Postavte si dům na izolovaných základech

Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby, přenáší celé zatížení do terénu a zároveň musí vytvořit stabilní podklad na různých typech zeminy. Pro současné novostavby, je vhodné volit takový systém, jenž dokáže skloubit statické i energetické nároky a zaručit dlouhodobou spolehlivost celé stavby na mnoho desítek let. Případné poruchy v základových konstrukcích významně ovlivní celou stavbu a velmi obtížně se odstraňují.

Postavte si dům na izolovaných základech

Dům na izolovaných základech

Při plánování stavby domu řeší architekt, projektant a především investor celou řadu závažných rozhodnutí. Prvním z nich může být volba základového systému, na kterém bude dům stát. Možnosti realizace základové desky jsou následující:

Klasická základová deska, která je tvořena základovými pásy, hutněným podložím a finální železobetonovou deskou. Toto řešení vyžaduje dostatečné zhutnění podloží, aby nedocházelo k sesedání a tvorbě dutin pod deskou. Vzhledem k tomu, že je základová deska v přímém kontaktu s podložím, je velmi důležité i provedení kvalitní hydroizolace, aby se zamezilo vzlínání vlhkosti do stavby. Tepelná izolace základů je při tomto řešení vkládána do skladby podlahy. Chceme-li dosáhnout minimálního součinitele prostupu tepla U = 0,2 až 0,1 W/m.K, je potřeba doplnit vrstvu izolace, který bývá i více než 30 cm silná. Deskové izolace z polystyrenu nebo minerální vaty vykazují při takto velkých tloušťkách poměrně značné dodatečné stlačení a při zatížení podlah nábytkem, regály apod. dochází k sedání.

Postavte si dům na izolovaných základech
Postavte si dům na izolovaných základech

Základová deska na pěnoskle má ve srovnání s tradiční výstavbou na základových pásech jiné konstrukční řešení. Na vyhloubenou základovou spáru se umístí geotextilní vrstva a na ní se rozprostře násyp z pěnového skla o tloušťce až 600mm. Tato vrstva musí být opět zakryta geotextilií, která slouží jako podklad pro PE fólii. Na tuto skladbu se již přímo betonuje základová deska vyztužená armováním.

Vrstva z pěnového skla, které plní funkci tepelného izolantu. Deska je tedy ze spodní strany chráněna proti promrzání a již není třeba vkládat vysokou vrstvu izolace do skladby podlah. Opět je nutné důkladné hutnění podkladu (pěnoskla), stejně tak provedení kvalitní hydroizolace na základové desce. Při použití pěnového skla v jílovitých zeminách je nezbytné vytvořit drenážní systém, aby nedošlo k zaplavení prostoru s pěnosklem vodou, což by následně významně snížilo tepelně izolačních vlastnosti.

Zakládání na extrudovaném polystyrenu - tento způsob zakládání je známý spíše v zahraničí, u nás je těchto realizací velmi málo. Je to způsobeno konzervativním přístupem k novým technologiím a výrobkům z polystyrenu. Výhodou tohoto systému je stabilita, vysoká únosnost, výborné izolační vlastnosti a úplné odbourání tepelných mostů. Desky extrudovaného polystyrénu vytváří tepelně a vlhkostně nepropustnou vanu, čímž dosáhneme ideální kombinace pro základovou konstrukci i rozsáhlých staveb – knihovny, školy, apod. Právě polystyren se v dnešní době řadí mezi nejpokrokovější stavební materiály a to hlavně díky jeho velmi dlouhé životnosti (simulace potvrzují více než 150 let), zdravotní nezávadnosti (neobsahuje lepidla), nenasákavosti, odolnosti vůči plísním a vysokým pevnostem přesahujících 700 kPa. Zakládání na tvrzeném polystyrenu je ideální řešení pro nesourodé zeminy. Nevýhodou je vyšší cena tohoto systému.

