reklama

Stavíme drátěný plot

Je vymezení nějakého pozemku pletivem těžké? Ať už se jedná o oplocení celé zahrady, anebo jenom její části - třeba výběhu pro slepice, není to nic, na co bychom bezpodmínečně museli shánět firmu: zkušenost a rada se však rozhodně hodí, i když třeba budujeme jenom jednoduchý drátěný plot.

Stavíme drátěný plot

Kovové ploty, skládající se ze sloupků a pletiva, jsou u nás stále nejrozšířenější. Nelze se tomu divit – cenově jsou přijatelné a s jejich stavbou si poradíme sami. Bude to chtít jen vůli přestat o práci mluvit a pustit se do ní, být ve formě, a také mít šikovného pomocníka, který neodmlouvá a s nímž se o každý krok není nutné hádat, což vysiluje. Použité technické prostředky jsou minimální.

Stavíme drátěný plot
Stavíme drátěný plot
Stavíme drátěný plot
Stavíme drátěný plot

Klasické ploty tvoří do země zabetonované svislé kovové sloupky. Mezi nimi je vypnuté pletivo z ocelových drátů se zinkovanou povrchovou úpravou. Výplet tvoří kosočtvercová oka. Pletivo o různé výšce se dodává v rolích. Lacinější je pletivo z pozinkovaných drátů, které ale musíme ještě upravit nátěrem. Výhodnější jsou proto pletiva potažená plastem: jsou dražší, ale mají delší životnost a ušetříme za opakované nezbytné nátěry.

Když stavíme drátěný plot, nejprve zabetonujeme rohové sloupky. Vodováhou bychom měli kontrolovat jejich svislost. Rohové, dále extrémně namáhané sloupky v místě terénních zlomů nebo změny směru, a také sloupky uprostřed dlouhých stran (maximálně po třiceti metrech), by měly zpevňovat diagonální vzpěry. Sloupky sešroubujeme s těmito vzpěrami po zabetonování. Mezi sloupky se vzpěrami umístíme do zákrytu obyčejné sloupky. Když beton řádně vyzraje, budeme při výši plotu nad metr a půl napínat zpravidla tři dráty, a to u země, na horním konci a uprostřed: doporučujeme drát 3,5 mm.

Stavíme drátěný plot
Stavíme drátěný plot
Stavíme drátěný plot
Stavíme drátěný plot

Na rohové sloupky připevníme pomocí napínacího drátu několikanásobným obtočením napínací strojky – nejlépe nám k tomu poslouží kombinačky, na jednu napínanou stranu a jeden napínací drát nám postačí jeden napínací strojek. Francouzským klíčem otáčíme osou napínacího strojku tak dlouho, až drát drnčí jako struna na kytaře – nebo se alespoň mezi sloupky neprověšuje. K němu budeme vázat pletivo. Protože váha pletiva bude značná, napnuté dráty zajistíme mnohonásobným ovinutím konců v úseku před sloupkem.

Stavíme drátěný plot
Stavíme drátěný plot

Pokud se nebojíme, že nám třeba utečou slepice, anebo naopak na náš pozemek proniknou zvenčí a zdevastují výsadby či po sobě nechají něco, oč nestojíme (týká se samozřejmě i jiných zvířat), montujeme plot asi 5 cm nad zem. Nebude v trávě vlhnout a zpozdí se tak koroze. Pletivo připevňujeme vázacími dráty. V případě nutnosti je nastavujeme výhradně na sloupcích. Začátek pletiva na prvním sloupku zajistíme vázacím drátem, k nosným drátům ho můžeme přichytit slabším vázacím drátem až po dokonalém vypnutí

Stavíme drátěný plot
Stavíme drátěný plot

Výhody plotů Pilecký

Vedle proti korozi natírané, zinkované anebo vypalované povrchové úpravě lze plotové sloupky koupit jak vně, tak i zevnitř pozinkované a nakonec zeleně poplastované. K nim patří stejně upravené vzpěrné sloupky, které se s nimi montují v úhlu od 35 do 45 stupňů. Sloupky mají „čepičku“, příchytku napínacího drátu i nástavec na ostnatý drát. I příslušné pletivo je poplastované (takže jeho spodní konec můžeme klidně zahrabat do země) a plot nevyžaduje další údržbu. Napíná se také rychleji, protože nosný drát je v něm již strojově zapleten!

Výhody plotů Pilecký
Výhody plotů Pilecký

Třikrát nezapomeňte:

  • Ani stavba plotu se neobejde bez papírování anebo alespoň zvednutí mobilu: na plot s podezdívkou se vztahuje stavební zákon, a tedy přinejmenším ohlašovací povinnost. Někde i do zcela prostého ohrazení mají co mluvit odbory životního prostředí nebo památkáři.
  • „Zúřadovat“ bychom měli i náhradu dosavadního plotu novým. Náš plot se nesmí dostat do rozporu s katastrální mapou.
  • A ještě pozor na mezilidské vztahy: soused musí s plotem souhlasit. Protože při oplocování budeme určitě na jeho pozemek vstupovat, je dobré se dohodnout – stejně jako na možném spolufinancování i následné údržbě.

Připraveno ve spolupráci s firmou Ploty Pilecký.

Publikováno: 29. 5. 2014, Autor: Jiří Jan (text a foto), Pilecký a Pavel Zeman (foto) , Profil autora: Redakce