Úvaha nad jednou tendencí

Jakmile začne slušné počasí, na vesnicích je vidět stavební ruch – všude se staví zejména rodinné domky a také se vylepšují a opravují ty staré. A – jak by řekli předkové – tu máš, čerte, kropáč: ti novostavitelé si zřejmě nevšímají, že hlavní stavební aktivity těch, kdo pracují na domech nějakých 60 až 80 let starých, spočívají zejména v doplňování tepelných izolací. I když mezi oblíbenými materiály pro novostavby jsou zejména velké cihelné bloky či pórobeton (plynosilikát), jsou tyto stavební prvky voleny zřejmě proto, aby stavba rostla co nejrychleji a na podzim bylo možno se už nastěhovat. Vypadá to dokonce, že stavebníkům na jiných vlastnostech cihelných bloků a tvárnic příliš nezáleží.

Úvaha nad jednou tendencí
Velké stavební bloky: úvaha nad jednou tendencí
Velké stavební bloky: úvaha nad jednou tendencí
Velké stavební bloky: úvaha nad jednou tendencí
Velké stavební bloky: úvaha nad jednou tendencí

Je pravda, že tyto velké stavební bloky mají slušné tepelně-izolační vlastnosti, ale ty někdy hodnot, které vyžaduje norma, zdaleka nedosahují. Pokud se totiž použijí například cihelné bloky o tloušťce 30 cm, nebude obvodové zdivo dosahovat požadavků současné platné normy ČSN 73 0540-2. Ta požaduje, aby tzv. doporučená hodnota součinitele prostupu tepla zdivem byla pro vnější stěnu minimálně 3 m

2 KW-1, hodnota přípustná, která platí jen pro rekonstrukce, musí dosahovat aspoň 2 m2 KW-1. Hodnoty součinitele prostupu tepla vnějším pláštěm z cihelných bloků o tloušťce 30 cm spojovaných obyčejnou maltou budou dosahovat přibližně 0,20 až 0,22 W/m2. K, tedy jen o málo lepší než norma doporučuje. Hodnota se dá o něco vylepšit termoizolační omítkou a rovněž volbou vhodné maltové směsi.
Velké stavební bloky: úvaha nad jednou tendencí
Velké stavební bloky: úvaha nad jednou tendencí
Velké stavební bloky: úvaha nad jednou tendencí
Velké stavební bloky: úvaha nad jednou tendencí

Jistě, domky budou do podzimu dostavěné a ještě letos před zimou zkolaudovány, ještě letos se v nich začne bydlet. Ale v mnohých z nich, zejména v těch stojících osamoceně, někde na návrší, které jsou vystaveny ostrému větru, bude obyvatelům za studených zimních nocí zima. A tak začnou uvažovat, zda by dodatečné zateplení mělo být zevnitř domu (nevýhody: místnosti se zmenší, musí se vystěhovat, všude bude hrozný nepořádek), nebo zvnějšku (nevýhody: pracné řešení okenních nik, okapů, říms, je zapotřebí lešení a stavební povolení).Asi by bylo lepší zjistit si před nákupem cihel a tvárnic a před zahájením stavby co trh nabízí. Je pravda, že některé novinky bývají dražší než to, co se vyrábí už deset let, třeba dobře izolující tvárnice. Ale už miliardář Rotschild kromě jiného říkal, že není tak bohatý, aby kupoval levné věci.

Autor: K. Štech (text), PePa (foto)

Související k tématu