Prefabrikované ostění a nadpraží významně zrychlí zateplovací práce

Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění zvyšuje požární odolnost nadpraží a ostění fasádních otvorů a může tak nahradit tradiční požární pásy z minerální vlny. Kromě toho nabízí výborné tepelně izolační vlastnosti a významně zrychluje zateplovací práce. Inovované řešení nabízí výběr ze tří různých variant řešení. Dvě z nich vyhovují díky použití systémových desek z fenolické pěny i normě pro požární bezpečnost staveb.

Prefabrikované ostění a nadpraží významně zrychlí zateplovací práce

Deska z fenolické pěny o tloušťce 20 mm dokáže nahradit téměř 40 mm standardního pěnového polystyrenu, což je výhoda zejména při dodatečném zateplování v okolí oken, kde bývá problém s místem. Náklady na použití tohoto řešení přitom nepřesahují standardní náklady na zateplení oken.

Jak postupovat při montáži:

1) Zaměření okenního otvoru

Nejprve změříme rozměry okenního, případně dveřního, otvoru. V nadpraží bude rozměr odpovídat šířce okenního rámu. U ostění bude výsledná výška oproti výšce rámu nižší cca o 2 cm s ohledem na použití systémové lišty v nadpraží. Výplně není nutné oblepovat igelitovou ochrannou fólií, takže funkčnost okna je zachována a lze bez obav větrat.

Jak postupovat při montáži:
Jak postupovat při montáži:

2) Úprava lišty na požadovanou délku

Při montáži se začíná nalepením systémové napojovací lišty s integrovanou lepicí páskou na okenní rám. Aby odpovídala rozměrům okenního otvoru, popsaným v kroku 1, je třeba ji před tím zkrátit na požadovanou délku. To se provádí nejlépe speciálními nůžkami určenými pro úpravu profilů pro zateplování. Tyto nůžky s jednou ostrou a jednu plochou čepelí nabízí společnost HPI-CZ v rámci svého sortimentu pod názvem Adlus.

Jak postupovat při montáži:
Jak postupovat při montáži:

3) Nalepení lišty na rám

Systémová okenní lišta se lepí na rám okna, případně dveří. Lišta má tvar písmene „U“ a odlamovací lamelu pro nalepení fólie chránící rám výplně před případným znečištěním při provádění nátěru nebo omítek. Pohledová hrana lišty výšky 8 mm má jemnou strukturu a je přetíratelná.

Jak postupovat při montáži:
Jak postupovat při montáži:

4) Seříznutí desky na požadovanou délku a šířku

Do okenní lišty se dle zvoleného typu řešení zasunují obkladové desky z fenolické pěny nebo pěnového polystyrenu. Desky se dodávají v tloušťce 20 mm, ve standardní délce 2,5 nebo 3 m, šířka je volitelná dle konkrétní realizace. Standardně jsou v nabídce desky šířky 250 mm, 300 mm a 400 mm. Desky se zkracují běžným řezným kotoučem na délku odpovídající délce okenní lišty.

Jak postupovat při montáži:
Jak postupovat při montáži:

5) Nanesení lepicího tmelu v minimální šířce 80 mm

Základním předpokladem protipožární funkce nadpraží a ostění je přilepení desky z rubu na nehořlavý podklad v šířce minimálně 80 mm, a to lepicí cementovou maltou předepsanou pro dotčený ETICS.

Jak postupovat při montáži:
Jak postupovat při montáži:

6)Aplikace nadpražní desky do připraveného profilu

Profil s boční hranou cca 15 mm, do kterého se desky zasunují, skryje menší nepřesnosti při řezání desek, maximálně však v řádech milimetrů.

Jak postupovat při montáži:
Jak postupovat při montáži:

7) Aplikace desky ostění do připravené lišty

Pouzdro okenní lišty je díky tvaru „U“, do kterého se desky zasunují, pevnější. Každá systémová deska má integrovaný profil s armovací tkaninou pro vytvoření přesného a čistého detailu fasádní hrany. Při použití v nadpraží plní tento profil funkci lišty s okapnicí, při použití v ostění zastává funkci rohové lišty.

Jak postupovat při montáži:
Jak postupovat při montáži:

8) Dočasná fixace armovací tkaniny do izolantu

Armovací tkanina se před tmelením a následnou realizací fasády upevní do plochy fasády, nejčastěji pomocí trnů fasádních hmoždinek.

Jak postupovat při montáži:
Jak postupovat při montáži:

9) Vypěnění spáry nízkoexpanzní pěnou

Obkladová deska se na podklad lepí v šířce minimálně 80 mm, jak bylo uvedeno výše. Zbývající spáru až do šířky ostění a nadpraží je nutné vyplnit nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou.

Jak postupovat při montáži:
Jak postupovat při montáži:

10) Zatmelení spáry ve styku desek

Hrana okenní lišty se z vnitřní strany ošetří lepicím tmelem MS Polymer, který je součástí systému, což zajistí zpevnění spojení mezi lištou a deskou a zabrání vniknutí vody do „U“ profilu. Lícový povrch této desky je strukturovaný, takže ho stačí jen přetřít fasádní barvou. Je jen na investorovi, zda se spokojí s nátěrem nebo provede vrstvu omítky shodnou s ostatní plochou fasády.

Jak postupovat při montáži:
Jak postupovat při montáži:
Autor: HPI - CZ (text a foto)

Související k tématu