Elektroinstalace do zateplení

Výrobky určené pro provedení elektroinstalace v zateplených pláštích budov vyráběné firmou KOPOS KOLÍN a.s. přináší ucelené řešení, které na trhu doposud chybělo. Se vzrůstajícími cenami energií, ale i z ekologických důvodů se v dnešní době stále více majitelů budov rozhodne pro zateplení svých objektů. Důvodem, proč se zateplením již dále neotálet, může být také dotační program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR Zelená úsporám.

Elektroinstalace do zateplení

Kvalitní zateplení je však otázkou dobře provedených detailů. Mezi ně patří také elektroinstalace. Bohužel i v dnešní době se setkáváme s nevhodně zvolenými elektroinstalačními úložnými materiály umístěnými do izolačních vrstev. Výsledkem těchto neodborných instalací je v poměrně krátké době používání poškozená fasáda, jejíž následná oprava je finančně nákladná a často se neobejde bez viditelných opravených míst.

Základem kvalitní elektroinstalace v zateplení je správné a pevné ukotvení elektroinstalačního materiálu, například krabice pod vypínačem. Další důležitou vlastností je minimalizace tepelných mostů v místě elektroinstalace. Splněním těchto dvou základních požadavků získáme dlouhou životnost elektroinstalace, ale i samotného zateplení a fasády v bezprostřední blízkosti této instalace.

Společným rysem profesionálně provedené elektroinstalace je nosič, který slouží jako pevný propojovací prvek mezi nosnou stěnou a samotnou elektroinstalací. Délka nosiče se upravuje přímo na stavbě podle tloušťky izolantu. Podle využití se na nosič upevňuje elektroinstalační krabice KEZ nebo KEZ-3, montážní deska MDZ, případně víceúčelová elektroinstalační krabice KUZ.

Elektroinstalační krabice do zateplení KEZ

Elektroinstalační krabice do zateplení KEZ
Elektroinstalační krabice do zateplení KEZ

Slouží k montáži přístrojů (zásuvky, vypínače) na zateplené fasády budov. Elektroinstalační krabice KEZ je vhodná pro instalaci přístrojů při tloušťce zateplení v rozmezí 50 - 200 mm. Součástí balení je potřebný upevňovací materiál, vnitřní a vnější izolace k eliminaci tepelných mostů.Při montáži je nutné seříznout nosič včetně vložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy. Nosič se připevní ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace. Pomocí čtyř šroubů (součást balení) se k nosiči připevní krabice, ve které se provede finální elektroinstalace. Do krabice je nutné instalovat přístroje s krytím odpovídající prostředí. Při instalaci přístrojů na hrubší omítku je doporučeno přitěsnění přístroje silikonem.

Elektroinstalační krabice do zateplení KEZ-3

Elektroinstalační krabice do zateplení KEZ-3
Elektroinstalační krabice do zateplení KEZ-3

Je určená k montáži přístrojů ve sdružených rámečcích (zásuvky, vypínače) na zateplené fasády budov. Krabice je přizpůsobena pro tři přístroje ve společném rámečku. V případě použití přiložené záslepky je možné krabici upravit pro instalaci dvou přístrojů ve společném rámečku. Svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů. Elektroinstalační krabice KEZ-3 je vhodná pro instalaci přístrojů při tloušťce zateplení v rozmezí 100 - 250 mm. Součástí balení je potřebný upevňovací materiál, vnitřní a vnější izolace k eliminaci tepelných mostů.Montáž se provádí podobným způsobem jako samostatné krabice KEZ upravením nosiče na potřebnou délku, jeho ukotvením a finální montáží krabice KEZ-3. Do krabice je nutné instalovat přístroje s krytím odpovídající prostředí. Při instalaci přístrojů na hrubší omítku je doporučeno přitěsnění přístroje silikonem.

Montážní deska do zateplení MDZ

Montážní deska do zateplení MDZ
Montážní deska do zateplení MDZ
Montážní deska do zateplení MDZ
Montážní deska do zateplení MDZ

Slouží k instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod.) na zateplené fasády budov. Není určena pro montáž satelitních antén a jiných velkoplošných prvků.Montážní deska MDZ je vhodná pro instalaci do zateplení o tloušťce v rozmezí 50 - 200 mm. Plocha pro montáž zařízení je 120 x 120 mm. Součástí balení je potřebný upevňovací materiál, vnitřní a vnější izolace k eliminaci tepelných mostů.Při montáži je nutné seříznout nosič včetně vložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy. Nosič se připevní ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace. Pomocí 4 šroubů (součást balení) se k nosiči připevní deska, ve které se provede finální elektroinstalace.

Univerzální krabice do zateplení KUZ

Univerzální krabice do zateplení KUZ
Univerzální krabice do zateplení KUZ
Univerzální krabice do zateplení KUZ
Univerzální krabice do zateplení KUZ
Univerzální krabice do zateplení KUZ
Univerzální krabice do zateplení KUZ
Univerzální krabice do zateplení KUZ
Univerzální krabice do zateplení KUZ

Víceúčelová univerzální krabice KUZ je dodávaná ve čtyřech variantách, které se navzájem liší podle tloušťky izolantu a účelu použití. Volbou vhodné sestavy je možné instalovat tuto krabici do zateplovací vrstvy o tloušťce 80 - 300mm. Své uplatnění nachází při instalaci hromosvodové svorky, při svorkování (rozbočení tras), při skryté montáži přístrojů apod. Samotná krabice disponuje možností nastavení hloubky podle představ zákazníka.

Jednotlivé varianty se liší podle krycího víka, které je vždy součástí balení. Jedná se o víka buď pevná, která jsou zajišťována nerezovými šrouby nebo o víka, která je možné otevřít click clack systémem.

Ke všem jmenovaným výrobkům jsou na internetových stránkách www.kopos.cz k dispozici montážní videa.

Autor: KOPOS KOLÍN (text a foto)

Související k tématu