reklama

Jak slepit plasty, aby spoj opravdu vydržel?

Lepení plastů je náročná práce, zejména z hlediska určení metody, kterou je nutné zvolit, a podle materiálu, který chceme slepovat. Podle tohoto určení je dána úspěšnost lepení. Nemusíte se ale bát – vyvíjí se stále nové prostředky, které vám tuto činnost umožní a usnadní.

Jak slepit plasty, aby spoj opravdu vydržel?

Co lze slepovat

Chceme-li lepit plasty, je dobré si uvědomit, že ne všechny plasty lze pomocí lepidla spojovat. Pomůže k tomu zkouška ve vodě, případně kapková zkouška.

 • Zkouška ve vodě – pokud je předmět možné vložit do vody (postačí odlomený kousek), vložíme ho tam a sledujeme, jestli plave. Plasty, které je možné slepovat, se potopí, naopak ty neslepitelné plavou na hladině, protože odpuzují vodu.
 • Kapková metoda – není-li možné předmět do vody ponořit, lze na povrch materiálu nanést kapku vody nebo vteřinového lepidla. Podle toho, jaký úhel svírá kapka s materiálem, je možné určit, zda je plast možné lepit. Úhel menší než 25° značí, že plast je slepitelný.

Druh plastu

Je nutné také před lepením určit, o jaký druh plastu se jedná – na každém výrobků je většinou uvedena zkratka, která materiál určuje. Podle toho je opět nutné vybrat vhodné lepidlo. Pokud to není nikde označeno, můžete použít metody následující:

 • měkčené plasty – pod vlivem tepla měknou, taví se, naopak ochlazením zase ztuhnou;
 • tvrdé plasty – teplem se nevratně přemění do netavitelného a nerozpustného stavu.
Pro lepení je nutné zjistit, zda je plast vůbec slepitelný
Pro lepení je nutné zjistit, zda je plast vůbec slepitelný

 • Zkouška plamenem: sleduje se, zda materiál mění po nahřátí nad plamenem tuhost, jaké jsou jeho vlastnosti, pokud je umístěn v plamenu a když se z něj odstraní, hodnotí se také změna barvy, zápach, chování roztaveného materiálu atd.
 • Zkouška rozpustnosti: kousek materiálu se vhodí do rozpouštědla. Tvrdé plasty se v organických rozpouštědlech nerozpouští, z měkčených se nerozpouští polyvinylchlorid - PVC, polyamid, při běžné teplotě polyetylen PE a polypropylen PP. Rozpustí se celuloid, plexisklo a polystyren.
Dle typu lepidla a lepeného materiálu je třeba zvolit vhodný způsob lepení
Dle typu lepidla a lepeného materiálu je třeba zvolit vhodný způsob lepení

Správný výběr lepidla

Podle druhu plastu již můžeme vybrat vhodný typ k jeho lepení.

 • Polystyren – malé plochy standardního a houževnatého polystyrenu je vhodné lepit rozpouštědlovými lepidly (např. UHU allplast, Bison Plastic), větší plochy pak lépe slepíte reaktivními polyuretanovými či epoxidovými lepidly). Na pěnový polystyren jsou potom vhodná lepidla kontaktní rozpouštědlová a polymerová, na porézní materiály ho potom snadno přilepíte disperzními či reaktivními polyuretanovými lepidly.
 • ABS, SAN – ABS a SAN plast přilepíte rozpouštědlovými či reaktivními polyuretanovými lepidly (Bison power adhesive).
 • Plexisklo – PMMA – lze pohodlně lepit rozpouštědlovými lepidly, na malé plochy je vhodné i sekundové lepidlo kyanoakrylátové.
 • Polykarbonát – PC – pro jeho lepení jsou vhodná reaktivní lepidla epoxidová či speciální rozpouštědlová.
 • PVC – vzhledem k jeho variantám je nutné volit různá lepidla. Tvrzené plasty je nutné lepit rozpouštědlovými a reaktivními lepidly, měkčené, které nemají vrstvu z textilu, slepíte vzájemně také rozpouštědlovými lepidly, PVC s textilním nosičem (třeba koženky) a podlahoviny z měkčeného PVC je vhodné lepit kontaktními kaučukovými lepidly (např. Bison kit a Bison tix), pěnový polyvinylchlorid slepíte reaktivními epoxidovými lepidly (např. UHU plus).
 • Polyamid – malé plochy vhodně přilepíte sekundovým lepidlem, ty větší kontaktními kaučukovými lepidly či dvousložkovými epoxidovými, pokud je lepíte ke kovu či dřevu.
 • Polyetylen, polypropylen – kvůli svému nepolárnímu charakteru se špatně slepují, povrch je nejlépe aktivovat – je možné ho ožehnout hořákem (nesmí se ovšem natavit) a poté použít kontaktní kaučukové, epoxidové dvousložkové či polyuretanové lepidlo.
 • Celuloid – pro lepení tohoto materiálu použijte lepidlo na bázi nitrocelulózy.
Dvousložkové epoxidové lepidlo je k dostání ve speciálních stříkačkách pro přesné namíchání
Dvousložkové epoxidové lepidlo je k dostání ve speciálních stříkačkách pro přesné namíchání

Postup lepení tvrdých plastů

Podívejme se na to, jak slepit tvrdé plasty, například rozbitou zásuvku z chladničky. Vzhledem k tomu, že se jedná o tvrdý plast, použijeme lepidlo UHU Allplast.

 • U hladkých plastů zdrsníme slepované plochy smirkovým papírem o hrubosti 180 až 220,
 • plochy odmastíme lihem či speciálním odmašťovačem, musí být zcela suché,
 • na jednu z ploch naneseme lepidlo (pokud bychom lepili porézní či hrubé materiály, je třeba nanášet lepidlo oboustranně),
 • přitlačíme k sobě a zafixujeme,
 • tenké plasty uvítají slabou vrstvu lepidla – spoj se nebude tvarově deformovat,
 • necháme vytvrdit – po pěti minutách lze s předmětem manipulovat, dokonalá pevnost pro opětovné používání je dosažena po 24 hodinách.

Publikováno: 21. 10. 2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce