reklama

Pomlázka a píšťalka

Velikonoce jsou pohyblivé svátky, slavené nejdříve 22. března a nejpozději 25. dubna – svátky příchodu jara, jarního slunovratu. V lidové tradici se zachovala řada obyčejů souvisejících s oslavou probouzející se přírody – vysévání obilí, pečení velikonočního beránka, malování vajec či pletení pomlázky. Polévání vodou symbolizuje očistu a vyšlehání pomlázkou zase předání síly a zdraví mladým proutkem. Nejobvyklejší pomlázky v Čechách jsou hranaté, pletené z osmi proutků. Plést je však můžeme i z šesti, deseti, dvanácti i více sudých prutů. Pro pletení se hodí pruty z jakékoli košíkářské vrby, nejlépe však z vrby bílé.

Pomlázka a píšťalka

Budete potřebovat

proutky, stužky

nůž

Postup

 • Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky
  Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky

  Osm proutků cca 1m dlouhých uřízneme na stejnou délku a srovnáme je patami k sobě (neměly by být silnější než 0,5 cm). Tenký omotávací proutek vložíme silnějším koncem mezi proutky a zahákneme ho za jeden z prutů svazku. Pak ho vrátíme do protisměru a konec pomlázky hustě omotáme.

 • Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky
  Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky

  Konec tenkého proutku propleteme svazkem, nebo jej zasuneme pod poslední otočkou. Rukojeť, asi 10 cm dlouhou, pevně zachytíme (pomocník, svěrák) a začneme plést. Svazek prutů rozdělíme po čtyřech, na dvě poloviny. Do každé ruky uchopíme jednu z nich a proutky vějířovitě rozložíme (1,2,3,4 a 5,6,7,8).

 • Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky
  Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky

  První proutek z levé strany (č. 1) vedeme na druhou, pravou stranu, kde ho vložíme doprostřed mezi dva a dva proutky, tj. mezi proutky 6 a 7. Tam ho zahákneme mezi vnitřní dvojici prutů a vrátíme ho spodem zpět na druhou stranu, do pořadí 2,3,4,1.

 • Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky
  Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky

  Nyní z pravé strany uchopíme také jeden úplně krajní, vnější proutek (č. 8), přeložíme jej na levou stranu, vložíme mezi proutky 3 a 4, zahákneme, a vedeme opět spodem zpět na pravou stranu, do pořadí 8,5,6,7.

 • Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky
  Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky

  Takto střídavě překládáme pruty vždy z levé a pravé strany. Takže v další fázi zase uchopíme levý krajní proutek č. 2 a přeložíme ho doprava, mezi proutky 5 a 6. Pak ho vrátíme spodem doleva dovnitř, do pořadí 3,4,1,2.

 • Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky
  Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky

  Pozice proutků se pletením postupně posunuje zevnitř k vnějšímu okraji. Nyní přeložíme proutek č. 7 zprava do levé strany, mezi proutky 4 a 1 a vrátíme ho doprava. Zde se proutky dostávají do pořadí 7,8,5,6.

 • Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky
  Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky

  Takto stále stejně pokračujeme, takže na zapletení každého prutu se dostane řada vždy počtvrté. Konec pomlázky buď omotáme proutkem jako u rukojeti, nebo jej zapleteme s posledními pruty na konci se stužkou, aby při omotáváni nesklouzla.

 • Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky
  Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky

  Pro píšťalku uřízneme asi 10 – 12 cm dlouhý, mladý, silnější vrbový proutek. Na jednom konci jej šikmo a trochu prohnutě skrojíme (č. 1). Pak jej obrátíme a z druhé strany zespodu, trochu níže proti prvnímu seříznutí uděláme skobovitý zářez (č. 2). Boční pohled č. 3 ukazuje pozici zářezů.

 • Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky
  Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky

  Asi 2 cm od protilehlého konce zakrojíme kůru kolem dokola jedním řezem a nad ním začneme píšťalku otloukat. Položíme si ji na koleno a rukojetí nožíku kůru naklepáváme, přičemž prutem otáčíme tak dlouho, dokud se duše – dřevitá část neuvolní. Pak duši vytáhneme z kůry, seřízneme ji kolem druhého zářezu (krok 8, č. 2) a vrchní část oddělíme.

 • Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky
  Jak uplést velikonoční pomlázku a výroba píšťalky

  Nyní máme píšťalku skoro hotovou. Krátkou dřevitou část pod šikmým zářezem (krok 8, č. 1) podélně skrojíme, abychom mohli do píšťalky foukat. Do duté kůry (nahoře) zasuneme duši (dole) a skrojenou dřevitou část vrátíme na svoje původní místo. Při pískání foukáme do uvolněné skuliny a posunem vnitřního špalíčku tvoříme tóny.

 • Publikováno: 11. 4. 2020, Autor: Miroslava Kubišová (text a foto) , Profil autora: Redakce