reklama

Kvalitní okno je základem spokojeného bydlení

Každý výrobek jednou doslouží a o oknech to platí dvojnásobně. Stará okna většinou nevyhovují stále náročnějším parametrům na jejich tepelné vlastnosti. Jestliže venku zafouká a v bytě se začínají pohybovat záclony, je nejvyšší čas uvažovat o jejich výměně. Nejde přitom o nikterak levnou záležitost. Pokud tápete a potřebujete poradit, neváhejte se poradit s odborníky na specializovaném portálu NejŘemesníci.cz.

Kvalitní okno je základem spokojeného bydlení

Na výměnu oken si připravte dost peněz. Šetření zde není na místě. Počítejte s tím, že na patrový rodinný domek vás to přijde na několik set tisíc korun. Obyčejná plastová okna přijdou zhruba na 250 tisíc a dřevěná na 400 tisíc korun. O dalších kombinacích (hliník, dřevohliník, a podobně) ani raději nemluvíme. K tomu je nutno připočítat ještě práci řemeslníků…

Stará dřevěná okna jednou doslouží a bude potřeba je vyměnit
Stará dřevěná okna jednou doslouží a bude potřeba je vyměnit

Univerzálně dokonalé okno neexistuje, vždy záleží na konkrétním použití. Pro budovy k bydlení se dnes používá tzv. solární zasklení s vysokým solárním faktorem nad 60 %, které má vysoké zisky i v zimním období a může uspořit až 10 % energie na vytápění oproti běžným zasklením. Pro administrativní budovy, které mají větší míru prosklení a potýkají se s častým přehříváním, se spíš hodí zasklení s nižší solární propustností pod 50 % a s lepšími izolačními parametry pod 0,5 W/(m²K). Rovněž je možné použít různá zasklení pro různě orientovaná okna.

Hlavně jde o izolace

Kvalita okna se především pozná podle jeho izolačních vlastností. V probíhajících zimních měsících procházejí právě tyto vlastnosti zatěžkávací zkouškou a jejich (ne)kvalita se vždy projeví. Buď pozitivně nebo negativně na pohodlí v domácnosti nebo výdajích za vytápění. Pokud okna v nastávající „zimní zkoušce“ selžou, definovali jsme sedm klíčových kritérií, podle kterých může každý vybrat kvalitnější okna, která příští zimu nezklamou.

Jakmile okny uniká teplo a okna se rosí, je na vině izolace
Jakmile okny uniká teplo a okna se rosí, je na vině izolace

Při výběru okna je nutné se zaměřit na následujících kritéria. Pokud se jich bude kupující při výběru držet, dočká se oken, která v místnosti udrží teplo, propustí více slunečního světla a zamezí nepříjemnostem typu zatékání či rosení na skle:

Klíčovým faktorem pro tepelně izolační vlastnosti okna je hodnota součinitele prostupu tepla oknem Uw (w = window). Popisuje ztrátu tepla oknem zevnitř směrem ven, měřenou ve wattech na čtvereční metr a kelvin [W/(m²K)]. Obecně platí, že čím nižší je tento součinitel prostupu tepla, tím větší je izolační účinek okna a tím i úspora energie. Při porovnávání nabídky oken tedy stačí porovnat hodnotu Uw a zjistit, které okno propouští více tepla. Pokud máte starší okna, prostup tepla a výdaje spojené s vytápěním mohou být výrazně vyšší v porovnání s okny moderními. Kvalitní okna z profilů třídy A výrazně zlepšují tepelnou izolaci objektů a zajišťují tak příjemné vnitřní klima při nižší spotřebě energie. Již snížení hodnoty Uw o 0,1 W/(m²K) způsobuje zajímavou roční úsporu nákladů na vytápění domu.

Okna musí dostatečně těsnit, a proto musíme zajistit ventilaci vzduchu
Okna musí dostatečně těsnit, a proto musíme zajistit ventilaci vzduchu

Často se zapomíná na fakt, že tepelně izolační i jiné schopnosti okna jsou výrazně ovlivněny těsněním. Proto odborníci doporučují se při výběru okna ptát výhradně na produkty s tzv. středovým těsněním. Jde o třetí okenní těsnění, jež je skryto v prostoru mezi křídlem a rámem okna a tento prostor rozděluje na chladnou a teplou část. K čemu je dobré středové těsnění? Představuje obrovskou výhodu pro okna, která mají být osazena v obyvatelných místnostech rodinných domů. Středové těsnění zajišťuje oknům lepší tepelně izolační vlastnosti, lépe tlumí hluk a rovněž lépe utěsní křídlo k rámu. Má především zásadní vliv na to, zda se vám nová okna budou, nebo nebudou rosit.

Nebojte se občas pořádně vyvětrat, aby se v místnosti nekumulovala vlhkost
Nebojte se občas pořádně vyvětrat, aby se v místnosti nekumulovala vlhkost

Teplo logicky uniká i skrze rámy a tento prostup tepla je určován hodnotou součinitele Uf (f = frame). Samostatně tato hodnota nevypovídá o vlastnostech celého okna, ale má vliv například na kondenzaci vodní páry. Obecně platí, že čím nižší hodnota prostupu tepla rámy, tím vyšší je odolnost proti kondenzaci vodní páry na povrchu profilu.

Parametr "g" je koeficient propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %. Skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla směrem dovnitř, který vzniká dopadem slunečních paprsků na prosklenou plochu okna. Čím větší je hodnota koeficientu g, tím větší je pasivní solární zisk energie, a tudíž do interiéru při oslunění proniká oknem více tepla.

Okna by měla propustit dostatek slunečního svitu
Okna by měla propustit dostatek slunečního svitu

Hodnota ψ [W/mK] udává množství tepelné energie, která uniká vlivem rámečku na okrajích zasklení, který odděluje jednotlivé tabule skla. Platí čím nižší hodnota, tím lepší. Tento parametr má zásadní dopad na teplotu povrchu skla v oblasti distančního rámečku. Ovlivňuje, zda na skle v oblasti rozhraní skla a zasklívací lišty může za určitých podmínek docházet k rosení, tedy srážení vodní páry.

Schopnost okna odolat současnému působení větru a deště – odborně řečeno „hnaného deště“ - je při výběru okna rovněž důležité zohlednit. Tato schopnost je obvykle označována třídami, např. 7B, 9A nebo písmenem E a číslem. Platí čím vyšší číslo třídy, tím vyšší odolnost okna proti zatékání.

Míru izolace okna proti hluku určuje tzv. index vzduchové neprůzvučnosti – Rw[dB]. Platí čím vyšší hodnota, tím více okno proti hluku izoluje. Standardní základní hodnota pro plastová okna je zhruba Rw= 32[dB].

Publikováno: 10. 10. 2019, Autor: NejŘemeslníci (text a foto), Depositphotos (foto)