Dřevěné podlahy z masivního dřeva

Způsob montáže dřevěné podlahy z masivního dřeva FeelWood lze rozdělit do tří kategorií. Montáž šroubováním na klasický dřevěný rošt, montáž pomocí sponek a montáž lepením. Každé prkno je přesně opracované z jednoho kusu masivního dřeva. Tento systém dovoluje rychlé a finančně úsporné položení dřevěné podlahy.

Dřevěné podlahy z masivního dřeva

FeelWood podlahy jsou vyráběny jinými technologickými postupy než například oblíbená podlahová palubka - podlahovka tzv. „Profil O„. Jedná se o sofistikovanější výrobek, který je v základu tmelen a broušen, případně sukován a poté jsou nanášeny povrchové úpravy. Podlahy jsou dodávány standardně povrchově upravené přírodním olejem nebo UV lakem, ale lze koupit podlahy broušené a tmelené - bez povrchové úpravy nebo též barvené, kartáčované či postaršované. Podlahy tedy stačí „jen položit“. FEEL WOOD podlahy jsou produkty značky SECA. Lze je zakoupit přímo na e-shopu www.palubky-eshop.cz.

Nyní navíc můžete masivní podlahy FEEL WOOD zakoupit za velmi výhodné ceny!

Obecná preventivní údržba a opatření

Písek a nečistoty na podlaze poškodí povrch dřeva. Používejte dveřní rohože a odstraňte volné částečky nečistot vysáváním nebo zametáním. Tvrdé nohy nábytku při přesunech způsobí viditelné škrábance. Umístěte ochranné podložky pod nohy nábytku, aby se zabránilo poškrábání podlahy. Při položení na podlahové topení je potřeba na začátku (konci) topné sezóny postupně zvyšovat (snižovat) teplotu topení po dobu 2–3 týdnů.

Montáž šroubováním

Nerovnosti v podkladu musí být vyrovnány. Instalujte parotěsnou zábranu, aby se zabránilo stoupající vlhkosti (např. PE fólie 200 μ). Pro konstrukci používejte pouze vysušené trámky, nejlépe rozměr 5 × 8 cm. Položte trámky volně na zvukotěsnou izolaci. Správná vzdálenost mezi trámky je závislá na druhu dřeva a tloušťce podlahy, ale neměla by překročit 40 cm. Nespojujte hranoly, ale nechte je ležet vedle sebe s mezerou 20–40 cm. Vyplňte mezery mezi trámky izolačním materiálem (např. minerální vata).

Zajistěte klíny odstup mezi první řadou prken a stěnou (min. 15 mm). Klíny odstraníme, až bude položení podlahy dokončeno. První řada prken se položí s drážkou směrem ke zdi, zarovnáme a zašroubujeme do hranolku shora. Řady prken, které následují, jsou šroubovány skrytě skrz pero, doporučujeme předvrtat. Sklepněte prkna dohromady pomocí špalíku a zajistěte pro šroubování. Poslední řada prken, stejně jako první, je opět našroubována na místo shora.

POZOR!Kontrolujte správné zarovnání neustále během práce.

Montáž šroubováním
Montáž šroubováním
Montáž šroubováním
Montáž šroubováním

Montáž "plovoucím způsobem" na ocelové sponky

Podklad musí být suchý, rovný, strukturálně hladký. Zbytková vlhkost cementové stěrky musí být max. 2 %, anhydritového potěru max. 0,5 %. Instalujte parotěsnou zábranu, aby se zabránilo stoupající vlhkosti (např. PE fólie 200 μ). Instalujte korkovou nebo jinou podložku pro zvukovou izolaci. Na čtyřech metrech nesmí být výškový rozdíl u podkladu větší než 9 mm a na deseti metrech ne více než 12 mm.

Zatlačte spony do sebe takovým způsobem, že tvoří řetěz, a položte řetězy v řádcích 70 cm od sebe. Poznámka: upínací konec sponky by měl ukazovat směrem, kterým je podlaha pokládána.Rozpulte první sponku v polovině. Umístěte dřevěné klíny mezi stěnu a první řadu prken tak, aby byla dodržena požadovaná vzdálenost od stěny. Další řady prken jsou instalovány zasunutím pera do drážky a důrazným doklepnutím prkna na místo. Slepte čelní konce prkna. Lepidlo se nanáší pouze na spodek drážky. Poslední řada prken se seřízne po celé délce, s přihlédnutím na předepsanou vzdálenost od stěny. Tuto řadu lze nalepitpodélně. Po vytvrdnutí lepidla můžete odstranit klíny a umístit podlahové lišty.

POZOR!Mezi stěnami, dveřními rámy, trubkami pro topení atd. musí být dodržena dilatační spára 5 mm na 1 m šířky. Bobtnání dřeva by jinak mohlo způsobit zvlnění podlahy.

Montáž "plovoucím způsobem" na ocelové sponky
Montáž "plovoucím způsobem" na ocelové sponky
Montáž "plovoucím způsobem" na ocelové sponky
Montáž "plovoucím způsobem" na ocelové sponky

Montáž celoplošným lepením

Podklad musí být suchý, rovný, strukturálně hladký. Zbytková vlhkost cementové stěrky musí být max. 2 %, anhydritového potěru max. 0,5 %. Na čtyřech metrech nesmí být výškový rozdíl u podkladu větší než 9 mm a na deseti metrech ne více než 12 mm. Nerovnosti v podkladu musí být vyrovnány.

Naneste lepidlo na podklad. Dodržujte pokyny výrobce. Položte první řádek prken na lepidlo, současně nechte dostatečnou dilatační spáru od stěny (použijte klíny). Ujistěte se, že celá prkna jsou v kontaktu s lepidlem. Zatižte prkna dolů pytli s pískem, pokud je to nutné. Po nalepení můžete odstranit klíny a namontovat podlahové lišty.

POZOR!Mezi stěnami, dveřními rámy, trubkami pro topení atd. musí být dodržena dilatační spára 5 mm na 1 m šířky. Bobtnání dřeva by jinak mohlo způsobit zvlnění podlahy.

Montáž celoplošným lepením
Montáž celoplošným lepením
Montáž celoplošným lepením
Montáž celoplošným lepením

Pro lepení doporučujeme lepidlo na dřevěné masivní podlahy SikaBond®-54 Parquet:

  • rychle vytvrzuje
  • podlahu lze brousit již po 12 hodinách (při +23 °C / 50 % r.v. stěrka B3 / B11)
  • výborně zpracovatelné
  • bez rozpouštědel = bez zápachu
  • elastické lepidlo tlumící kročejový hluk
  • vhodné pro lepení dřevěných podlah přímo na dlažbu
  • snižuje přenos napětí mezi dřevěnou podlahou a podkladem
  • vhodné při podlahovém vytápění

Péče a ochrana dřevěné podlahy

Podlahy napuštěné olejem musí být pravidelně udržovány - obvykle 1x ročně v bytech a vícekrát u silně namáhaných podlah ve veřejných objektech. Zde doporučujeme použít výrobky pro péči o podlahy firmy WoodCare Denmark A/S nebo Feel Wood. Bezpečnostní pokyny: olejem nasáklé hadry a prach po broušení se mohou samy vznítit. Hadry ponořte do vody, uchovávejte v pevně uzavřené nádobě a poté zlikvidujte.

Další informace o dřevinách a rozměrech se dozvíte na www.secacz.cz/drevena-podlaha-feelwood/dreviny-a-rozmery/.

Autor: Serafin Campestrini (text a foto)

Související k tématu