Zásady správného vibrování betonu. Dodržujete je?

Zhutňování betonu je jednou ze základních stavebních operací, během které dochází k vytvoření kompaktní betonové hmoty bez vzduchových mezer. Docílit tohoto stavu lze hned několika metodami, přičemž nejčastější z nich je vibrování. V tomto článku si přiblížíme, jak byste měli při vibrování betonu postupovat.

Zásady správného vibrování betonu. Dodržujete je?

Začněme výběrem vhodného ponorného vibrátoru. Při tom vás zajímá hlavně akční rádius, který lze definovat jako dosah ponorného vibrátoru (jedná se o vzdálenost mezi vibrační hlavou a hranicí jejího vlivu). Akční rádius přitom ovlivňuje několik parametrů najednou: zejména je to pak průměr vibrační hlavice a frekvence vibrátoru.

Průměr vibrační hlavice je zcela zásadní – čím větší množství a plochu hodláte vibrovat, tím větší hlavici potřebujete. Např. u autorizovaného prodejce MANEK, stavební stroje, seženete ponorné vibrátory Atlas Copco o průměrech 25-155 mm. Obecně přitom platí, že akční rádius je roven asi desetinásobku průměru hlavice.

Zásady správného vibrování betonu. Dodržujete je?
Zásady správného vibrování betonu. Dodržujete je?

Při výběru samozřejmě myslete na to, aby se vám hlavice do hutněného prostoru bez problémů vešla – od okrajů bednění nebo rámů by měla být vzdálená alespoň 7 cm.

S frekvencí vibrátoru už je to trošku složitější, protože vždy záleží na tom, v jakém stavu se beton nachází. V našich končinách se však nejčastěji setkáte s betony se zrnitostí kameniva do 32 mm, takže ideální hodnoty vibrace by měly být 12 000 kmitů za minutu při malé amplitudě.

Ještě, než si koupíte nový ponorný vibrátor, zvažte, zda ho vůbec potřebujete. Pokud totiž vibrujete beton jenom výjimečně (maximálně párkrát do roka), bude pro vás lepší si ho půjčit – nebo koupit již použitý. Vyjde vás to mnohem levněji a v případě výpůjčky ani nemusíte řešit servis a opravy. Půjčit si ponorné vibrátory Copco můžete třeba na této stránce.

Zásady správného vibrování betonu. Dodržujete je?
Zásady správného vibrování betonu. Dodržujete je?

Při práci nikdy nevypínejte motor

Při samotném vibrování betonu dodržujete několik základních pravidel. Vibrátory nesmí jet moc dlouho naprázdno, hned po zapnutí přístroje pomalu ponořujte hlavici do betonu. Vždy kolmo, nikoliv našikmo. Jeden bod byste měli vibrovat zhruba mezi 5 – 15 sekundami – že už je na čase přejít jinam poznáte podle toho, že na povrch vystupuje cementová kaše, již se netvoří bublinky a ponorný vibrátor trošku změní zvuk.

Vibrační hlavici následně vytahujte pomalu a postupně, pohybujte s ní při tom nahoru a dolů. Teprve těsně pod povrchem ji vytáhněte ven rychle, aby nedošlo k porušení povrchu betonu.

Další bod pro vibrování zvolte asi na 1,5 násobku akčního rádiusu přístroje – jednotlivé vibrované kruhy se musejí cca o 10 cm překrývat, aby nedošlo k opomenutí nějaké oblasti a zároveň aby k sobě přilnuly jednotlivé vrstvy betonu. Při práci na vibrátor nikdy netlačte a nikdy nevypínejte motor, dokud máte hlavici ponořenou v betonu. Jinak si ho velmi rychle zničíte – a nepomůže vám ani sebelepší stroj.

Autor: MANEK (text a foto)

Související k tématu