Izolace venkovní fasády

Dobrá izolace venkovních stěn není důležitá jen v dobách stoupajících nákladů na energie. Kromě energetické účinnosti přispívá k příjemnému klimatu v místnostech. Kdo má špetku řemeslnného nadání, může si zaizolovat vnější fasádu svého domu sám. V návodu je prezentováno, jak se vše dělá.

Izolace venkovní fasády

Krok 1 - Plánování

Před provedením izolace fasády svého domu byste měli vzít v úvahu několik věcí. Informujte se proto před zahájením práce u svého odborného poradce v OBI. U všech materiálů respektujte pokyny výrobce a pokyny pro zpracování.

Upozornění: Před zahájením práce se informujte o zákonných ustanoveních k úspoře energií. Je to důležité zejména kvůli žádosti o poskytnutí dotace, která musí být podána před zahájením stavby.

Návod na izolaci venkovní fasády
Návod na izolaci venkovní fasády

Krok 2 - Příprava podkladu

Pro další zpracování byste měli dobře připravit všechny podklady, protože musí být nosné, rovné, suché a nezámrzné. Nesmí být mastné ani zaprášené. Poškozená místa můžete opravit pomocí vhodné malty pro zdění. Silně nasákavé podklady nebo podklady, ze kterých se drolí písek, byste měli opatřit pomocí válečku nebo širokého štětce základním nátěrem (penetrací).

Návod na izolaci venkovní fasády
Návod na izolaci venkovní fasády

Krok 3 - Upevnění soklových profilů

Určete vodorovnou výšku soklového profilu a zakreslete ji (minimálně 30 cm nad úrovní terénu). V případě potřeby můžete přitlouci pomocnou lať. Poté můžete profil přiložit, navrtat otvory pro hmoždinky (po 50 cm) a upevnit pomocí zarážecích hmoždinek. Dbejte na to, abyste mezi jednotlivými styky profilů nechali 2–3 mm širokou mezeru (na tloušťku skládacího metru) a na rozích budovy provedli úkosové řezy (45 °).

Návod na izolaci venkovní fasády
Návod na izolaci venkovní fasády

Krok 4 - Nanesení lepidla

Lepidlo naneste po obvodu desky ve spádu směrem k okraji desky a na plochu desky naneste šest terčů. Na mezikusech byste měli terč rozetřít pomocí ozubené stěrky (zuby 10 mm).

Návod na izolaci venkovní fasády
Návod na izolaci venkovní fasády

Krok 5 - Upevnění izolačních desek

Izolační desky na zeď přiklápějte a poklepáváním hladítka je zcela upevněte. Dbejte na to, aby byly styky čisté a pokládejte desky s minimálním přesazením 20 cm. Na rozích domu nalepte desky s malým přesahem (cca 5 mm tloušťky lepidla), spojte je a nechte styčné plochy bez lepidla.

Návod na izolaci venkovní fasády
Návod na izolaci venkovní fasády

Krok 6 - Úprava izolačních desek

Než začnete lepit izolační desky na špalety, měli byste na rám a na parapet, a také pod parapet a mezi parapet a izolační desku, nalepit těsnicí pásku. Velice precizně změřte vkládané části izolačních desek a přesně je přiřízněte. Rohy otvorů se musí vždy nacházet uvnitř izolační desky ve tvaru L. Zamezte přitom vzniku křížových spár!

Upozornění: U všech napojení přilehlých stavebních prvků, např. dřevěných trámů, okenních a dveřních rámů nebo parapetů by měla být mezi izolační desku a stavební prvek nalepena těsnicí páska. Těsnicí páska nesmí být lepena přes roh, musí být na rohu vždy ustřižena a na druhé straně rohu znovu nasazena.

Návod na izolaci venkovní fasády
Návod na izolaci venkovní fasády

Krok 7 - Montáž talířových hmoždinek

Upevněte talířové kotvy pomocí hmoždinek v rozích desek, uprostřed dlouhých stran a v horizontální středové ose. Hloubka vrtaného otvoru by měla odpovídat délce hmoždinky + 1–1,5 cm. Při vrtání otvorů použijte hloubkový doraz, talířové hmoždinky zatlučte kladivem tak, aby lícovaly s povrchem, a upevněte rozpěrným hřebem.

