I na podzim vám teplo na terase zajistí venkovní sálavé panely

Princip a výhody sálavého vytápění fungují i v exteriéru. U sálavého vytápění totiž záření neohřívá vzduch (volně jím prochází), zářivý tok se po dopadu na předměty (stěny, podlaha, nábytek) částečně odrazí (cca 15%), ale jeho větší část (cca 85%) je pohlcována předměty, na které dopadá. Sálavé energie takto přímo ohřívá předměty, stěny i lidi v blízkosti sálavého panelu.

I na podzim vám teplo na terase zajistí venkovní sálavé panely

Intenzitu sálání v interiéru i exteriéru ovlivňuje především povrchová teplota – čím je vyšší, tím méně tepla (poměrově) je odvedeno konvekcí. Když je teplota vyšší, proudící vzduch nestačí plochu ochlazovat a zvyšuje se sálavá složka. Velký význam má tedy montážní poloha topidla. Sálavý panel, umístěný ve vodorovné poloze pod stropem, předá většinu energie sáláním, protože vzduch nemůže cirkulovat. Ale stejný panel ve svislé poloze na stěně předá již cca 50% energie konvekcí, protože vzduch ohřívaný od povrchu topidla začne stoupat a vzniká přirozená cirkulace.

I na podzim vám teplo na terase zajistí venkovní elektrické sálavé panely ECOSUN
I na podzim vám teplo na terase zajistí venkovní elektrické sálavé panely ECOSUN

Z výše popsaného principu vyplývají následující výhody sálavého systému:

  • z povrchu sálavého panelu je vyzařován tepelný tok, jehož převážná část spektra leží v pásmu vlnových délek větších než 5 mikrometrů, a který je ve značné míře povrchem lidského těla pohlcován: dochází tedy k obdobnému principu ohřevu jako u předmětů
  • když je panel na terase umístěn v blízkosti lidí, lze jej využít pro zónové vytápění, které je mnohem úspornější než ohřev velkých objemů vzduchu
  • výhodou je využití např. v zasklené zimní zahradě - pro sálavý tok resp. pro záření o vlnových délkách větších jak 3μm, není sklo transparentní (průteplivé) a nedochází tak ke ztrátám sálavého toku skleněnými výplněmi
  • sálavé topné panely nevyžadují žádnou údržbu.

Příjemné sálavé teplo na balkoně či terase umí zajistit elektrické sálavé panely ECOSUN Terrace Heater (FENIX Jeseník), které nejen velmi dobře vypadají, ale ve srovnání s běžnými halogenovými zářiči mají výrazně nižší povrchovou teplotu a jejich provoz není doprovázen nežádoucím světelným zářením. Tyto terasová topidla jsou určena k zónovému ohřevu zimních zahrad, lodžií, zastřešených balkónů a teras, tedy do míst, ve kterých jsou chráněny proti přímým povětrnostním vlivům. Panely ECOSUN TH lze ve venkovním prostředí použít do teplot cca +5 až +10°C, při nižších teplotách již bude ochlazování lamel vysoké a sálání téměř neznatelné.

I na podzim vám teplo na terase zajistí venkovní elektrické sálavé panely ECOSUN
I na podzim vám teplo na terase zajistí venkovní elektrické sálavé panely ECOSUN

Plášť panelů ECOSUN TH i topné lamely jsou matně černé, panely jsou vybaveny dvoumetrovým připojovacím kabelem, ukončeným zásuvkovou vidlicí a jejich součástí jsou i stěnové výklopné závěsy, umožňující instalaci panelů pod náklonem. Panely lze ke stropu zavěsit také pomocí řetízků nebo lanek. Minimální výška instalace je 1,8m nad podlahou (spodní hrana panelu), u podstropních instalací musí být mezi stropem a horní hranou panelu odstup min. 30 cm.

I na podzim vám teplo na terase zajistí venkovní elektrické sálavé panely ECOSUN
I na podzim vám teplo na terase zajistí venkovní elektrické sálavé panely ECOSUN

Panely se dodávají o příkonu 1000 a 1500 W, slabší z obou verzí má rozměry 1080x140x45 mm a hmotnost 5 kg, silnější panel ECOSUN TH s příkonem 1500 W pak váží 7,5 kg a její rozměry jsou 1580x140x45 mm.

Autor: Fenix (text a foto)

Související k tématu