Jak pracují kamna na pelety

Dosáhnout co největšího účinku spalování a tím co nejnižších nákladů na topení – to je cílem kamen na pelety. Jak tedy taková kamna pracují?

Jak pracují kamna na pelety

Palivem jsou pelety – granulované dřevěné piliny nebo granule z jiného materiálu rostlinného původu bez obsahu pojiva nebo jiných látek.

Jak fungují kamna na pelety – technologie a údržba
Jak fungují kamna na pelety – technologie a údržba

Tepelná energie se uvolňuje spalováním pelet ve spalovací komoře kamen, která je vzduchotěsně uzavřena. Interiérové modely kamen mají prosklená dvířka.

U teplovzdušných krbů je teplo předáváno do prostoru ventilátorem, v případě kotle napojením na systém ústředního topení.

Jak fungují kamna na pelety – technologie a údržba
Jak fungují kamna na pelety – technologie a údržba

Celý proces od zapálení kamen až po vypnutí je řízen automaticky.Stisknutím tlačítka START se uvede celý systém do činnosti. Do deseti minut po startu se pelety vznítí působením horkovzdušného zapalovače. (Po zapálení se zapalovač vypne.) Palivo je automaticky dávkováno do hořáku v množství podle požadovaného výkonu. U kotle s vlastním termostatem (je součástí dodávky) nastavíte požadovanou teplotu výstupní vody.

Kotel automaticky teplotu udržuje buď systémem vypnuto/zapnuto, nebo přejde na minimální výkon. V případě zapojení na vnější termostat (není součástí dodávky) lze výkon naprogramovat na denní/týdenní výkony.

Nastavením požadovaného výkonu se automaticky naladí frekvence krokového šnekového podavače, který sype – dávkuje palivo do hořáku.

Spaliny jsou ze spalovací komory odsávány ventilátorem a kouřovodem vyváděny mimo objekt (tzv. turbo). Vzniklým podtlakem se do spalovací komory pod roštem přivádí čerstvý vzduch podporující hoření. Celý proces hoření probíhá v hermeticky uzavřeném prostoru. Po vypnutí se zastaví podávání paliva. V činnosti dále pokračuje ventilátor spalin pro odčerpávání kouře dohořívajícího zbytku pelet. Po poklesu teploty pod 50 °C se kamna automaticky zcela vypnou.

Bezpečnost kamen je zajištěna senzory, které při překročení limitů zastaví podávání paliva. Probíhá stejný proces jako při vypnutí a navíc se zvýší otáčky teplovzdušných ventilátorů k ochlazování výměníku.U kotlů je navíc signalizace poklesu horní a dolní meze tlaku v rozvodu vody.
Jak fungují kamna na pelety – technologie a údržba
Jak fungují kamna na pelety – technologie a údržba

1. zásobník paliva2. dávkovač paliva3. spalovací rošt4. ventilátor vzduchu5. výměník6. ventilátor spalin7. dvířka8. popelník

Údržba kamen na pelety

Údržba kamen na pelety
Údržba kamen na pelety
Údržba kamen na pelety
Údržba kamen na pelety

Údržba kamen na pelety je jednoduchá s minimálním znečištěním okolí.Některá kamna mají naprogramované pravidelné pročišťování roštu zvýšeným proudem vzduchu. Přesto je nutné jednou za tři dny až týden (podle kvality paliva) rošt vyjmout a štětcem odstranit usazený popel, případně železným kartáčem odstranit napečenou pryskyřici. Stěny spalovací komory se vysají vysavačem.Větší údržba se doporučuje po ukončení sezony, kdy se pročistí kouřovody a stěny výměníku za použití vysavače a lahvového kartáče.

Více se dozvíte na www.peletova-kamna.cz.

Autor: Tukan RG (text a foto)

Související k tématu