Sádrovláknité desky fermacell v zázemí dřevostavby přírodního amfiteátru

V srpnu 2014 byla v polském městě Bytom otevřena nová originálně řešená přírodní divadelní scéna. Dílo, připomínající podle polských médií šál ve větru, je mimořádně zdařilým výsledkem česko-polské spolupráce. V zázemí přírodního amfiteátru se uplatnily sádrovláknité desky fermacell.

Sádrovláknité desky fermacell v zázemí dřevostavby přírodního amfiteátru

Sádrovláknité desky fermacell

Nový amfiteátr v Bytomi byl postaven na místě staré „koncertní mušle“, která byla ve špatném stavu a která byla zbourána. Pokus o záchranu stávající budovy by byl příliš nákladný a nemusel nutně přinést požadovaný konečný výsledek. Designéři se proto rozhodli pro demolici stávajícího objektu a umístění nového, který splňuje platné zákony a technické podmínky.

Sádrovláknité desky fermacell v zázemí dřevostavby přírodního amfiteátru
Sádrovláknité desky fermacell v zázemí dřevostavby přírodního amfiteátru

Ze stavebně-technického hlediska je stavba amfiteátru rozdělena na dvě části - hlavní scénu a zázemí, které jsou vzájemně geometricky provázané prostorovým tvarem zastřešení, který dává stavbě výjimečný charakter. Statický model konstrukce byl vytvořen v software RFEM od firmy DLUBAL, ve kterém byly zohledněny veškeré nelinearity prvků a charakteristik podloží. Konstrukční prvky byly modelovány v programu pro dřevostavby SEMA.

Sádrovláknité desky fermacell v zázemí dřevostavby přírodního amfiteátru
Sádrovláknité desky fermacell v zázemí dřevostavby přírodního amfiteátru

Zakřivená střešní konstrukce hlavní scény je tvořena 10 ks tvarově odlišných podélných rámů z lepeného lamelového dřeva, z boční strany kloubově připojených na železobetonové opěrné stěny. Rámy tloušťky 100 mm s proměnným průřezem po jejich délce (600 – 1030 mm) a vzepětím (3700 – 6450 mm) překlenují v podélném směru vzdálenost 18m a v příčném směru jsou rozmístěné v roztečích 1,2 m. Rámy v příčném a podélném směru mají čtvercové kazetové uspořádání a jsou doplněné o dřevěný diagonální ztužující systém konstrukce, zajišťující stabilitu v příčném směru. Veškeré konstrukční uspořádání prvků a především jejich spojů byly navrženy s maximálním důrazem na estetickou čistotu celku.

Sádrovláknité desky fermacell v zázemí dřevostavby přírodního amfiteátru
Sádrovláknité desky fermacell v zázemí dřevostavby přírodního amfiteátru

Konstrukce stěn v zázemí divadelní scény (šatny) je navržena v systému „two x four“ s konstrukční sádrovláknitou deskou fermacell. Konstrukce střechy je v této části řešena v kombinaci dvou technologií. Ve viditelné části je navržen stejný systém jako u hlavní scény, tj. prvky z lepeného lamelového dřeva, v neviditelných místech je střešní konstrukce řešena z příhradových vazníků se styčníkovou deskou.

Sádrovláknité desky fermacell v zázemí dřevostavby přírodního amfiteátru
Sádrovláknité desky fermacell v zázemí dřevostavby přírodního amfiteátru

O projektu

Autorem architektonického návrhu je polský architekt Łukasz Pluta z ateliéru Plus 8, konstrukční a statický návrh dřevěné konstrukce navrhl Ing. Zbyněk Šrůtek z ateliéru Timberdesign a realizaci dřevěné části konstrukce provedla společnost KASPER Polska Sp. z o.o., pobočka KASPER CZ, známého českého specialisty na dřevěné nosné konstrukce.

O deskách fermacell se více dočtete na www.fermacell.cz.

Autor: Fermacell (text a foto)

Související k tématu