Otopné systémy Regulus s krbovými vložkami

Krby a krbové vložky již dávno nejsou pouhým dekoračním prvkem interiérů, ale staly se z nich moderní úsporné zdroje tepla a to jak pro vytápění objektů, tak i pro přípravu teplé vody. Z hlediska ročních nákladů na vytápění jde o zdroj, který je srovnatelný například s tepelným čerpadlem - dřevo stále patří mezi nejlevnější zdroje energie u nás.

Otopné systémy Regulus s krbovými vložkami

Vzhledem k propracované vnitřní konstrukci s moderním systémem sekundárního spalování EEEC (Economy – Ecology - EmissionControl) zajišťují vysokou účinnost spalování až 90% a splňují ty nejpřísnější evropské normy a emisní limity. Jsou vybaveny systémem Centrálního Přívodu Vzduchu, který umožňuje přivádět do spalovací komory krbové vložky vzduch pro hoření z exteriérů, předsíní a technických místností.

Krbové vložky s CPV nejsou závislé na množství vzduchu ve vytápěném prostoru, neodebírají mu jeho přirozenou vlhkost, nesnižují kvalitu vzduchu a obsah kyslíku v interiéru. Přispívají tak nejen k udržení příjemného klimatu Vašeho domova, ale také snižují náklady na energii (nespotřebovává se v domě již jednou ohřátý vzduch). Krbová vložka s CPV je velmi vhodná pro stavby krbů v nízkoenergetických domech.

Otopné systémy Regulus s krbovými vložkami – tipy
Otopné systémy Regulus s krbovými vložkami – tipy

Jak funguje krbová vložka

Krby a krbová kamna byly vždy brány jako zdroje se sálavým způsobem vytápění do místnosti, ve které jsou instalovány. Vzhledem ke zvyšující se energetické úspornosti objektů, kdy se stále snižují výkony potřebné na jejich vytápění, roste požadavek na snižování sálavé složky vytápění krbem a zároveň vyvstal požadavek na využití krbu i pro vytápění ostatních místností v objektu.

Ideální řešení je právě pomocí teplovodního výměníku, který odebere většinu tepla z krbu, předá ho do otopné vody a teplo pak lze libovolně využít pro další spotřebiče v objektu - podlahové topení, otopná tělesa, zásobník teplé vody, bazén a podobně. U kvalitně konstruovaných teplovodních krbů, lze takto využít až 75% celkového topného výkonu krbu.

Jak funguje krbová vložka
Jak funguje krbová vložka

Samotný teplovodní krb nestačí

Aby mohl být teplovodní krb provozován efektivně, úsporně a se zachováním co nejvyššího důrazu na tepelný komfort vnitřního prostředí objektu, je téměř vždy nutné teplovodní krb zapojit do otopného systému přes akumulační nádrž. Ta, pokud je správně navržena, dokáže vyrovnat kolísavý výkon tohoto zdroje s kolísavým výkonem otopného systém objektu. Jinak řečeno, jiný výkon má krb při zátopu, jiný při plném naložení, jiný když v něm hoří malé poleno, a naopak jiný výkon potřebuje otopný systém objektu, když svítí slunce, jiný když fouká vítr, jiný když je venku +5°C, jiný když je -5°C.

Aby nedocházelo k výkyvům komfortní teploty v objektu, slouží akumulace k ukládání přebytečného tepla krbu, pokud není aktuálně potřeba, a naopak toto teplo do otopného systému může dodávat, i když už je krb dávno vyhasnutý. Další výhodou použití akumulační nádrže je možnost do ní jednoduše zapojit další zdroje energie - solární systém, tepelné čerpadlo, plynový kotel, elektrická topná tělesa, apod. Z akumulační nádrže se tak stane centrum pro vytápění objektu, které je snadno regulovatelné - různé zdroje lze nezávisle spínat při různých aktuálních podmínkách a umožňuje zoptimalizovat celý otopný systém tak, aby fungoval co nejvýkonněji a nejúsporněji.

Samotný teplovodní krb nestačí
Samotný teplovodní krb nestačí

Regulace systému

Velmi důležitým zařízením, které má přímý vliv na ekonomiku celého systému, je regulace, která zajišťuje optimální chod celého systému. Ani ty nejšpičkovější komponenty a zařízení nebudou přinášet patřičné úpory, pokud nebudou řízeny podle aktuálních požadavků na vytápění nebo přípravu teplé vody a aktuálních stavů jednotlivých zdrojů energie (krb, solární systém apod.).

Regulace systému
Regulace systému

Možnosti kombinace se solárními systémy

Solární soustava je z hlediska nákladů na provoz bezkonkurenčně nejlevnějším zdrojem, jaký je k dispozici. V dostatečné míře je však k dispozici pouze v přechodném a letním období, kdy téměř "zadarmo" zajišťuje přípravu teplé vody a přitápění, v případě nízkoenergetických a pasivních objektů i samostatné vytápění. V zimním období však není možné od solární soustavy očekávat výraznější zisky, které by kryly potřeby energie pro přípravu teplé vody a vytápění.U zdrojů na spalování biomasy, tedy např. u krbových vložek, je pro menší objekty typu rodinných domů využitelnost a efektivnost téměř opačná. V zimním období, kdy je vyšší potřeba energie pro vytápění, je možné zdroj na spalování biomasy provozovat trvale, s optimálním výkonem a v optimálních provozních teplotách otopné vody, bez různých "utlumovacích" regulačních prostředků - tedy s maximální účinností. Z toho vyplývá koncepční správnost návrhu těchto dvou úsporných ekologických zdrojů energie, kdy se tyto zdroje doplňují, nikoliv potlačují nebo přetahují.

Možnosti kombinace se solárními systémy
Možnosti kombinace se solárními systémy

Správný návrh systému s krbovou vložkou

Na správném návrhu velikosti akumulační nádrže, typu akumulační nádrže, počtu a typu kolektorů a návrhu typu a velikosti zásobníku či akumulace závisí funkčnost celého systému. Tyto komponenty by tedy měl navrhnout odborník na základě konkrétních parametrů objektu.

Správný návrh systému s krbovou vložkou
Správný návrh systému s krbovou vložkou

Pořízení systému s teplovodní krbovou vložkou

V případě, že máte zájem o teplovodní krbovou vložku, využijte dotazník pro sestavení kalkulace. Nezávazný poptávkový dotazník slouží jako prvotní zdroj informací pro návrh systému s maximálním využitím alternativních zdrojů energie pro rodinné domy.

Pokud pořízení krbové vložky s dalšími výše zmiňovanými prvky otopného systému - akumulační nádrží, regulací - od firmy Regulus plánujete během října 2015, získáte slevu 5000 Kč na inteligentní regulátory IR 10 nebo IR 12. Řekněte si o ní v poptávce! Akce je časově omezena do 31. 10. 2015.

Autor: Regulus (text a foto)

Související k tématu