reklama

Pojištění rekreační nemovitosti - chaty či chalupy

Mnoho rekreačních objektů se nachází v méně obydlených oblastech. Pro majitele chat a chalup to tak představuje práci s jejich zabezpečením. Chaty a chalupy je potřeba ochránit nejen před počasím, tedy před celou řadou živelních rizik, ale také před zloději a vandaly.

Pojištění rekreační nemovitosti - chaty či chalupy

Zlodějům se v chatových oblastech líbí

Každoročně řeší Česká pojišťovna několik tisíc škodních událostí na rekreačních objektech, které jsou způsobeny vloupáním či jiným úmyslným poškozením. Právě neobydlené chatové oblasti jsou pro zloděje velkým lákadlem. Vykradení samozřejmě nelze vždy zabránit, ale každý majitel chaty může učinit několik základních opatření, aby zlodějům jejich práci ztížil a minimalizoval tak škody. Základem je odpovídající mechanické zabezpečení obydlí, pečlivé uzavření oken a dveří, odstranění cenných věcí z teras a zahrad. K chatě prostě přistupujte stejně jako k domovu a rozhodně nezapomeňte na pojištění rekreační domácnosti.

Zlodějům se v chatových oblastech líbí
Zlodějům se v chatových oblastech líbí

Zohledněte zhodnocení chalupy

Většina chalupářů na pojištění svých letních obydlí myslí, ale bohužel ne vždy nastaví výši pojistné částky v souladu s hodnotou jejich majetku. Chalupy čile renovují, dostavují a opravují, ale na zvýšení pojistné částky po takové rekonstrukci zapomínají. Dobré pojištění, které odpovídá reálné hodnotě chaty či chalupy, přitom pomůže případné škody plně nahradit a vrátit objekt co nejrychleji do původního stavu.

Základní poučka tedy zní: kontrolujte alespoň jednou za dva roky své pojistné smlouvy a aktualizujte je tak, aby plně chránily vaši nemovitost i její vybavení. Začátek chalupářské sezóny tak může být dobrým momentem, kdy se chalupář nad svou pojistnou smlouvou zamyslí a zhodnotí, zda skutečně kryje všechna rizika, kterým jeho objekt čelí a zda je pojistná částka nastavena tak, aby kryla celou hodnotu jeho majetku.

Na co vše si dát v pojištění nemovitosti – i té rekreační pozor, jsme shrnuli v následujícím textu.

Pojištění domácnosti, nebo stavby? Obojí!

Mít pojištěnou svou nemovitost a domácnost (a to i tu rekreační) by mělo být pro každého vlastníka naprostou samozřejmostí. Ne vždy tomu tak ale bohužel je. Lidé mají většinou pojištěnou stavbu jako takovou, na domácnost však často zapomínají. Jedním z důvodů této nerovnováhy je i skutečnost, že lidé občas považují pojištění budov a pojištění domácnosti za dva různé názvy pro jeden produkt. To je přitom naprostý omyl. Pro správnou pojistnou ochranu je třeba mít sjednána obě tato pojištění. Pojištění obytných budov se totiž vztahuje na stavbu samotnou, naproti tomu pojištění domácnosti kryje případné škody pouze na zařízení a vybavení.

Pojištění domácnosti, nebo stavby? Obojí!
Pojištění domácnosti, nebo stavby? Obojí!
Pojištění domácnosti, nebo stavby? Obojí!
Pojištění domácnosti, nebo stavby? Obojí!

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti

Základem majetkového pojištění je pojištění obytných budov (řeší samotnou stavbu a pojištění domácnosti (ošetřuje škody vzniklé na vnitřním zařízení a vybavení).

V rámci pojištění obytných budov Česká pojišťovna přináší automaticky také pojištění vedlejších staveb, jako jsou plot, bazén, zahradní domek nebo studna. Při sjednání smlouvy jsou tyto objekty automaticky pojištěny na limit odpovídající desetině pojistné částky za obytnou budovu, nemusíte tak složitě určovat u každého předmětu samostatné pojistné částky a blíže ho specifikovat.

V závislosti na zvolené variantě mohou naši klienti u pojištění budov počítat s tím, že dostanou uhrazeny i náklady v takových případech, jako je například ztráta vody. Jestliže kvůli prasklému potrubí v domě nebo na pozemku dojde k úniku vody, pojišťovna účet zaplatí. Chráněno je však také například zateplení fasády. Pokud na něm způsobí škodu ptáci, hlodavci nebo hmyz, pojištění pokryje náklady na vrácení fasády do původního stavu.

Vedle pojištění budov stojí potom pojištění domácnosti. Vztahuje se na věci náležející k domácnosti - nábytek, elektronika, sportovní potřeby, ale třeba i nádobí. Pojištění domácnosti může krýt i zahradní nábytek, dekorační předměty nebo dětské atrakce.

Do jednotlivých variant pojištění domácnosti se také dostala zcela nová pojistná nebezpečí, která jsou nyní pojištěna. Patří sem například škody na zdech nebo na vybavení bytu způsobené zatečením vody střechou či oknem. Chalupáři pak jistě ocení to, že v případě dlouhodobého výpadku elektrického proudu navíc v pojištění domácnosti dnes dokážeme připojistit i škody způsobené na potravinách uložených v lednici či mrazáku.

Pojištění podle typu bydlení

Pro snadnější orientaci v produktové nabídce majetkového pojištění nabízí Česká pojišťovna přednastavené balíčky obsahující základní doporučená rizika podle typu bydlení. Vybrat si tak lze balíček určený pro dům, byt nebo chalupu.

Užitečná asistence

Nedílnou součástí majetkového pojištění jsou v současnosti také asistenční služby pro případ stavu nouze (např. zabouchnuté dveře, prasklé vodovodní potrubí apod.) či právní asistence (např. u spotřebitelských sporů).

Publikováno: 14. 3. 2016, Autor: Česká pojišťovna (text a foto), Profil autora: Redakce