Realizace suchých podlah fermacell u dřevěných trámových stropů

Máte doma špatné podlahy a chystáte se s tím něco udělat? Současný materiál na podlaze vám nevyhovuje? Než se obrátíte na profesionály, přečtěte si náš článek o pokládce voštinové podlahy fermacell. Třeba zjistíte, že to není tak složité, že to zvládnete sami. A za ušetřené peníze za řemeslníka si dojděte s celou rodinou na slavnostní večeři.

Realizace suchých podlah fermacell u dřevěných trámových stropů

Pokládání podlahové voštiny

Při sanaci prostor s dřevěnými trámovými stropy je nutné před samotným pokládáním suchých sádrovláknitých podlahových prvků fermacell vždy ověřit stav konstrukce. V případě potřeby je strop potřeba opravit (např. zašroubovat volné palubky), podklad se nesmí prohýbat nebo pružit. Pokud není podklad v celé ploše rovný, použijte pro jeho vyrovnání vyrovnávací podsyp fermacell.

Pokládání podlahové voštiny
Pokládání podlahové voštiny

Podlahová voština fermacell se podkládá celoplošně na nosnou část stropu. Díky postrannímu přečnívajícímu papírovému pásku je zajištěno podélné a příčné překrytí. Přířez se provádí kobercovým nožem. Pro zajištění optimální zvukové izolace musí podlahová voština fermacell doléhat přímo na nosnou část stropu. Rozvody mohou být (do šířky max. 10 cm) zaříznuty a zasypány do podlahové voštiny fermacell.

Pokládání podlahové voštiny
Pokládání podlahové voštiny

Použití voštinového zásypu

Voštiny se vyplňují voštinovým zásypem fermacell. S plněním začněte ode dveří a pokračujte opatrně přes vyplněné voštiny. Voštinový zásyp fermacell zarovnejte pomocí pravítka s hranou voštin, tak aby vznikl rovný podklad pro pokládání podlahových prvků fermacell. Pokud při sanaci starých dřevěných trámových stropů bude nutné výškové dorovnání, můžete použít podlahové voštiny s přesypáním voštinového zásypu max. 3 mm. Není-li toto výškové dorovnání dostatečné, je nutné další výškové vyrovnání nad podlahovou voštinou fermacell provést pomocí vyrovnávacího podsypu fermacell.

Použití voštinového zásypu
Použití voštinového zásypu

Zhutnění

Ke zhutnění 60 mm vysokého voštinového zásypu použijte elektrické vrtací kladivo s vypnutou funkcí vrtání. Vibracemi se struktura voštinového zásypu zhutní.

Podlahové prvky fermacell

Na dřevěných trámových stropech se z izolačně technických důvodů nedoporučuje použití desek z pěnového polystyrenu. Pro takové stropy jsou vhodnější dřevovláknité desky nebo desky s minerální izolací. Na voštinový zásyp fermacell by se proto měly z důvodů izolace kročejového hluku pokládat tyto podlahové prvky fermacell:

 • 2 E 31 (2 x 10 mm sádrovláknitá deska + 10 mm dřevovláknitá izolace)
 • 2 E 32 (2 x 10 mm sádrovláknitá deska + 10 mm minerální izolace)
 • 2 E 35 (2 x 12,5 mm sádrovláknitá deska + 20 mm minerální izolace)
Podlahový prvek 2 E 32 s 10 mm minerální izolací
Podlahový prvek 2 E 32 s 10 mm minerální izolací
Podlahový prvek 2 E 35 s 20 mm minerální izolací
Podlahový prvek 2 E 35 s 20 mm minerální izolací

Postup pokládky

 • Postup pokládky
  Postup pokládky

  Podlahové prvky se pokládají zleva doprava s převazem spár, křížové spáry nejsou přípustné. Odřez z konce jedné řady je začátkem druhé řady.

 • Postup pokládky
  Postup pokládky

  U první řady podlahových prvků se ořízne polodrážka na styku se stěnou.

 • Postup pokládky
  Postup pokládky

  Polodrážky slepte podlahovým lepidlem fermacell (spotřeba cca 40 - 50 g/m2, kladené plochy = cca 20 - 25 m2/lahev). Díky lahvi se dvěma otvory nanesete oba proužky lepidla v jediném pracovním kroku.

 • Postup pokládky
  Postup pokládky

  Podlahové prvky je nutno během 10 minut vzájemně sešroubovat nebo sesponkovat. Jinak dojde k vypěnění lepidla a nadzvednutí prvku. Maximální vzdálenosti spojovacích prostředků je 20 cm u sádrovláknitých podlahových prvků (rychlořezné šrouby fermacell), 15 cm u desek Powerpanel TE (šrouby Powerpanel TE) nebo 15 cm u sádrovláknitých podlahových prvků fermacell nebo prvků Powerpanel TE speciálními sponkami.

 • Postup pokládky
  Postup pokládky

  Po vytvrzení podlahového lepidla fermacell (cca 24 hodin) odstraňte vyteklé podlahové lepidlo škrabkou na lepidlo, špachtlí nebo dlátem. Během pokládky jsou podlahové prvky s opatrností pochůzné. Plné zatížení podlahy je možné až po vytvrdnutí podlahového lepidla fermacell.

 • Protože podlahy fermacell mají malou váhu, eliminují problémy se statikou, snadno lze s nimi splnit také současné požadavky na protipožární ochranu, izolaci před hlukem (vzduchová a kročejová neprůzvučnost) a požadavky na tepelnou izolaci. Dřevěné trámové stropy dosahují s podlahovým prvkem fermacell 2 E 31 v kombinaci s voštinovým systémem a pružným zavěšením vynikajících hodnot kročejové neprůzvučnosti – Ln,w=41dB! České normy přitom předepisují limit pro kročejovou neprůzvučnost až o 17 dB horší (Ln,w=58dB).

  Postup pokládky
  Postup pokládky

  Dřevěné trámové stropy vykazují vzhledem k nízké hmotnosti nedostatečný zvukový útlum (kročejovou izolaci). V souvislosti se zvukotechnickou sanací lze obecně použít pouze systémy s nízkou výškou a relativně malou plošnou hmotností. Izolační voštinový systém fermacell je vhodný pro použití na dřevěné trámové stropy v novostavbách i starých budovách. Ve spojení s pružně zavěšeným podhledem je díky němu lze dosáhnout izolačních hodnot, které odpovídají doporučením pro zvýšenou zvukovou izolaci. Tato 60 mm resp. 90 mm vysoká konstrukce podlahy s plošnou hmotností cca 70 resp. 115 kg/m2 může zlepšit (podle provedení) izolační schopnosti až o 34 dB.

  Autor: Fermacell (text a foto)

  Související k tématu