Tepelné čerpadlo země-voda

Diskuze majitelů rodinných domů na téma tepelného čerpadla mívají obvykle stejný průběh. Ze začátku převládají jednoznačně pozitivní argumenty, ale nakonec zpravidla přebije jeden zásadní vše, co bylo předtím řečeno. Tím je pořizovací částka. Protože investice do tepelného čerpadla není zrovna malá, je třeba se na ni podívat z dlouhodobého hlediska. V rodinném domě nedaleko Prahy jsme hledali odpověď na to, proč si tepelné čerpadlo pořídit či nepořídit.

Tepelné čerpadlo země-voda

Komfortní moderně řešený rodinný dům standardně v průběhu týdne obývá 4členná rodina, která se však o víkendech rozrůstá minimálně o další dva členy. Užitná plocha domu je 350 m2. Je postaven z porothermu (30 cm silné cihly), který je izolován 20cm vrstvou polystyrenu, na kterou navíc navazuje ještě obklad z pohledových cihel. V přízemí domu je instalované podlahové vytápění a v horních patrech jsou radiátory. Elektrifikace nového domu je poměrně vysoká, neboť prakticky všechny přístroje jsou napájené elektřinou. Vytápění a ohřev užitkové vody primárně zajišťuje tepelné čerpadlo země-voda. K provozu domu je třeba říci, že obytné místnosti vyjma ložnic jsou vytápěny na 23 °C. Teplo, které stoupá od podlahy, je velmi příjemné a rovnoměrné. Technické místnosti jsou pouze temperovány. Systém vytápění je nastaven tak, aby v řádu byla voda teplá do 45 °C.

Proč tepelné čerpadlo?

Majitel domu měl na začátku k dispozici dvě kalkulace. V jedné figuroval klasický kondenzační plynový kotel, ovšem s nutností vybudovat navíc k domu přípojku plynu, druhou variantou bylo tepelné čerpadlo typu země-voda. Zvolil tepelné čerpadlo Vaillant.

Proč tepelné čerpadlo?
Proč tepelné čerpadlo?

Instalované teplené čerpadlo Vaillant geoTHERM VWS 141 odebírá teplo ze dvou poměrně hlubokých vrtů (120 metrů). Vaillant nabízí také verzi zemního plošného kolektoru, ale ta v tomto případě nebyla, vzhledem k velikosti pozemku, možná. Zemní vrty jsou dražší, ale jsou naproti tomu stabilnější a účinnější. Získané teplo předává tepelné čerpadlo do akumulačního zásobníku. Dodejme, že uvedený typ tepelného čerpadla spotřebuje v nejdůležitější fázi cyklu, tj. stlačení chladiva kompresorem, pouze 25 % cizí energie, a pyšní se topným faktorem 4,7. V tepelném čerpadle je navíc integrován malý záložní elektrokotel, který je ale z výroby zablokován.

Suchá fakta

Celková investice do tepelného čerpadla se dvěma hlubokými vrty dosáhla téměř k hranici 500 tisíc Kč. Pro srovnání investice do kondenzačního kotle s přípojkou plynu, komínem a zásobníkem by stála 170 tisíc Kč. Připomeňme, že tepelné čerpadlo přináší do provozu domu jednu velkou výhodu – nízký tarif na odběr elektřiny, což znamená, že náklady na provoz všech elektrických přístrojů jsou o cca 40% nižší. V prvním roce po nastěhování, což proběhlo 5. prosince 2011, dům ještě vysychal a tak byla spotřeba o 10 % vyšší. V následujícím roce se však ustálila. Na základě pečlivého sledování spotřeby elektřiny a samozřejmě i pohledem na faktury dodavatele elektrické energie vyplynulo, že rodinu stojí provoz domu ročně 44 tisíc korun. Když vezmeme v úvahu podlahovou plochu domu, požadavky na teplo v místnostech a zvýšené nároky na provoz během víkendů, pak je tato částka zajímavá. V modelové situaci by za vytápění plynovým kotlem při stejných podmínkách zaplatil investor cca 79 tisíc Kč. Jednoduchým propočtem je tedy zřejmé, že investice do tepelného čerpadla se majitelům vrátí za cca 10 let. Navíc není zohledněna progrese růstu ceny plynu vůči elektřině.

Suchá fakta
Suchá fakta

Splnil systém očekávání?

S provozem jsou majitelé domu absolutně spokojeni. Za největší výhodu považují nízké roční náklady. Za dva roky provozu bylo nutné vyřešit jeden menší problém se snížením tlaku v primárním okruhu, což bylo záhy velmi rychle odstraněno. Proto je lepší zajistit si preventivní prohlídku čerpadla, nejlépe vždy po 2 letech. Firma Vaillant poskytuje na nejdůležitější součást systému – kompresor – záruku 10 let. Životnost celého systému se odhaduje na 18 až 20 let. Navíc geotermální vrty mohu využít i pro další generace tepelných čerpadel. Otázka návratnosti investice je tím tedy zcela jednoznačně zodpovězena a to jsme vůbec nehovořili o ekologickém hledisku.

Další informace na www.kvalitni-tepelna-cerpadla .cz

Autor: Vaillant (text a foto)

Související k tématu