvedených rad pro výstavbu někdy bez výsledku nebo použít chemickou cestu a výkvět odstranit pomocí speciálních přípravků.

Dlažba nejčastější dotazy: Prosím Vás o radu, mám postavenou zídku z betonových tvarovek CRASH BLOCK a nyní mi začala stěna sanytrovat a začala zde vytékat vápenná voda, která se zachytává na stěně. Čím mohu prosím tyto výkvěty odstranit a jakým přípravke
Dlažba nejčastější dotazy: Prosím Vás o radu, mám postavenou zídku z betonových tvarovek CRASH BLOCK a nyní mi začala stěna sanytrovat a začala zde vytékat vápenná voda, která se zachytává na stěně. Čím mohu prosím tyto výkvěty odstranit a jakým přípravke
Autor: PRESBETON (text a foto), Pavla (text)

Související k tématu