Pohyb ETICS a napojení na otvorové výplně

Omítkové lišty se nevyrábějí jen z tahokovu, drátěného pletiva nebo děrovaných kovových pásů. Už více než dvacet let existují také úhelníky a napojovací lišty z plastu, které jsou svojí povahou určené zejména k využití v oblasti ETICS. S ohledem na korozi se především v exteriérech upřednostňují lišty z PVC.

Pohyb ETICS a napojení na otvorové výplně

Pohyb ETICS

Jsou odolné proti chemickým látkám v omítkách, vlhkosti a nekorodují následkem solí nebo kyselých dešťů. Také jsou tepelně neutrální a stabilní vůči UV záření. Mohou být lisované, vybavené napojovací pěnovou lepicí páskou, krycí manžetou apod. Spojení těla profilu s tkaninou se provádí klasickým lepením nebo dnes již specialisty v oboru standardně používaným ultrazvukovým navařením. U PVC profilů může být navíc nalisován měkký jazýček k ochraně lepicí pásky nebo měkké očko k zajištění další pružnosti (dilatace).

Možnost použití PVC lišt vylučuje možnost vzniku tepelných mostů. Nabízejí i větší variabilitu – odpad se navíc může recyklovat. Je třeba si povšimnout i dalších předností. Plast je lehčí a dá se snáze upravit pomocí nůžek. Kromě toho se PVC lišty vyznačují schopností „paměti – návratu do původní polohy“. Tím je zaručena ochrana KZS (kontaktní zateplovací systém) před mechanickým poškozením. Lišty z kovu sice zateplovací systém chrání, ale ve většině případů absorbují rázovou energii. Tím může dojít k znehodnocení celého KZS.

Pohyb ETICS a napojení na otvorové výplně
Pohyb ETICS a napojení na otvorové výplně

Pohyb ETICS aneb Zachycení pohybu ve dvou a třech směrech

Tam, kde běžná napojovací okenní lišta nedokáže eliminovat síly, které jsou na ní vytvářeny, jsou v posledních letech trendem tzv. 2D a nově 3D napojovací okenní lišty. Uplatnění naleznou u velkootvorových výplní, jakými jsou výlohy, nestandardní okna, garáže, prosklená schodiště panelových domů atd. Také 3D napojovací lišta s tkaninou 3D 275 SL z PVC s teleskopickým můstkem s koextrudovaným těsnicím jazýčkem a ochranným jazýčkem z TPE nalezne své zájemce. Stažením odlamovaní lamely se mechanismus uvolní a teleskopická lišta s tkaninou může dodatečně k napojovací pěnové pásce z PE zachytit další tři milimetry pohybu, a to ve více směrech. Ochranný jazýček chrání těsnicí pásku a nabízí opticky příjemný dojem.

Lišty jsou odolné proti větru a silným dešťům, a to speciálně v detailech jednotlivých napojení a přechodů. S těmito „můstkovými“ lištami s tkaninou se mohou bezpečně zachytit nejen dynamické (krátkodobé), ale i trvalépohyby.

Pohyb ETICS aneb Zachycení pohybu ve dvou a třech směrech
Pohyb ETICS aneb Zachycení pohybu ve dvou a třech směrech
Pohyb ETICS aneb Zachycení pohybu ve dvou a třech směrech
Pohyb ETICS aneb Zachycení pohybu ve dvou a třech směrech

Testy napojování na otvorové výplně

Rázová pevnost a UV stabilita jsou zajištěny. Mnoho lišt je testováno zkouškami uznávaných zkušebních institutů. Doposud však pouze na základě interních požadavků jednotlivých výrobců. Další zkoušky a metody se připravují. I v České republice vznikla pod záštitou Technického zkušebního ústavu (TZÚS – pobočka Brno) pracovní skupina, která se zabývá zavedením kritérií „obvyklé kvality“ pro soubor výrobků označovaných jako „příslušenství ETICS“. Toto příslušenství není v současné době v kategorii výrobků stanoveno, proto při jeho uvedení na trh není zatím třeba prokazovat úroveň kvality. To se pak negativně projevuje na kvalitě a životnosti fasád a staveb s namontovaným pohybem ETICS. Kritéria výběru a vhodnosti jednotlivých lišt vzhledem k napojení na okna, dveře a další výplně byla doposud stanovena jednotlivými výrobci.

Testy napojování na otvorové výplně
Testy napojování na otvorové výplně
Testy napojování na otvorové výplně
Testy napojování na otvorové výplně

Profily se v ETICS osvědčily

Po více než dvaceti letech zkušeností můžeme popravdě konstatovat, že profily z PVC v zateplovacích systémech uspěly v „zásadních zkouškách“ a nacházejí stále více příznivců, a to jak z řad odborné veřejnosti, jako jsou projektanti, stavbyvedoucí, majitelé realizačních firem, tak i z řad koncových uživatelů, kteří mají zájem „pojistit“ životnost jejich investice. Pro oblast sanace systémů a realizace nízkoenergetických a pasivních domů je dnes použití tohoto příslušenství již nutností. Na používání lišt upozorňuje také nově vzniklá evropská asociace EAE (the European Association for External thermal insulation composite systems). Podrobnější informace naleznete na www.ea-etics.eu.

Připomeňme, že hlavním důvodem vzniku různých typů napojovacích lišt byl požadavek nejen na dokonalý vzhled, ale i na zjednodušení práce a vyřešení problémů v jednotlivých detailech stavebních konstrukcí. Nesnažme se proto devalvovat tyto základní požadavky na úkor kvality jednotlivých výrobků tak, jak se s nimi v dnešní době můžeme setkat.

Více na www.hpi.cz
Autor: HPI-CZ s.r.o. (text a foto)

Související k tématu