reklama

Postup montáže oken

Žádná věda, řeknete si. Je to přece “jenom” montáž oken. Když se ale neprovede správně, máte o problémy postaráno. Pojďme se tedy podívat, jak na to, aby to dobře dopadlo.

Postup montáže oken

Demontáž starého okna (v případě rekonstrukce)

Odstranit staré okno. Pokud při bourání vzniknou v ostění hrubé nerovnosti nebo vypadnou části zdiva, je nutné tyto nerovnosti zapravit a ostění vyrovnat, aby mohla být připojovací spára (prostor mezi rámem okna a ostěním) správně utěsněna. Nepodceňujte zpevnění a vyrovnání ostění i za cenu, že okna nebudou namontována za jeden den!

Osazení okna do otvoru a jeho ukotvení

Okno se umístí do připraveného stavebního otvoru a s pomocí vodováhy a klínů ho vyrovnají do správné polohy. Následně rám okna do otvoru upevní pomocí kotev a šroubů. Správné provedení má přitom zásadní význam pro bezchybnou funkčnost (těsnost okna, plynulou manipulaci s křídlem atd.) a dlouhou životnost oken.

Při výměně oken je každý krok důležitý. Zapomenout na drobnost se může v budoucnu prodražit
Při výměně oken je každý krok důležitý. Zapomenout na drobnost se může v budoucnu prodražit

Aplikace pásek

Pokud je zvolena montáž „na pásky“, aplikují se po ukotvení okna do stavebního otvoru. Montéři si musí pohlídat, že na interiérové a exteriérové straně je správná páska – parotěsná z vnitřní strany a voděodolná z vnější strany (pásky jsou obvykle popsané). V případě použití tzv. komprimační expanzní pásky musí ověřit, zda správná část pásky směřuje do interiéru.

Nasazení nových oken musí být dokonalé, jinak dojde k jejich poškození
Nasazení nových oken musí být dokonalé, jinak dojde k jejich poškození

Parapety

Parapety často podceňujeme, ale výsledkem nedostatečně či nevhodně řešené tepelné izolace je tepelný most pod parapetní částí okna a promrzání v této části během zimních měsíců. Již při návrhu provedení montáže okna je třeba zvolit vhodné řešení pro konkrétní případ tak, aby byla zajištěna dostatečná tepelná izolace spodní připojovací spáry (např. extrudovaný polystyren umístěný po celé šíři parapetní části, speciální podkladové profily s vysokou izolační schopností apod.).

Spáry okolo oken je nutné zafixovat montážní pěnou nebo silikonem
Spáry okolo oken je nutné zafixovat montážní pěnou nebo silikonem

Výška podkladového profilu okenního rámu musí být zvolena tak, aby mohla být pod parapetem provedena tepelná izolace, hydroizolace a zajištěn minimální spád horní plochy parapetu od okna. Osazení vnitřního parapetu nesmí porušit parotěsnou fólii. Hloubka vnitřního parapetu by měla být zvolena tak, aby výrazně nepřesahoval přes radiátor umístěný pod oknem a nebránil tak proudění vzduchu v zimním období. Přesah přední hrany vnějšího parapetu přes líc omítky musí být minimálně 30 mm a doporučený sklon by měl být více než 3 °. Ukončení parapetu na bocích do ostění musí být provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání vody pod parapet a poruchám omítky. Je třeba také myslet na tepelnou roztažnost parapetu.

Nesmíme zapomenout ani na správnou instalaci všech okenních doplňků
Nesmíme zapomenout ani na správnou instalaci všech okenních doplňků

Finální zednické zapravení

Před finálním zednickým zapravením se kontroluje dotěsnění drobných spár v místě kotvících prvků. Spáry by měly být utěsněny vhodným tmelem. Napojení ostění k profilu by navíc mělo být provedeno APU lištami, které zajistí čistý a bezchybný přechod mezi omítkou a okenním profilem a zároveň ochrání profil proti poškrábání při aplikaci omítky. V žádném případě nesmí být omítka přímo přetažena přes profil. Při dilataci okna by okamžitě popraskala.

Odstranění ochranných fólií

Po hrubém závěrečném úklidu by montážní firma měla strhnout i ochranné fólie z rámů a křídel oken. Je to lepší pro kontrolu výrobku před podepsáním předávacího protokolu. Pokud bychom si ochranné pásky sundávali sami, např. až po vymalování, a zjistili bychom nějaké závažné poškození profilu, bude už reklamace obtížnější. Pásky by stejně na okně neměly být déle než tři měsíce, protože pak už jdou velmi obtížně odstranit.

Do finálních prací zahrneme i umytí a vyleštění okenních tabulí
Do finálních prací zahrneme i umytí a vyleštění okenních tabulí

Publikováno: 11. 10. 2019, Autor: NejŘemeslníci (text a foto)