reklama

Vady nátěrů X. - Vady nátěrů dřeva

V minulém dílu jsme vyčerpali problematiku vad nátěrů na fasádách a dnes se zaměříme na vady nátěrů dřeva. Konkrétně pak na velice časté praskání a olupování nátěrů na trhliny. Opět vycházíme ze zkušeností technických pracovníků společnosti Austis a.s., tradičního českého výrobce vodou ředitelných barev značky ETERNAL, www.barvy-eternal.cz.

Vady nátěrů X. - Vady nátěrů dřeva

Praskání a olupování nátěrů dřeva

Praskání a olupování nátěrů dřeva
Praskání a olupování nátěrů dřeva

Popis poruchy:

Roztrhnutí starého nátěru minimálně v jedné vrstvě zpravidla souběžnými, nejprve vlasovými trhlinami, později dochází k šupinovému odlupování.

Možné příčiny:

  • užití nekvalitního nebo nevhodného nátěru, který nemá odpovídající přídržnost k podkladu
  • tvrdý vrchní nátěr nestačí kopírovat deformace podkladu
  • nekvalitně připravený podklad s výskytem separačních nečistot
  • chybí základový nátěr nebo penetrace, vrchní nátěr byl natřený na holé dřevo
  • provedení nátěru pod filmotvornou teplotou

Odstranění poruchy:

Starý olupující se nátěr obruste až na podklad. Podklad očistěte a otřete vlhkým hadrem nebo opláchněte čistou vodou. Po zaschnutí naneste na čistý podklad FORTEKRYL napouštědlo pro transparentní nátěry nebo ETERNAL na dřevo základní pro krycí nátěry. Jako vrchní nátěr zvolte FORTEKRYL pro vnitřní transparentní nátěry. Pro krycí nátěry použijte ETERNAL mat Revital, ETERNAL lesk akrylátový.

Trhliny v nátěru

Trhliny v nátěru
Trhliny v nátěru

Popis poruchy:

Hluboké, nepravidelné trhlinky na povrchu nátěru.

Možné příčiny:

  • příliš silná tloušťka nátěru, zejména epoxidového. Vrchní tenká vrstva zaschne rychleji a při smrštění se povrch potrhá
  • zalité díry se silnou vrstvou nátěru
  • nátěr byl nanesen na podklad za vysoké teploty, vyšší než je doporučená pracovní teplota deklarovaná výrobcem
  • nátěr byl krátce po nanesení poškozen chladem, teplotou nižší, než je filmotvorná teplota deklarovaná výrobcem

Odstranění poruchy:

Podklad obruste, okartáčujte, větší poškození vytmelte a opětovně přebruste. Pokud je podkladový nátěr soudržný, postačí očištění a vytmelení prasklin s následným přebroušením. Opravená místa přetřete původním materiálem. V případě rozsáhlého poškození je nutné odpovídajícím způsobem upravit celou plochu a přetřít další vrstvou krycího nátěru. Vhodné jsou materiály ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL mat Revital, ETERNAL lesk akrylátový.

Trápí vás jiná vada nátěru, než o jaké jsme teď psali? V našem Lexikonu pod heslem Vady nátěrů najdete postupně veškeré možné problémy s nátěry a jejich způsob řešení.

Publikováno: 8. 7. 2014, Autor: Austis (text a foto) , Profil autora: Redakce