Katalogové a individuální projekty rodinných domů

Je lepší katalogový nebo individuální projekt rodinného domu? A jaký je mezi nimi vlastně rozdíl? Tyto otázky si klade snad každý, kdo o výstavbě rodinného domu jen uvažuje. Podle čeho se ale rozhodnout a co vám jednotlivé varianty mohou přinést? Typové projekty jsou vhodné pro stavebníky, kteří nemají jasnou představu o svém domě a chtějí ušetřit za konzultace a za vypracování individuálního projektu. Individuální projekt rodinného domu je oproti katalogovému pracnější, ale dokáže realizovat představy a potřeby klienta.

Katalogové a individuální projekty rodinných domů

Typový dům z katalogu

Typové projekty rodinných domů jsou navrženy podle nejnovějších trendů a poznatků v oblasti architektury, stavební fyziky a jsou v souladu s platnými normami. O kvalitě typových projektů vypovídá velké množství staveb již realizovaných.

Typový dům z katalogu
Typový dům z katalogu

Výhody typových projektů:

- nižší cena projektu- rychlost dodání projektu - široká nabídka domů ve všech kategoriích – klasické, moderní, řadové, nízkoenergetické, pasivní- eliminace chyb při projektování- úspora času a finančních prostředků- předem známá orientační cena domu na klíč- jednoduchý a rychlý výběr v tištěném katalogu nebo na internetu- jasná vize o konečné realizaci- možnost návštěvy realizovaného domu - téměř okamžitá dodávka projektu

Výhody typových projektů:
Výhody typových projektů:

Co obsahuje typový projekt?

Typové projekty rodinných domů splňují po dopracování koordinační situace, přípojek inženýrských sítí včetně průvodní a souhrnné zprávy všechny požadavky dané stavebním zákonem a vyhláškami pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Stavebníkovi slouží skoro jako realizační projekt s velmi podrobným zpracováním.

Katalogový projekt je dodáván v 5 paré a obsahuje:

projekt architektury - technická zpráva, základy, půdorysy, krov, řezy, pohledyprojekt statiky - technická zpráva, výkres stropů, překladů, věncůprojekt vytápění - technická zpráva, výkresy rozvodů, schéma zapojeníprojekt zdravotechniky - technická zpráva, výkresy vnitřních rozvodů kanalizace, vodyprojekt elektroinstalace - technická zpráva, elektrické rozvodyprojekt plynoinstalace - technická zpráva, výkresy rozvodů, schéma plynupožárně bezpečnostní řešení

Co obsahuje typový projekt?
Co obsahuje typový projekt?

Nevýhody typového projektu

Vzhledem k tomu, že každá stavební parcela je jiná, není možné do typového projektu zahrnout osazení domu na pozemek a napojit dům na inženýrské sítě. Toto doplnění je potřebné si nechat za dohodnutou cenu provést firmou, která typový projekt dodala nebo si zajistit vlastního projektanta.

Nevýhody typového projektu
Nevýhody typového projektu

Projekt individuální

Velkou výhodou je, že dům je od základů šitý na míru vašim představám včetně jeho vybavení. Též řeší specifické nároky daného pozemku a okolní krajiny. Individuální projekt rodinného domu je oproti katalogovému pracnější, ale dokáže realizovat představy a potřeby klienta. Při zpracování individuálního projektu vám projektant poradí řešení, které by vás samotné nenapadlo a v typových projektech byste ho nehledali. Cena individuálního projektu je většinou vyšší než u projektu typového.

Součástí ceny je osazení na pozemek, napojení na inženýrské sítě a často i vyřízení stavebního povolení, ohlášení stavby. Velkou nevýhodou individuálního projektu je cena položkového rozpočtu, kterou lze zjistit až na konci všech projektových prací. Projekty lze zpracovávat v různých stupních. Od jednoduchého pro ohlášení stavby, případně stavební povolení až po detailní prováděcí projekt. Čím je projekt podrobnější, tím je dražší, ale při výstavbě často výrazně ušetří peníze.

Projekt individuální
Projekt individuální
Autor: Ing. Jan Kirchdorfer, ERLIS (text a foto)

Související k tématu