Zateplení s budoucností

Nároky na energetický standard budov, ať už novostaveb nebo stávajících objektů, jsou rok od roku větší. Týkají se nejen soukromých subjektů, ale i veřejné správy. Stále více a více zkušeností se zateplováním a energetickou sanací objektů má pozitivní dopad na informovanost a základní orientaci investorů v dané problematice.

Zateplení s budoucností

Už zdaleka se nedá říci, že stavebnictví ovládá zlaté pravidlo let devadesátých - cena na úkor kvality. Při rozpočítávání projektů se začalo počítat i s důležitou proměnnou, jakou jsou životnost systému nebo ekonomická návratnost.

Kvalitativně ale pozvedli celý segment zateplování budov i samotní výrobci. Díky jejich inovačním technologiím je dnes možné použít zateplovací systémy i na stavby, které to měly v minulosti zapovězené. Aplikace dodatečného izolantu se nedoporučovala u celé řady starších domů, v čele s objekty s vlhkým a zasoleným zdivem. Dnes je tomu jinak i díky přispění společnosti Baumit. Výrobce před dvěma lety představil certifikovanou systémovou skladbu nazvanou Baumit open Premium fasáda. Tímto unikátním fasádním systémem výrobce vyřešil řadu záležitostí spjatých s problematikou mechanického kotvení izolantů nebo „sesterským“ systémem Baumit open S i s problematikou izolace již zmiňovaného vlhkého a zasoleného zdiva.

Zateplovací systémy s budoucností
Zateplovací systémy s budoucností

Bezhmoždinkové kotvení izolantu

Prvním inovačním prvkem zateplovacího systému Baumit open Premium jsou lepicí kotvy Baumit KlebeAnker. Na rozdíl od klasických hmoždinek, které jsou zapuštěny do izolantu, se osazují v pravidelném rastru přímo do nosného zdiva, pokryjí se lepidlem a poté se na ně pokládají tepelněizolační desky. Umístění lepicích kotev pod izolantem jednak eliminuje nežádoucí tepelné mosty, které vznikají kolem běžných hmoždinek, jednak odstraňuje riziko nevzhledného prokreslování hmoždinek na fasádě za vlhkých a mrazivých dní.

Speciální kotvy KlebeAnker mohou mít pozitivní dopad i na celkové pořizovací náklady fasádního zateplení. Díky tomu, že se kotevní prvky upevňují k nosnému zdivu, jsou jejich parametry nezávislé na tloušťce fasádních desek a mají vždy stejnou délku. U klasických hmoždinek se oproti tomu musejí pro izolační materiály větších tloušťek používat adekvátně delší, pevnější a dražší hmoždinky či vrtáky. Lepicí kotvy KlebeAnker přispívají k minimalizaci tepelných ztrát v tepelném izolantu a tepelněizolační vlastnosti celého systému zvyšují až o 15 %.

Bezhmoždinkové kotvení izolantu
Bezhmoždinkové kotvení izolantu

Prodyšný polystyrén

Další špičkovou součástí systému jsou tepelněizolační fasádní desky z perforovaného prodyšného polystyrénu Baumit open reflect, u nichž se vývojářům podařilo skloubit přednosti dvou hlavních fasádních izolantů. Desky Baumit open reflect v sobě spojují snadnou zpracovatelnost a finanční výhodnost klasického polystyrenu na straně jedné a prodyšnost minerálních desek na straně druhé.

Přiblížení difuzních vlastností všech komponentů (μ = cca 10) cihelnému zdivu jako nejrozšířenějšímu podkladu, ale i sladění všech důležitých charakteristik jednotlivých vrstev navzájem (paropropustnost, nasákavost, přídržnost) výrazně omezují riziko kondenzace vodních par v této systémové skladbě, umožňují mnohem rychlejší vysychání stavby směrem ven a vedou k dosažení příznivého a zdravého mikroklimatu v interiéru mnohem dříve. Na kvalitu provedení zateplení mají vliv klimatické podmínky (teploty, déšť, slunce aj.). Ceněná je u něj proto antireflexní povrchová úprava, která snižuje teplotně dilatační namáhání desek při osvitu sluncem.

Fasáda se samočisticím efektem

Pomyslnou třešničku na celé konstrukci tvoří finální povrchová úprava - omítka Baumit Nanopor. Ta byla vyvinuta podle posledních poznatků nanotechnologie. Mikroskopicky hladký povrch, snížený elektrostatický náboj, nanoporézní struktura a vysoká prodyšnost omítky Baumit NanoporTop znesnadňují zachytávání špíny na fasádě. Rovněž vytvářejí nepříznivé podmínky pro růst mikroorganismů a posilují plynulé a samovolné čištění vlivem přirozených okolností a přírodních sil (bez nutnosti periodického omývání fasády nebo preventivního natírání speciálními nátěry).

Autor: Baumit (text a foto)

Související k tématu