Jsou plechové střechy bezpečné při silném větru?

Aktuální větrné aprílové počasí působí starosti řadě majitelů nemovitostí. Ti se často obávají, zda střecha jejich domů nápory větru vydrží. Protože obliba plechových střech v České republice roste a pořizuje si je čím dál více lidí. Co majitelům nemovitostí vzkazuje odborník? Kvalitní a dobře namontovaná ocelová střecha vydrží i mimořádně silný vítr.

Jsou plechové střechy bezpečné při silném větru?

Není jistě náhodou, že kolébkou plechových profilovaných střešních krytin je Skandinávie. Právě v severských zemích panují velmi drsné povětrnostní podmínky – a proto je mnoho domů pokryto právě plechovými střechami. Ze Skandinávie pocházejí také přední světoví výrobci plechových střech i fasád. Odtud se jejich popularita rozšířila do celého světa včetně České republiky, jež se stává velmocí plechových krytin rozličných tvarů a variací – od profilovaných až po drážkované.

Kvalita plechové střechy a správná odborná montáž. Pak s ní ani silný vítr nehne!
Kvalita plechové střechy a správná odborná montáž. Pak s ní ani silný vítr nehne!

Jak na střechu působí vítr?

V souladu s fyzikálními zákony působí proudění vzduchu na povrch střešní krytiny nejen tlakovými, ale i tahovými silami. A právě tahová silová složka se snaží odtrhnout krytinu od podkladu. Traduje se, že bezpečnost střechy při větru je tím vyšší, čím je krytina těžší. To je ale pravda jen částečně. Platilo by to pouze v případě, že by krytiny z různých materiálů byly instalovány stejně - například prostým položením na latě a přeložením. Tak to ale není. Každá krytina má totiž svůj unikátní způsob montáže, který řeší její odolnost mimo jiné i vůči větru. Proto jsou například právě kvalitní lehké plechové krytiny přikotveny speciálními vruty, vhodně volenými podle jejího druhu.

Množství a odolnost vrutů proti vytržení jsou vyzkoušeny a spočítány tak, aby jejich odolnost v součtu bohatě převýšila hodnoty nejhorších povětrnostních vlivů na území, kde je krytina použita. Pozorný pozorovatel si všimne, že pokud dojde k odtržení plechové krytiny, jedná se vždy o krytinu velmi starou, neudržovanou nebo chybně položenou. Ke kolapsu plechových střech dochází zhruba stejně často, jako jiných typů krytin - a vždy se to řídí výše uvedeným pravidlem. To znamená, že chyba nastane u střech, které vykazují poruchy již před příchodem větru. Shrnuto: pokud je vaše střecha v celkově neuspokojivém stavu, silný vítr se na ni samozřejmě může projevit – ať je z jakéhokoli materiálu.

Jak na střechu působí vítr?
Jak na střechu působí vítr?

Kvalita plechové střechy a správná odborná montáž. Pak s ní ani silný vítr nehne!

Vedle kvality materiálu hraje v odolnosti střechy proti větru důležitou roli také samotná montáž. Preciznost montáže hraje důležitou roli u každé střešní krytiny, tu plechovou nevyjímaje. Pokud jde o velkoformátové plechové krytiny, je nasnadě zdůraznit jejich celistvost: střecha se totiž skládá z velkých, vzájemně vodotěsně spojených dílců. Kromě vysoké těsnosti to má i tu výhodu, že proudění vzduchu krytinu obtéká zvenčí a nemá možnost se pod ni dostat případnými mezerami, kde by vzduch způsobil přetlak a napomáhal odtržení krytiny. K obavám z nedostatků plechových či jiných lehkých krytin není tedy vůbec žádný důvod. Shrnuto: pořídíte-li si kvalitní krytinu z prvořídní oceli a necháte-li si ji namontovat prověřenou montážní firmou, nedáte ani silnému větru šanci.

Kvalita plechové střechy a správná odborná montáž. Pak s ní ani silný vítr nehne!
Kvalita plechové střechy a správná odborná montáž. Pak s ní ani silný vítr nehne!

Mezi největší výhody lehkých plechových krytin z prvotřídní švédské oceli od Lindabu patří

  • celistvost krytiny a její nízká hnotnost
  • minimum spár a spojů
  • hladký povrch, který se nešpiní a není nasákavý; díky tomu skvělá odolnost proti mrazu
  • bezúdržbová dlouhá životnost krytiny; díky pokročilým způsobům lakování ocelového plechu dosahuje až 45 let podle použité varianty povrchové úpravy
  • ekologická nezávadnost a šetrnost k životnímu prostředí: ocel je jako jeden z mála materiálů téměř stoprocentně recyklovatelná
  • systémové řešení tvořící funkční a vzhledově dokonalý celek
  • záruka na krytiny až 30 let podle zvolené povrchové úpravy
Autor: Lindab (text a foto)

Související k tématu