reklama

Vady nátěrů - I.díl

Nedopadl nátěr barvami podle vašich představ? Chcete znát příčiny nezdaru a způsob, jak vadu odstranit? Jste odhodláni tyto chyby v budoucnosti rozhodně neopakovat? Pak přijměte pozvání k přehlídce ukázkových chyb a jejich příčin, které k vadám nátěrů spolehlivě vedou. Provede vás jimi nový seriál, který právě nyní startuje. Inspirací byly zkušenosti technických pracovníků společnosti Austis a.s., tradičního českého výrobce vodou ředitelných barev značky ETERNAL, www.barvy-eternal.cz.

Vady nátěrů - I.díl

Lidé často volají technikům výrobců barev o radu, jak vadu odstranit. Paradoxně jen málo z nich se zajímá o skutečné příčiny jejího vzniku. Je to přece jasné, za tím přece musí být špatná barva. Ze statistiky však vyplývá, že 95 % všech poruch nátěrových systémů je způsobeno rukama, nikoli barvou. Kdyby barvy mohly vyprávět, čeho všeho se na nich dopouštíme, nejspíš by to nebylo veselé povídání. V našem seriálu vám postupně ukážeme autentické obrázky nejčastějších vad, které v důsledku nevhodného použití barev vznikají, popíšeme příčiny, které k nim vedou. Poradíme, jak takovým vadám účinně předcházet a hlavně vás naučíme, jak vzniklé poruchy opravit.

Aligátorování

Aligátorování
Aligátorování

Popis poruchy:

Vzorové praskání nátěru podobající se šupinám kůže aligátora.

Možné příčiny:

  • Použití tvrdé nátěrové hmoty např. na alkydové bázi na pružnější podkladovou nátěrovou hmotu
  • Nátěr vrchní barvy na nedostatečně proschlý základní nátěr
  • Rychlé stárnutí olejového nátěru vlivem kolísání teploty

      Odstranění poruchy:

      Starý nátěr důkladně odstraňte, podklad obruste, oškrabejte a odmastěte. Dřevo napusťte bezbarvým FORTEKRYL napouštědlem a po zaschnutí natřete lazurou na dřevo. Na krycí nátěr použijte systém základního a vrchního nátěru. Základní nátěr proveďte barvou ETERNAL na dřevo základní, po proschnutí aplikujte vrchní nátěr barvou ETERNAL mat Revital. Plechový podklad a kovové konstrukce obruste, rzí napadené a zkorodované plochy očistěte, odmastěte přípravkem ETERNAL odmašťovač. Natřete základní antikorozní barvou ETERNAL antikor akrylátový, po zaschnutí aplikujte vrchní nátěr barvou ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL lesk akrylátový. Je možné použít také barvu ETERNAL na kovy pro základní i vrchní nátěr.

Puchýřování

Puchýřování
Puchýřování

Popis poruchy:

Nátěr se odděluje od podkladu, tvoří větší nebo menší bublinky, které jdou snadno odstranit. Rubová strana nátěru má jiný odstín či zbytky podkladu jako beton, starý nátěr, lesklý Š lm. U kovového podkladu je rub hladký.

Možné příčiny:

• použití alkydové barvy na vlhký podklad• nátěr byl vystaven vysoké vlhkosti krátce po nanesení• nadměrná penetrace podkladu• špatně odmaštěný podklad, zbytky rzi, prachu a nečistot u kovových podkladů

Odstranění poruchy:

Odstraňte puchýřky, očistěte okolí, obruste. Zjistíte-li nesoudržnost podkladu (dřevo, beton), odstraňte část podkladu až na soudržnou vrstvu, vyrovnejte, penetrujte FORTE penetralem. Povrch natřete barvou ETERNAL stabil, ETERNAL na beton KOMFORT, ETERNAL mat akrylátový. Kovový podklad na poškozených místech obruste, odmastěte přípravkem ETERNAL odmašťovač a opláchněte vodou. Očištěná rezavějící místa či plochy ošetřete antikorozním základem ETERNAL antikor akrylátový a vrchním nátěrem ETERNAL mat akrylátový nebo samozákladující barvou ETERNAL na kovy.

Trápí vás jiná vada nátěru, než o jaké jsme teď psali? V našem Lexikonu pod heslem Vady nátěrů najdete postupně veškeré možné problémy s nátěry a jejich způsob řešení.

Publikováno: 6. 5. 2014, Autor: Austis (text a foto) , Profil autora: Redakce