Podkroví obyvatelné i v létě? S masivní střechou to jde i bez klimatizace

Letní horka a ložnice v podkroví – řada majitelů si teprve z prvních zkušeností, že se v přehřátém prostoru nedá spát, uvědomí, že takové řešení není komfortní. Tomu dokáže masivní střecha zabránit. Dalším plus je, že budova díky ní vyhoví zpřísňujícím se požadavkům na snížení energetického standardu budov.

Podkroví obyvatelné i v létě? S masivní střechou to jde i bez klimatizace

Střecha je ze všech konstrukcí budovy nejvíce zatížena vnějšími vlivy. Odolává výkyvům teplot kolem 80° C, poryvům větru až do cca 50 m/s, hluku, který může dosahovat hladiny kolem 70 dB. Chrání před hmyzem, nejrůznějšími druhy záření, před prachem. Její kvalita zásadním způsobem ovlivňuje stav vnitřního prostředí budovy.

Současné požadavky na střešní konstrukci – ochrana proti přehřívání

Dobře navržená a provedená střecha by měla uživatelům zajistit celoročně prostředí s takřka stálou vnitřní teplotou, minimem prachu, optimální vlhkostí a dostatkem čerstvého vzduchu. Podkrovní prostory by neměly ani v letních měsících přesahovat vnitřní teploty do max. 26°C bez potřeby energeticky náročného chlazení. Klasický dřevěný krov tento požadavek v našich klimatických podmínkách nesplní. Pro zajištění těchto podmínek je nutné jej doplnit o další technologie, jejichž energetická náročnost je ovšem v rozporu s trendem požadujícím snížení emisí CO2 a spotřeby energií.

Montáž masivní střešní konstrukce.
Montáž masivní střešní konstrukce.

Masivní střecha – řešení ze systému Ytong

Rezistenci proti přehřívání podkroví částečně zvýšíme navržením těžkých masivních konstrukcí zdiva a stropu v těchto prostorách. Pokud však chceme odolnost proti přehřívání podkroví zvýšit razantně a efektivně, je velmi dobrým řešením při návrhu takovéto budovy „sáhnout“ po konstrukci masivní „těžké“ střechy. Výrobce systému Ytong proto vyvinul modifikaci svého produktu pro stropy a nabízí Ytong Komfort - železobetonovou žebírkovou konstrukci s plošnou hmotností 230 kg/m2.

Masivní střecha – řešení ze systému Ytong
Masivní střecha – řešení ze systému Ytong

Střecha Ytong Komfort se velice dobře uplatňuje zejména u střešních konstrukcí plochých střech a u konstrukcí střech pultových se sklony do cca. 10°. Úspěšných realizací se ale v uplynulém období dočkaly také zdařilé konstrukce střech sedlových se sklony až do 45°, vybavených dokonce vikýři a také střechy půdorysu tvaru „L“.

Co všechno střecha Ytong umí?

Vynechání nadbetonávky, které je možné u stropů Ytong Ekonom, je velikou výhodou také při realizaci šikmých střech Nejde jen o materiálové náklady části této konstrukce, ale především o snížení pracnosti při zpracování betonové směsi. Srovnat do roviny pruh o šířce 20 cm nad betonovým trámcem mezi dvěma naprosto rovnými hranami stropních vložek Ytong, je úkon, který i v šikmé rovině střech zvládne opravdu každý. Vynikající výsledná rovinnost hotové konstrukce představuje další skrytou úsporu při realizaci následných prací jako je dodatečné zateplení, montáž latí, kontralatí a krytiny.

Co všechno střecha Ytong umí?
Co všechno střecha Ytong umí?

Oceníte také snadné krácení střešních vložek ruční nebo pásovou pilou či jednoduché vytvoření polí o nestandardní šíři, například v místě komínu. Stejně tak je možné vložky řezat podélně a tím snížit plochy „dobetonávek“ částí střechy, které nemají rozměry pro uložení celých stropních vložek (např. podél ztužujících věnců). Díky vlastnostem Ytongu nevede ani jedno z těchto opatření ke statickému oslabení.

Snadno a bez rizik – to je Komfort

Největším překvapením pro stavebníky, kteří mají stavbu střechy Ytong Komfort za sebou, byla dle jejich tvrzení jednoduchost montáže. K úspěšnému zvládnutí montáže jistě přispělo i to, že úskalím založení konstrukce je prováděl zakládací mistr. Tuto službu poskytuje výrobce bezplatně. Konstrukce Ytong Komfort se prosadila i u staveb svépomocí, protože na rozdíl od střech dřevěných nevyžaduje spoluúčast tesařů. Jednoduchou sedlovou střechu o ploše 100 m2 smontuje dvojice zručných pracovníků během tří dnů.

Další nezanedbatelnou úsporou ve srovnání s „klasickým“ krovem představuje fakt, že střecha Ytong Komfort je difúzně otevřená a nevyžaduje proto parozábranu. Tato citlivá součást konstrukcí střech je jednak časově relativně náročná, k tomu ještě vyžaduje na našich stavbách bohužel zřídka přítomnou preciznost provedení. Nedodržení technologické kázně při provádění parozábrany má velice negativní následky (plísně, hniloby, ztráta tepelněizolačních vlastností izolace střechy). Posledním bonusem je skvělá hodnota vzduchové neprůvzdušnosti, měřená zkouškou Blower Door. Omítnutá střecha požadované hodnoty tohoto testu splňuje se značnou rezervou.

Autor: Xella (text a foto)

Související k tématu