reklama

Darujte šatně nové posuvné dveře

Abychom šatnu dokončili, zbývá vsadit posuvné dveře. Při skladebné konstrukci šatny bychom mohli vsadit i lehký rám a do něj otvírací dveře. Přišli bychom ale o cenné místo v prostoru šatny. Proto zvolíme dveře posuvné, pohybující se ve vodicí liště. Plocha dveří se výborně hodí jako podklad pro zrcadlo.

Šatnu opatřete posuvnými zrcadlovými dveřmi (Zdroj: PePa)

Zrcadlo můžeme koupit v obchodě nebo nechat nařezat u sklenáře. Důležité je nechat strhnout hrany. Je možné použít zrcadlo v kuse, ale se zrcadlem skládaným z kusů se bude lépe manipulovat a je možné vytvořit na dveřích různé obrazce. Na přilepení zrcadla použijeme silnější oboustrannou lepicí pásku na pěnovém podkladu, u zrcadel prodávaných jako skládačka bývá přibalena.

Zrcadlo můžete nalepit vcelku, či jako malé čtverce
Zrcadlo můžete nalepit vcelku, či jako malé čtverce (Zdroj: PePa)

Postup

Na obě svislé hrany, kam budou posuvné dveře doléhat, připevníme těsnicí kartáčky. Jsou opatřeny oboustrannou páskou, takže není třeba žádné lepidlo. Kartáčky vyplní drobnou mezeru, která je nutná jako rezerva pro pohodlné posouvání dveří a zamezí pronikání prachu do šatny.

Připevněte těsnicí kartáčky
Připevněte těsnicí kartáčky (Zdroj: PePa)

Na podlahu mezi vstup je zapotřebí připevnit lištu s vodicí pojezdovou kolejničkou. Lišta je dvakrát delší než šířka dveří a bude vsunuta mezi volná záda knihovny a bok šatny kam budou dveře zajíždět. Byla by škoda do nové plovoucí podlahy vrtat. Vodicí lištu proto postačí připevnit kvalitní oboustrannou páskou.

Tu naneseme zespodu na lištu se zapuštěnou kolejničkou. Po jejím přilepení odstraníme krycí fólií. Lištu s páskou vsuneme do připravené spáry mezi knihovnu a šatnu a dorazíme ji ke hranám skříní ve vchodu. Pořádně ji přitiskneme a zatížíme, aby páska dobře k podkladu přilnula.

Na podlahu je potřeba připevnit vodicí lištu
Na podlahu je potřeba připevnit vodicí lištu (Zdroj: PePa)

Aby dveře dobře a snadno pojížděly, opatříme je kvalitním pojezdovým nebo závěsným posuvným kováním. Při rozhodování mezi jednotlivými systémy je nejdůležitější váha dveří a nosnost kování. Vždy raději volíme kování o něco nosnější.

Podle návodu kování vyvrtáme a zapustíme do zadní strany posuvných dveří. Musí o něco přesahovat tak, aby kolečko dosáhlo na pojížděcí lištu. Nikdy nevrtáme z ruky. Nejvhodnější je stojanová vrtačka s nastaveným hloubkovým dorazem. Pracujeme-li s kováním poprvé, vyzkoušíme si vše raději na odřezku.

Použijte pojezdové nebo závěsné posuvné kování
Použijte pojezdové nebo závěsné posuvné kování (Zdroj: PePa)
Zvolte správnou nosnost
Zvolte správnou nosnost (Zdroj: PePa)

Kování, které jsme použili, se skládá z vodicí lišty, spodního pojezdového dílu a horního vodicího. Pro vytvoření drážky na vodicí lištu můžeme použít ruční frézku, nebo provést více řezů vedle sebe na spuštěné stolní pile s přesným bočním pravítkem. Horní díl připevníme nade dveře přivrtáním přes zadní stěnu knihovničky.

Vodicí lištu zapusťte
Vodicí lištu zapusťte (Zdroj: PePa)

Dveře nasadíme a vyzkoušíme jejich funkčnost. Spodní excentrický díl pojezdu je možné pootočením seřídit do plusu nebo mínusu a chod dveří tak přesně přizpůsobit, aby se posouvaly hladce a nikde nedrhly. Tím je korpus šatny vlastně hotov. Zbývá nám posuvné dveře polepit zrcadlovými dlaždicemi.

Vyzkoušené dveře vysadíme a položíme je na pracovní kozy. Nejprve si na plochu posuvných dveří přesně rozměříme, kde bude zrcadlo ležet. A to tak, aby na obou delších bocích bylo stejně daleko od kraje. Pomoci si můžeme přichycením latě, podle které budeme zrcadla lepit.

Zrcadlové čtverce jsou přilepeny přiloženými polštářky s oboustrannou páskou. Ta je nanesena na měkkém pěnovém podkladu, aby byla zrcadla kousek nad povrchem. Sundáme první krycí vrstvu a nalepíme polštářky ze spodní strany do rohů zrcadla. Pak sundáme druhou krycí vrstvu.

Zrcadlo je opatřeno oboustrannou lepicí páskou
Zrcadlo je opatřeno oboustrannou lepicí páskou (Zdroj: PePa)

Zrcadlo mírně nadzvedneme a dosadíme k předchozímu zrcadlu. Kontrolujeme vždy svislou i kolmou spáru. Zrcadlo položíme a mírně přitlačíme v rozích. Pracujeme v klidu a přesně. Přilepené zrcadlo jde odstranit velmi těžko a při odstraňování hrozí jeho prasknutí.

Mezi dílky dodržujte spáru
Mezi dílky dodržujte spáru (Zdroj: PePa)

U sklenáře si necháme vyvrtat do zrcadel otvory pro úchyt. Měly by být o trochu větší než průměr šroubu madla. Přiložíme zrcadlo na dveře a provrtáme jím jako šablonou otvory pro šrouby úchytu.

Před samotným připevněním madla podložíme zrcadlo ze zadní strany tak, aby se dotahováním šroubů neprohnulo a neprasklo. Pro dotahování šroubů nepoužíváme v žádném případě elektrickou nebo akumulátorovou vrtačku. Největší cit pro dotažení budeme mít v ručním šroubováku.

Dírky pro montáž madla si nechte vyrobit u sklenáře
Dírky pro montáž madla si nechte vyrobit u sklenáře (Zdroj: PePa)

Nakonec zkrátíme původní podlahovou lištu, kterou jsme před stavbou šatny odstranili. Krátíme ji od toho rohu, kde začínala směrem k šatně. Na kolmý řez využijeme přesnou pokosnici. Pokud jsme pracovali přesně, podaří se nám zkrácenou lištu připevnit do původních hmoždinek. Není proto nutné vrtat pro její připevnění nové otvory. Krátký kousek dokončovací lišty je možné připevnit tavnou pistolí.

Připevněte podlahovou lištu
Připevněte podlahovou lištu (Zdroj: PePa)

Z vnitřní strany šatny nakonec připevníme lištu, která uzavře malou dilataci mezi stropem a šatnou. Tím uzavřeme poslední vstup prachu do šatny.

Dilataci mezi stropem a lištou zakryjte
Dilataci mezi stropem a lištou zakryjte (Zdroj: PePa)

Hlavičky vrutů, které jsou vidět, opatříme plastovými krytkami v barvě použitého materiálu.

Zdroj informací: autor článku

Publikováno: 27. 11. 2022, Autor: PePa (text a foto) , Profil autora: Pavel "Kutil" Zeman