Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů

V kontextu s celosvětovým trendem ve využívání obnovitelných zdrojů byla i Česká republika v posledních letech zasažena boomem v oblasti zpracování sluneční energie.

Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů

Montáž solárních a fotovoltaických systémů

Pokud pomineme čistě investiční projekty na zemědělských půdách, které byly vybudovány díky špatně nastaveným podmínkám dotačních programů, tak druhou největší a do budoucna nejvýznamnější plochu pro instalaci solárních a fotovoltaických systémů nabízejí střešní konstrukce. Tak jako vše, i instalace těchto systémů by měla pro svou bezproblémovou funkci a dlouhou životnost splňovat nejrůznější požadavky na ukotvení a průchod střešním pláštěm. Společnost HPI CZ proto pro nadcházející sezonu připravila ucelený program SOLAR-LINE, který nabízí profesionální řešení pro instalaci solárních systémů na šikmé i ploché střechy.

Odvětrávací tašky jsou častou variantou pro průchod hadic skrz střešní krytinu. Bohužel se jedná o nesystémové zpracování, kdy tyto tašky neplní svou primární funkci pro zajištění odvětrávání podstřešního prostoru a z dlouhodobého hlediska je ohrožena celková životnost střechy. Venduct hadicový prostup byl navržen pro prostup hadic s průměrem od 10 do 70 mm. Těsnění z EPDM umožňuje snadné přizpůsobení požadovanému průměru a současně zajišťuje dokonalou ochranu před případným zatékáním. V kombinaci se širokou nabídkou prostupových tašek se jedná o řešení pro všechny běžně používané typy střešních krytin.

Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů

Problematiku rozvodů elektrických kabelů střešním pláštěm a následné vyústění v nadstřešní části řeší Venduct kabelový adaptér. Tato novinka v našem portfoliu umožňuje bezpečný rozvod kabelů s průměrem od 4 do 8 mm a současně nabízí možnost napojení až šestnácti kabelů. Speciální těsnící vložka zaručuje odolnost vůči dešti a klimatickým vlivům. Využití může nalézt nejenom ve spojení s fotovoltaickými panely, ale také s dalšími elektroprvky umístěnými na střeše, jako jsou např. anténní kabely, bezpečnostní kamery, dekorativní osvětlení, pohybová čidla atd.

Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů

Na základě provedeného průzkumu bylo zjištěno, že nejobvyklejším způsobem uchycení nosné konstrukce je použití nosných háků. Tyto háky jsou ukotveny do latí nebo kontralatí a souběžně se opírají o střešní krytinu. Tlak způsobený vahou celého systému pak následně může vést k tomu, že dojde k prasknutí střešní tašky a tím také k vytvoření nežádoucích otvorů pro zatékání vody. Aby bylo možné těmto nehodám předcházet, vyvinula naše společnost univerzální Venduct držák solárních panelů. Samotný držák je ukotven do přídavné latě, čímž je umožněna jednak variabilní možnost umístění nezávisle na rozteči krokví, a zároveň, na rozdíl od jiných aplikací, nedochází k bodovému zatížení střešní krytiny. Svou univerzálností a šířkou barevných variant napomáhá dotvářet celkový estetický vzhled střechy.

Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů

Po montáži solárních nebo fotovoltaických systémů může docházet ke zvýšení teploty v podstřešní části pod nainstalovanými panely. Pro zajištění správného odvětrání tohoto prostoru doporučujeme využít Venduct univerzální větrací tašku. Nízkým profilem umožňuje větrání podstřešního prostoru a tím zajišťuje potřebnou cirkulaci vzduchu. Dalším případem, kde Venduct univerzální větrací taška nachází uplatnění, je zakončení stávajících větracích rozvodů, jejichž vyústění by omezovalo, případně zcela znemožňovalo instalaci solárních panelů. Standardní větrací komínek (průměr 125 mm) lze nahradit touto taškou a ta je následně umístěna pod solární panel.

Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů

V rámci těsnících a utěsňovacích prvků doplňují řadu SOLAR-LINE prostupové manžety Dektite, Solar – těsnící manžety a v neposlední řadě také univerzální hliníkový pás Easy-Form.

Prostupové manžety Dektite nabízejí dokonalé utěsnění potrubních prostupů až do průměru 610 mm na šikmých střechách s profilovanou plechovou krytinou. Použité materiály zajišťují vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a snadno se přizpůsobují různým tvarům profilů. Solar – těsnící manžety zajišťují vodotěsný prostup střešním pláštěm v interiérové části. Jsou samolepící a vyznačují se trvalou pružností, odolností vůči stárnutí a deformaci. Představují ideální řešení pro opětovné zajištění správné funkce hydroizolace v rámci jejího porušení při instalaci solárních rozvodů.

Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů

Univerzální strečová páska Easy-Form a těsnící pás Easy-Form nabízejí mnohostranné využití pro utěsnění nebo napojení různých částí střešních konstrukcí, jako jsou např. komíny, vikýře, střešní okna a podobně. Nařasený hliníkový povrch zaručuje vysokou flexibilitu a umožňuje až 60% roztažitelnost. Spodní strana pásu je opatřena butylovým lepidlem, které zajišťuje dokonalou přilnavost k povrchu.

Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů

Pro upevnění solárních a fotovoltaických panelů na plechové krytiny máme připravené profesionální řešení od společnosti EJOT. Tento tradiční dodavatel špičkové kotevní techniky vyvinul na základě dlouhodobých zkušeností ucelené řešení pro kotvení solárních modulů do šikmých i plochých střech. Držáky JA3 a JZ3 jsou speciální šrouby pro upevnění nosných prvků na šikmou střechu s možností kotvení do dřevěné i ocelové konstrukce. Dokonalou vodotěsnost spoje zabezpečují integrované těsnící podložky z EPDM, případně kaloty EJOT ORKAN.

Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů

Solární držáky FD a nosné moduly FS jsou určeny pro upevnění na ploché střeše. Držák FD nabízí jednoduché a spolehlivé ukotvení do ocelové konstrukce pomocí samovrtného šroubu. Při montáži dochází k minimálnímu poškození hydroizolace, a proto je tento držák ideální pro instalaci do již hotové střechy. Robustní provedení modulu FS umožňuje přenos zatížení přímo do nosné konstrukce, čímž nedochází k zatížení střešního pláště nebo tepelné izolace. Kombinace nerezavějící oceli a hliníku poskytují odolnost vůči případné korozi. Základnovou desku lze kotvit do betonu i trapézového plechu, přičemž tloušťka tepelné izolace může být až 240 mm.

Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů

V souvislosti s ochranou osob na střeše doporučujeme pro instalaci a následnou údržbu solárních a fotovoltaických panelů neopomenout otázku bezpečnostních prvků. Bezpečnostní háky napomáhají k ochraně před případným pádem ze střechy. Stoupací plošiny zajišťují snadnější pohyb osob po střeše a v neposlední řadě také umožňují pohodlnější údržbu nainstalovaných systémů.

Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů
Příslušenství pro montáž solárních a fotovoltaických systémů

Více informací na www.hpi.cz.

Autor: HPI (text + foto)

Související k tématu