reklama

Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry

Dřevo milujeme nejen pro jeho ušlechtilou krásu, ale také pro příjemný pocit při dotyku i pro nezaměnitelnou vůni. Jeho charakteristický vzhled se snažíme pokud možno uchovat, ale pokud je potřebujeme povrchově upravit, musíme zvolit správný postup, aby neztratilo vlastnosti, pro které je máme v oblibě. Jiný totiž bude u nábytku nebo podlah a úplně rozdílný přístup máme k povrchové úpravě dřeva v exteriéru. Tady musí dřevo co nejvíce dýchat a jeho póry by proto měly zůstat otevřené.

Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry

Pojem otevřený pór se používá hlavně ve spojitosti s lakováním kruhovitě pórovitých dřevin, jako je například dub při použití na nábytek. V tomto případě je možné póry zcela „zalít“ lakem. Pak hovoříme o uzavřeném póru. Také jej lze nechat vykreslit na polouzavřený nebo otevřený pór. Plocha potom má pěknou kresbu, která vynikne při pohledu do protisvětla. U nábytku v interiéru ovšem není zapotřebí, aby dřevo dýchalo.

To potřebujeme při venkovních ochranných nátěrech, kde se spíše používá termín prodyšnost nátěrové hmoty pro vodní páry. A tady vyvstává problém, na který se názory výrobců liší. Pavel Kašpar z firmy Acolor k tomu říká: „Podle mého názoru neexistuje univerzální řešení, neboť použitá nátěrová hmota by se měla volit podle toho, zda se jedná o rozměrově stálé nebo nestálé dílce. A v případě například dřevěných fasád domů – zda se jedná o difuzně otevřené, nebo uzavřené objekty.

Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry
Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry
Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry
Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry

Domnívám se, že na dřevěné konstrukce by se měl používat zcela prodyšný materiál, tzv. napouštěcí nebo tenkovrstvé nátěry. Ty potom v případě správné vlhkosti dřeva při nanášení (cca 12–17 %) pronikají do dřeva, kde obalí jednotlivá vlákna, dřevo je částečně impregnováno, ale může vyrovnávat vlhkost. Tady je potřeba se zmínit, že ve dřevě rozlišujeme vodu volnou – ta je mezi vlákny a poměrně rychle se vypařuje, dále vodu vázanou, která je v jednotlivých vláknech a pro vypaření potřebuje delší čas popř. umělé sušení. Voda chemicky vázaná je pro nás nepodstatná.

Stav vlhkosti ve dřevě, kdy je voda volná již odpařena a voda vázaná je ještě ve vláknech (buňkách), vyjadřujeme bodem, který běžně nazýváme bodem nasycení vláken. V případě rychlého sušení zde dochází ke vzniku napětí a praskání dřeva. Již tady se tedy rozhoduje o odolnosti nátěrové hmoty. Podle toho, na jaký konečný výrobek je dřevo určeno a jaká nátěrová hmota se použije, musíme volit způsob sušení a následné opracování dřeva.

Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry
Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry
Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry
Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry

Právě nátěrové systémy, které respektují přirozenost dřeva a jsou velmi prodyšné, nevyžadují tak pečlivou přípravu dřeva (různé konstrukce, mosty, pergoly apod.), naopak příliš hladké hoblování nebo broušení je dokonce na závadu, protože napouštěcí přípravek je založen na nasáknutí do dřeva - čím hlouběji tím lépe.

Veškeré olejovité napouštěcí přípravky jsou založeny na tom, že se vsáknou do dřeva, vytvářejí určitou zcela prodyšnou vrstvu, někteří výrobci hovoří o „nové kůře“. Ano, tato prodyšná vrstva má téměř vlastnosti stromové kůry, a tak chrání dřevo před nepřízní počasí.

Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry
Aby dřevo dýchalo, nechte mu otevřené póry

Zcela jiný problém pak je při dokončování oken a dveří, které počítáme mezi rozměrově stálé výrobky. Vzhledem k vývoji v této oblasti se dnes ustálilo používání vodouředitelných nátěrových hmot. Většinou se používá napouštěcí základ a vrchní – tzv. tlustovrstvá lazura. Tyto materiály jsou relativně dobře prodyšné pro vodní páry a zcela neprodyšné pro vodu.

Samozřejmě prodyšnost pro vodní páry je několikanásobně menší než u tenkovrstvých lazur, proto by se také měly používat pouze na rozměrově stálé dílce, které jsou vyrobeny ze správně vysušených a opracovaných, popřípadě lepených přířezů nebo hranolů.

Více informací najdete na www.acolor.cz.

Publikováno: 10. 11. 2019, Autor: Pavel Kašpar a Elena (text), Acolor (foto), Profil autora: Redakce