Základový systém ELEGOHOUSE je řešení, které eliminuje většinu nevýhod zmíněných postupů pro stavbu základových desek. Inovativní systémové řešení využívá kombinaci osvědčeného zakládání na pásech s horní samonosnou betonovou deskou, která je navržena podobně jako stropní konstrukce – není tedy závislá na provedení a stabilitě hutněného podsypu. Desku tvoří nosníky a masivní polystyrenové vložky. Ty slouží jednak jako tepelná izolace pod deskou a zároveň fungují jako ztracené bednění při betonáži. Tím, že je tepelná izolace nedílnou součástí konstrukce a pevně k ní přiléhá, aniž by však byla vystavena tlaku celé stavby, je dosaženo vysoké spolehlivosti a účinnosti.

1. Roznášecí betonová deska 2. Obvodové vyztužení 3. Plošné vyztužení betonové roznášecí desky 4. Tepelně izolační dílce ztraceného bednění 5. Betonové základové pasy 6. Příhradové nosníky 7. Podkladní izolační deska 8. Vnější a vnitřní tepelná izo
1. Roznášecí betonová deska 2. Obvodové vyztužení 3. Plošné vyztužení betonové roznášecí desky 4. Tepelně izolační dílce ztraceného bednění 5. Betonové základové pasy 6. Příhradové nosníky 7. Podkladní izolační deska 8. Vnější a vnitřní tepelná izo

Dům na izolovaných základech

Konstrukce základové desky se vzduchovou mezerou nad terénem a vloženou tepelnou izolací má celou řadu předností, které významně zlepšují vlastnosti celé stavby a zároveň uspoří náklady při její realizaci a i při následném užívání.

Postavte si dům na izolovaných základech
Postavte si dům na izolovaných základech

Hlavní výhody základového systému ELEGOHOUSE

Hlavní výhody základového systému ELEGOHOUSE
Hlavní výhody základového systému ELEGOHOUSE

1) Není potřeba provádět jakékoliv podpůrné podsypy a především jejich náročné hutnění, protože deska je samonosná, nezávislá na podkladu.2) Nadstandardní tepelná izolace integrovaná již v konstrukci představuje úsporu na tepelné izolaci v podlaze a na vytápění domu.3) Systém bez tepelných mostů. Základové pásy jsou přerušeny izolační vrstvou XPS 700 o síle 4 cm, která přeruší tepelný most a zároveň funguje jako vodorovná hydroizolace.4) Vzduchová mezera mezi terénem a deskou je spolehlivým opatřením vůči vzlínající vlhkosti a promrzání.5) Dutina může zároveň sloužit efektivně jako vzduchový zásobník pro rekuperaci nebo jako přívod vzduchu ke krbu.6) Dokonalá rovinatost a přesnost desky pro následné zakládání stavby a pokládce podlah díky použití samozhutnitelného betonu COMPACTON.

Hlavní výhody základového systému ELEGOHOUSE
Hlavní výhody základového systému ELEGOHOUSE

Tato technologie umožňuje dosáhnout nejnáročnějších požadavků nízkoenergetických a pasivních domů a zajistit spolehlivost stavby po mnoho desítek let bez závislosti na izolacích nebo změně hladiny spodní vody.

Hlavní výhody základového systému ELEGOHOUSE
Hlavní výhody základového systému ELEGOHOUSE

Reference

Společnost CEMEX Elegohouse realizovala již více než osmdesát základových desek po celé České republice a to pro soukromé investory, tak i pro renomované stavební společnosti. Tyto zkušenosti potvrzují, že každá stavba vyžaduje specifická řešení a individuální přístup.

Pro vaše dotazy proto neváhejte využít níže uvedený e-mail nebo bezplatnou zákaznickou linku. Zdarma vám bude také zpracována nezávazná cenová kalkulace. Stačí zaslat vaši projektovou dokumentaci prostřednictvím poptávkového formuláře, který naleznete na www.elegohouse.cz.

Autor: Cemex (text a foto)

Související k tématu