reklama

Hospodaření s dešťovou vodou

Na jedné straně se potýkáme s obdobími sucha, na druhé straně se stále častěji setkáváme s povodněmi. Je proto nezbytné začít s vodou cíleně hospodařit, abychom obě tyto hraniční situace eliminovali. Celý problém lze rozdělit na základní části, stupně. Zachycení vody, předčištění, akumulace, její využití a nakonec vrácení zpět do půdy, nebo-li vsakování. Pro zachycení vody ze zpevněných ploch existuje mnoho druhů vpustí, gul a v neposlední řadě žlabů.

Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )
Hospodaření s dešťovou vodou
Hospodaření s dešťovou vodou (Zdroj: )

Publikováno: 1. 9. 2016, Autor: RONN, Profil autora: Redakce

Mohlo by vás dále zajímat