Návod na izolaci venkovní fasády
Návod na izolaci venkovní fasády

Krok 8 - Montáž rohových úhelníků

Rohy domu, otvorů oken a dveří zabezpečte pomocí rohových úhelníků proti poškození nárazy. Naneste lepidlo, lepidlo rozetřete pomocí stěrky (8 mm), úhelník vyrovnejte a síť (perlinku) kompletně zapusťte do lepidla. Stejným způsobem postupujte u špalet oken a dveří, a také u překladů, přičemž rohy navíc opatřete diagonálními armovacími pruhy.

Návod na izolaci venkovní fasády
Návod na izolaci venkovní fasády

Krok 9 - Nanesení stěrkové hmoty

Nyní můžete směrem zdola nahoru nanášet jednotlivé pásy stěrkové hmoty (min. tloušťka 4 mm) a vše roztírat pomocí ozubené stěrky (ozubení 8 mm).

Návod na izolaci venkovní fasády
Návod na izolaci venkovní fasády

Krok 10 - Zapracování tkaniny a stažení

Nyní můžete pomocí hladítka směrem shora dolů zapracovat tkaninu (perlinku). Pozor, aby se nevytvořily záhyby. Jednotlivé pásy musí mít po stranách přesah min. 10 cm. Na závěr byste měli celou plochu stáhnout pomocí hladítka a pásy tkaniny na dolním konci ustřihnout nůžkami.

Návod na izolaci venkovní fasády
Návod na izolaci venkovní fasády

Krok 11 - Základní nátěr a natažení omítky

Po důkladném zaschnutí celé plochy můžete začít s přípravou podkladu pro omítku. Naneste základní nátěr a nechte jej zaschnout. Poté rozmíchejte v čistém kbelíku na maltu omítku. Omítku naneste pomocí nerezového hladítka na tloušťku zrna. Přitom je důležité, abyste práci na stěně nepřerušovali, tzn. abyste pracovali tzv. za vlhka.

Návod na izolaci venkovní fasády
Návod na izolaci venkovní fasády

Krok 12 - Strukturování omítky

Na závěr můžete pomocí hladítka s mechovou gumou, nebo plastového hladítka vytvořit různé struktury omítky. Pro zvýšení optického efektu můžete sokl (zpravidla opatřený cementovou maltou) natřít nebo opatřit dekorativní barevnou omítkou s kamínky.

Nákupní seznam

 • penetrace (cca 150 ml/m²)
 • izolačních desek
 • armovací tkaniny (1,1 m/m²)
 • drsné omítky 2 mm (cca 3 kg/m²) nebo
 • hliníkových soklových profilů (à 2,5 m) dle spotřeby
 • lepidla (stěrkové hmoty) (10kg/m²; lepidlo cca 4 kg, armovací hm. cca 6 kg)
 • základního nátěru pod omítku (cca 200 ml/m²)
 • mnichovské hrubé omítky 3 mm (cca 5 kg/m²)
 • profilových hmoždinek (6/60; na 1 m solkového profilu 3 kusy)
 • talířových zarážecích hmoždinek s rozpěrnými hřeby (6/m²)
 • hliníkových rohových úhelníků s tkaninou (po 2,5 m) dle potřeby
 • základního nátěru pod minerální omítku (cca 200 ml/m²)

Seznam nářadí

kožené a gumové rukavice, skládací metr, označovací šňůra, tužka, nůžky na plech, malá lžíce/stěrka, ozubené hladítko nebo ozubená stěrka s ozubením 8 a 10 mm, zednické kladivo/kladivo a majzlík, vrtačka s hloubkovým dorazem, univerzální nůž, nůž na izolační desky/jemná pilka, hladítko, hladítko s mechovou pryží, vodováha a srovnávací lať, 6- a 8-mm vrták, míchačka a kbelík na maltu, zednická lžíce, hladítko na broušení, plastové hladítko nebo, váleček na barvu a široký štětec

Více informací na www.obi.cz.

Autor: OBI (text a foto)

Související k tématu