Krásné a zdravé bydlení Na Výsluní

Staré přísloví říká postav dům, zploď syna a zasaď strom. To všechno Martin Štýber, investor RD v Loděnici u Berouna splnil. Nevíme přesně, v jakém pořadí toto přísloví naplnil, ale jedno víme zcela přesně. Dům se mu povedl na jedničku.

Krásné a zdravé bydlení Na Výsluní

Bydlení na výsluní

Jak se nám v úvodu setkání svěřil pan Štýber i jeho žena, paní Fridvalská, se stavbou domu začali proto, že dosud žili každý odděleně a chtěli si pořídit společný domeček, mít společnou střechu nad hlavou a výhledově založit rodinu. Dnes v domě žijí společně s dvouletým synem Vašíkem.

Chtěli si postavit dům, ale měli také nějaký rozpočet, do kterého se museli vejít. Pak už se začali bavit s architektem i stavební firmou, na jaký typ domu se mohou v rámci daného finančního limitu dostat. Řekli, zkuste nám něco navrhnout, preferujeme věci typu jak šetřit energii, protože to je dnes moderní, navrhněte nám nějaký dům, aby byl energeticky co nejúspornější, ale aby to také splnilo naše požadavky, tedy i daný finanční rozpočet.

Dne 15. listopadu 2011 se poprvé koplo do země a 23. prosince téhož roku, tedy den před Štědrým dnem, se předávaly klíčky od hrubé stavby.
Dne 15. listopadu 2011 se poprvé koplo do země a 23. prosince téhož roku, tedy den před Štědrým dnem, se předávaly klíčky od hrubé stavby.

Dali na radu i názor architekta

Už během posuzování studie se hodně řešilo vytápění, aby se pokryly všechny parametry nízkoenergetického domu. V této fázi se již neuvažovalo o pasivním domě, protože v rámci finančního limitu již nebylo možné se na tento typ domu dostat. Zůstali tedy u návrhu nízkoenergetického, úsporného, cihlového domu, který také splňoval všechny jejich požadavky, včetně finančních.

Zateplování se v dnešní době zdá zbytečné, když existují zdící materiály, které umožňují nahradit zateplení a splnit podmínky nízkoenergetického domu. A navíc, když dům není zateplený, žije tak, jak má, paropropustnost u zdiva je naprosto jiná, než když je dům obalen izolací. Dům dýchá a je v něm zdravé bydlení. Jednovrstvé zdění je technologií, která se tak trochu vrací zpět, a navíc v současnosti splňuje tato technologie aktuální požadavky na levné, nízkoenergetické, moderní a zdravé bydlení.

Dali na radu i názor architekta
Dali na radu i názor architekta

S cihlou HELUZ Family 50 bez zateplení

Na základě užitných vlastností materiálů HELUZ a především jejich tepelně izolačních parametrů nebylo nutné, aby investor spolu s architektem konzultovali svůj další postup s energetickým specialistou. Díky znalosti stavebních materiálů HELUZ, vlastního rozložení domu a celého komplexního návrhu pak velmi jednoduchým způsobem vypočetli předběžnou tepelnou ztrátu celého objektu – 6,9 kW. Skutečná tepelná ztráta objektu v Loděnici u Berouna je 6,8 kW. Podle dnešních norem na přidělení štítku budovy se tedy jedná o nízkoenergetický dům, který je zařazen do skupiny A.

S cihlou HELUZ Family 50 bez zateplení
S cihlou HELUZ Family 50 bez zateplení

Vyplácí se, když je stejný dodavatel projektu i stavebních prací

Příprava stavby trvala čtvrt roku. To se i lidé lépe poznají a často i sblíží, což se nakonec promítne do vlastní a v tomto případě i bezproblémové realizace stavby. Nebyl tedy potřeba ani žádný stavební dozor, protože se vše řešilo bezprostředně při realizaci dílčích úseků stavby. Dne 15. listopadu 2011 se poprvé koplo do země a 23. prosince téhož roku, tedy den před Štědrým dnem, se předávaly klíčky od hrubé stavby.

Podle slov investora se při výstavbě domu neobjevily nějaké materiálové potíže. Potvrzuje to i rychlost zdění při dokončení hrubé stavby, ale i termín předání domu k nastěhování, který byl v srpnu 2012.
Podle slov investora se při výstavbě domu neobjevily nějaké materiálové potíže. Potvrzuje to i rychlost zdění při dokončení hrubé stavby, ale i termín předání domu k nastěhování, který byl v srpnu 2012.

S HELUZem za tři týdny vyzděno pro bydlení na výsluní​

To znamená, že za pět týdnů bylo vše dokončeno z pohledu zdiva a krovů. Dům byl pod folií, ale nebyla ještě položena střešní krytina. Vlastní zdění zabralo rekordní tři týdny. Podle vyjádření projekt manažera šlo veškeré zdění velmi rychle také proto, že se použila místo malty zdící pěna Heluz. Obvodové a nosné zdi byly zhotoveny z tvárnic HELUZ Family 50, příčky z cihel 11,5. Stropní konstrukce z keramických stropních panelů HELUZ, na překlady byly použity systémové překlady taktéž od společnosti HELUZ (HELUZ překlad plochý a HELUZ nosný 23,8). Investor i architekt se pro tyto materiály rozhodli proto, že se na veškeré zdivo dal použít Komplexní stavební systém HELUZ, který splňuje parametry pro budoucí nízkoenergetický dům.

S HELUZem za tři týdny vyzděno pro bydlení na výsluní​
S HELUZem za tři týdny vyzděno pro bydlení na výsluní​

Za celou dobu, co společnost Progress project s.r.o. domy realizuje, neměli s materiály HELUZ žádné problémy. Stejný názor má i investor, který nemůže říci, že by se při výstavbě domu objevily nějaké materiálové potíže. Potvrzuje to i rychlost zdění při dokončení hrubé stavby, ale i termín předání domu k nastěhování, který byl v srpnu 2012.

S HELUZem za tři týdny vyzděno pro bydlení na výsluní​
S HELUZem za tři týdny vyzděno pro bydlení na výsluní​

PARAMETRY BUDOVY:

 • Název stavby: NOVOSTAVBA RD Loděnice u Berouna
 • Projektant: Ing. Arch. Michal Prášil
 • Stavební firma: Progress project s.r.o. (Prostějov)
 • Spotřeba energií na vytápění a teplou vodu je do 43 kWh/m2 a rok
 • Energetická náročnost budovy (dle PENB) A – mimořádně úsporná
 • Zařazení: Nízkoenergetický dům
 • Skladba konstrukce: Jednovrstvá, bez zateplení

Použitý materiál HELUZ:

 • Typ cihel na obvod - HELUZ Family 50,
 • Příčky: HELUZ 11,5
 • Stropy: keramické stropní panely HELUZ
 • keramické překlady HELUZ 23,8 a HELUZ překlad plochý
PARAMETRY BUDOVY:
PARAMETRY BUDOVY:
Autor: Heluz (text a foto)

Související k tématu