reklama

Zvažujete pořízení tepelného čerpadla pro svůj bytový dům?

V roce 2013 proběhla instalace tepelných čerpadel NIBE systému vzduch/voda v bytovém domě v Netolicích. Jde o 16 bytových jednotek, kde tepelná čerpadla řady NIBE F2300 zajišťují kompletní dodání energie nutné pro vytápění a ohřev teplé vody. Nechte se inspirovat zkušenostmi spokojených obyvatel.

Zvažujete pořízení tepelného čerpadla pro svůj bytový dům?

Dům prošel celkovou rekonstrukcí v roce 2010, bylo provedeno zateplení domu a proběhla také výměna oken za plastová. Dům byl napojen na místního dodavatele CZT (centrální zásobování tepla). Instalací tepelných čerpadel došlo k odpojení od místní teplárny a dům je nyní zcela nezávislý na dodávce tepla a teplé vody. Tepelná čerpadla byla napojena na stávající radiátorový systém.

Tepelná čerpadla NIBE: vytápění a ohřev – bytový dům
Tepelná čerpadla NIBE: vytápění a ohřev – bytový dům
Tepelná čerpadla NIBE: vytápění a ohřev – bytový dům
Tepelná čerpadla NIBE: vytápění a ohřev – bytový dům

Byla použita 2 tepelná čerpadla typu NIBE F2300 o celkovém výkonu 40 kW. Ohřev teplé vody zajišťují 2 nepřímotopné ohřívače DZD (OKC 500 NTR HP). Jako záložní zdroj byl použit elektrokotel o výkonu 30 kW.

V tabulce jsou uvedeny celkové náklady na provoz bytového domu v porovnání s náklady při vytápění s CZT. Jde o údaje před a po provedení zateplení domu a výměně zdroje energie za tepelná čerpadla.
V tabulce jsou uvedeny celkové náklady na provoz bytového domu v porovnání s náklady při vytápění s CZT. Jde o údaje před a po provedení zateplení domu a výměně zdroje energie za tepelná čerpadla.

Při provozu s tepelnými čerpadly NIBE by za rok 2015 ušetřilo bytové družstvo minimálně 362 026 Kč při provozu celého domu, a to za pouhé 2 roky provozu. Kdyby již nedošlo ke zvýšení cen energie pro další roky, celková návratnost investice do tepelného čerpadla by byla 5,5 roku.

Ve spolupráci s našimi montážními partnery zajistíme projekt a kompletní návrh celého řešení.

Publikováno: 21. 11. 2015, Autor: NIBE Energy Systems (text a foto)