Mějte své tepelné čerpadlo vždy v dosahu pomocí NIBE Uplink!

Tepelná čerpadla NIBE poskytují levné teplo a teplou vodu pro váš dům, jejich provoz lze pomocí vestavěné regulace naprogramovat na několik časových úseků denně. Jak ale provoz tepelného čerpadla změnit pokud právě nejste doma? Pomocí služby NIBE Uplink a připojení k Internetu můžete vaše tepelné čerpadlo ovládat i vzdáleným přístupem – stačí být připojen k Internetu a být zaregistrován pro službu NIBE Uplink.

Mějte své tepelné čerpadlo vždy v dosahu pomocí NIBE Uplink!

Odjíždíte na chalupu a chcete mít při příjezdu dostatek teplé vody, chcete mít informaci, pokud vaše tepelné čerpadlo nepracuje správně, chcete se ujistit, že v domě je dostatečná teplota, chcete snížit teplotu topení, pokud v domě nikdo není? Vše je jednoduché - připojte se k NIBE Uplink!

Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink
Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink

NIBE Uplink pomůže i k optimalizaci provozu vašeho tepelného čerpadla. Velmi důležité je sledovat tepelné čerpadlo první tři měsíce topného období po instalaci. Jedině tak můžete optimálně nastavit tzv. topné křivky, časové útlumy a časové programy pro přípravu a cirkulaci teplé vody. Správným nastavením dosáhnete vysoké účinnosti provozu tepelného čerpadla a tím nízkých provozních nákladů. Požádejte vaši instalační nebo servisní firmu, aby pomocí NIBE Uplink sledovala provoz vašeho topného systému a po vyhodnocení provedla vhodné úpravy nastavení regulace tepelného čerpadla.

Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink
Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink

Připojení tepelného čerpadla ke službě NIBE Uplink je jednoduché, stačí pouze připojení k Internetu pomocí síťového kabelu, není potřeba samostaná IP adresa. Po připojení k síti Internet vygeneruje tepelné čerpadlo kód, který spolu se sériovým číslem zadáte do formuláře po otevření stránek na www.nibeuplink.com. Vaše tepelné čerpadlo je od tohoto okamžiku vždy k dispozici pro komunikaci přes Internet.

Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink
Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink

Každý kdo chce s tepelným čerpadlem komunikovat musí provést pouze jednoduchou registraci své e-mailové adresy na www.nibeuplink.com a požádat majitele tepelného čerpadla, aby mu povolil k zařízení vzdálený přístup. Máte obavu, že například někdo z vaší rodiny provede změnu nastavení a tepelné čerpadlo nebude pracovat správně ? Nevadí, povolte mu pouze úroveň přístupu „Pozorovatel“, tzn. dotyčný bude moci prohlížet stav vašeho tepelného čerpadla a topného systému, ale nebude mít oprávnění nastavovat žádný parametr regulace. Zároveň můžete být upozorněni e-mailem, pokud je někdo k vašemu tepelnému čerpadlu připojen.

Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink
Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink

Komunikace probíhá samozřejmě v českém jazyce a srozumitelnost navíc usnadňují ikony, které pochopí i netechnicky nadaní uživatelé.

Servisní a instalační firmy jistě ocení možnost sledovat aktuální stav tepelného čerpadla i topného systému a v případě poruchy vstoupit do menu Historie, kde lze odečíst veškeré parametry sledované regulací s možností vyvolání záznamu až 1 rok zpětně. Analýza stavu tepelného čerpadla na dálku tak často umožní jednoduchý rychlý zásah a uvedení tepelného čerpadla do provozu, aniž by byl nutný výjezd servisního technika.

Servisní firma může sledovat neomezený počet tepelných čerpadel, ke kterým jim jejich majitelé umožní přístup. Lze tak provádět preventivní kontroly stavu systémů a efektivně plánovat výjezdy servisních techniků.

Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink
Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink

I přesto, že tepelná čerpadla NIBE jsou velice spolehlivá a mnohaletým provozem vyzkoušená zařízení může např. při výpadku elektrické energie, netěsností potrubí apod. dojít k zastavení provozu topného systému. Pomocí NIBE Uplink jste okamžitě o tomto stavu informování. NIBE Uplink vám pošle e-mailovou zprávu o poruše zařízení s detailním popisem jak postupovat pro odstranění závady. Sami můžete provést restart zařízení, a pokud je chyba vážnější kontaktovat servisní firmu.

Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink
Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink

Nibe Uplink slouží nejenom ke sledování a ovládání tepelného čerpadla, můžete zde nalézt dokumentaci k vašemu tepelnému čerpadlu a stáhnout aktuální verzi řídícího programu, kterou si sami můžete do tepelného čerpadla nainstalovat.

Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink
Vzdálené ovládání tepelných čerpadel: NIBE Uplink

Menu „Nápověda“ je samozřejmostí, naleznete zde odpověď na většinu otázek související se službou NIBE Uplink. Nibe Uplink vám umožní kdekoliv a kdykoliv být bez starostí, zda máte doma teplo a dostatek teplé vody. Užijte si svobody s tepelnými čerpadly NIBE.

Autor: NIBE Energy Systems (text a foto)

Související k tématu