Stavba příčky z tvárnic Ytong v pěti krocích

Pokud hledáte nenosné řešení pro rozdělení místnosti do maximální výšky 2750 mm, pak jsou pro vás příčky z tvárnic Ytong ideálním řešením. Pod značkou Ytong najdete pro tyto účely tvárnice tloušťky 100, 125 a 150 mm a další systémové doplňky (jako jsou například nenosné překlady, či spojky zdiva). Jako jediný výrobce na světě vyrábí Ytong také obloukové příčkové segmenty o poloměru 30 a 60° v tloušťce 100 mm!

Stavba příčky z tvárnic Ytong v pěti krocích

Krok č. 1: Příprava materiálu a nářadí

Ke stavbě příčky budete potřebovat:

 • tvárnice Ytong
 • běžnou papírovou lepenku jako separační vrstvu
 • plastový kyblík pro přípravu malty + mísidlo
 • běžnou vápenocementovou maltu pro založení první řady zdiva
 • zdicí maltu Ytong
 • přesnou lžíci Ytong k nanesení zdicí malty v ideální tloušťce
 • ruční vidiovou pilu pro zkrácení tvárnice včetně úhelníku
 • gumovou paličku
 • vodováhu
 • zednický provázek
 • zednický hoblík k zarovnání tvárnic
 • nerezové spojky Ytong
 • nízkoexpanzní PUR pěnu pro vyplnění styčných spár nové příčky a stávajících nosných zdí
Krok č. 1: Příprava materiálu a nářadí
Krok č. 1: Příprava materiálu a nářadí

Krok č. 2: Správné založení příčky a první řada tvárnic Ytong

Na čistou podlahu si nejprve položte papírovou lepenku. Jde o běžnou tenkou asfaltovou lepenku, kdy je pás asfaltu nataven na pevný papír. Délka lepenky musí být stejná jako délka příčky a je nutné, aby tloušťku zvolené příčkovky přesahovala na každou stranu o 10 – 15 cm.Vždy však mějte na paměti, že je nutné založit příčku na hrubé podlaze, tedy na podlaze bez povrchové krytiny (tou je například i plovoucí podlaha)!V plastovém kbelíku rozmíchejte vápenocementovou zdicí maltu dle návodu dotyčného výrobce. Přesnou lžicí Ytongnaneste maltové lože vápenocementové malty (tuto maltu je možno použít pro tloušťku spáry až 20 mm). Usaďte první příčkovku Ytong a pomocí vodováhy ji srovnejte do roviny. Pokud je příčka delší, usaďte nejprve krajní tvárnice a natáhněte mezi nimi provázek, který usnadní a urychlí usazovaní dalších tvárnic. Pro zkrácení tvárnice kvůli vazbě zdiva (či dveřním otvorům), použijte ruční vidiovou pilu, a přesnost zajistěte úhelníkem.

Krok č. 2: Správné založení příčky a první řada tvárnic Ytong
Krok č. 2: Správné založení příčky a první řada tvárnic Ytong
Krok č. 2: Správné založení příčky a první řada tvárnic Ytong
Krok č. 2: Správné založení příčky a první řada tvárnic Ytong

Krok č. 3: Zdění dalších řad náležitým postupem

Pro zdění dalších řad tvárnic již použijte zdicí maltu Ytong, určenou výhradně pro lepení pórobetonu. Díky přesné lžíci Ytong velmi snadno docílíte ideální tloušťky spáry 2-3 mm. Tvárnice musí být mezi sebou promaltovány po celém svém obvodu, tj. ve vodorovných a svislých styčných spárách. Pokud používáte tvárnice typu PD (péro + drážka), můžete celoplošně promaltovat pouze vodorovnou spáru. Spojení ve svislé spáře zajistí péro, které přesně zapadne do drážky. Pro lepší přesnost překontrolujte pomocí vodováhy raději každou řadu tvárnic.

Krok č. 3: Zdění dalších řad náležitým postupem
Krok č. 3: Zdění dalších řad náležitým postupem

Krok č. 4: Napojení příčky na stěnu

Správné napojení příčky je velmi důležité. Nikdy nespojujte tvárnice zdicí maltou „na pevno“, používejte nerezové spojky zdiva! Pokud byste tento postup nedodrželi, mohla by vám příčka časem dokonce popraskat. Strop totiž často pracuje prostřednictvím různých mikro průhybů.Nerezové spojky zdiva ohněte do tvaru L, první část napevno připevněte do stávající stěny pomocí nerezových vrutů s hmoždinkou. Druhou část vložte do každé druhé spáry nově budované příčky. Mezi příčkou a nosnou stěnou nechte svislou spáru v tloušťce 10 mm a před omítkou ji vyplňte nízkoexpanzní pěnou. Stejným způsobem vyplňte také vodorovnou spáru po dozdění příčky ke stropu (zde se však někdy doporučuje vynechání spáry 20-30 mm, bez nutnosti zabudování spojek zdiva).

Krok č. 4: Napojení příčky na stěnu
Krok č. 4: Napojení příčky na stěnu
Krok č. 4: Napojení příčky na stěnu
Krok č. 4: Napojení příčky na stěnu

Jakmile vystavíte příčku do horní výšky dveří, použijte pro překlenutí otvoru nenosný pórobetonový překlad Ytong NEP. Ten se totiž díky svým rozměrům (délka 1250 mm pro otvory do maximální šířky 1010 mm) hodí pro běžné typy vnitřních dveří. Pokud potřebujete v příčce použít posuvné dveře (případně širší otvory), zvolte typ překladu s označení PSF − Ytong jej vyrábí pouze v tloušťce 125 a 150 mm, ale za to pro maximální délku otvoru až 2500 mm.

Krok č. 4: Napojení příčky na stěnu
Krok č. 4: Napojení příčky na stěnu

Krok č. 5: Omítnutí stěny

K omítnutí stěny je vhodné koupit sádrové, nebo vápenosádrové stěrky a omítky. Tyto typy omítek je možné zakoupit u prodejců stavebního materiálu, kde vám také poradí se samotnou aplikací. Jedná se totiž o mnohem rychlejší řešení, než v případě kombinace stavebního lepidla, sklo síťoviny (tzv. perlinky) a štuku. Sádrové omítky se na rozdíl od historického řešení natahují pouze v jednom kroku a po zavadnutí se v případě hladkého povrchu stočí nerezovým hladítkem. Pokud potřebujete zachovat vzhled hrubého štuku, výrobci těchto omítek doporučují po zavadnutí jemné stočení filcovým hladítkem. Vše pak již dokončíte finálním nátěrem.

Další stavební postupy a tipy, jak pracovat s Ytongem, si můžete zdarma stáhnout v PDF z webu ytong.cz zde: pracovní postupy Ytong v přehledném PDF.

Autor: Xella (text a foto)

Související k tématu