Na vestavbu se sádrovláknitými deskami

Úprava podkroví pro trvalé bydlení je v dnešní době často jediná možnost, jak vyřešit bytovou situaci. Stavební úprava podkroví má ale řadu specifik. Pro toho, kdo se rozhodne obydlet podkrovní prostory ve starém domě, čeká nelehká cesta. Stavebník stojí před otázkou, jakou technologii výstavby zvolit, aby vyhověl často i protichůdným požadavkům.

Na vestavbu se sádrovláknitými deskami

Nejlépe pro výstavbu podkrovních bytů vyhovuje technologie suché výstavby. Konstrukce této technologie jsou relativně lehké a suchý stavební proces rovněž vyhovuje v podkroví nejčastěji používanému materiálu – dřevu.

Na vestavbu se sádrovláknitými deskami Fermacell
Na vestavbu se sádrovláknitými deskami Fermacell

Sádrokartonové konstrukce zná dnes snad už každý. Poměrně novým materiálem v této oblasti jsou však sádrovláknité desky Fermacell, které vnesly do suché výstavby zejména pevnost. Výsledkem je například schopnost desky o tl. 12,5 mm zabudované v příčce nebo stěně unést svislé zatížení na šroubu s hmoždinkou až 50 kg (stupeň bezpečnost 2!) bez jakékoliv výztuhy nebo využití spodní konstrukce. Na rozdíl od sádrokartonu lze desky Fermacell s výhodou použít také na nosné konstrukce v půdních vestavbách a střešních nástavbách. Sendvičové panely s dřevěným rámem opláštěným deskami Fermacell přenášejí svislé i vodorovné zatížení např. střechy a přitom tloušťka takovéto nosné stěny může být již 10 cm a hmotnost této stěny není vyšší než 40 kg/m2.

Díky impregnaci, provedené již při výrobě, lze Fermacell použít i v obytných místnostech s vysokou relativní vlhkostí vzduchu jako je kuchyně a koupelna, kde chráníme sádrovláknité desky penetrací. I zde přijde vhod vysoká pevnost pro zavěšení různých skříněk a poliček na stěnu. Fermacell je i solidní základ pro kvalitní obklad stěny včetně mramoru.

Na vestavbu se sádrovláknitými deskami Fermacell
Na vestavbu se sádrovláknitými deskami Fermacell

Zmínit musíme i systém konstrukce podlah. Přípustné zatížení může činit až 350 kg/m2. Přitom nízká hmotnost 24 kg/m2 nezatěžuje nosnou konstrukci stropů, což je často rozhodující vlastnost pro využití únosnosti dřevěných trámů v těchto stropech. Stavebník tak ušetří nemalé finanční prostředky, protože provedením nové nosné konstrukce podlahy je často podmíněna celá půdní vestavba.

  • Především skutečně suchý stavební proces, kde je voda potřebná pouze k rozmíchání spárovacího tmelu a u technologie lepených spár ani to ne.
  • Pevnost desek umožňující provádět lehké nosné konstrukce pro ztužení střechy a půdních trámů.
  • Pevnost desek umožňující pod obklady v koupelnách jen jednovrstvé opláštění a to bez zhuštění nosných profilů.
  • Výborné akustické vlastnosti díky sendvičové konstrukci, vyplněné minerální izolací.
  • Vysoká požární odolnost konstrukcí.
  • Lehkost, resp. nízká hmotnost konstrukcí, pohybující se u příček od hodnoty 27 kg/m2 a u nosných konstrukcí od 40 kg/m2.
  • Rychlost montáže díky použití deskového materiálu.
  • Možnost vedení všech instalací v příčkách bez vysekávání „šliců“použití těchto subtilních konstrukcí zvyšuje obytnou plochu podkroví o několik čtverečních metrů (až o 10 %).
Na vestavbu se sádrovláknitými deskami Fermacell
Na vestavbu se sádrovláknitými deskami Fermacell

Hledejte odborníky

Sádrovláknité desky Fermacell patří k ověřeným a technicky dokonalým materiálům naší doby. Dokonalý materiál je ale pouze jednou polovinou úspěchu. Sebedokonalejší materiál nevhodně použitý nebo neodborně zpracovaný je v konečném důsledku jen k zlosti. Je nutné zároveň vyžadovat od montážních firem doklad o proškolení a o způsobilosti montovat zpracovávaný materiál. V každém případě se neváhejte obracet na pracovníky výrobce, kteří vám poradí jak s výběrem vhodné konstrukce a řešením detailů, tak s výběrem odborné montážní firmy. Jen tak bude tento systém sloužit k vaší spokojenosti.

Vybíráme ze: Stavba a rekonstrukce, speciálního vydání internetového časopisu Trendy bydlení.

Autor: Stavba a rekonstrukce, Dominika Bučková (text), Pavel Zeman a Fermacell (foto)

Související k tématu