reklama

Moření dřeva

Víte, co obnáší moření dřeva a proč k této technice barvení dřeva lidé vlastně přistupují? Moření dřeva je poměrně složitá záležitost, a všechny jeho taje se nedají popsat v jednom článku. Pojďme se však alespoň trochu blíže podívat na to, jak při moření dřeva postupovat a jaké materiály využít.

Moření dřeva

Proč vlastně moříme dřevo?

Mořením, obarvením dřeva, si děláme životní prostředí krásnější anebo se o to přinejmenším snažíme. Opticky připodobnit nebo nahradit dražší a vzácnější druhy dřeva lacinějšími. Člověk je tvor zdobný a snažil se okrašlovat si prostředí od nepaměti a pro zkrášlovaní výrobků ze dřeva používal různá barviva a různé suroviny, od rostlinných výluhů, po hlinky atd. Moderní doba, zvláště druhé a konce poloviny 20. století, přinesla nové suroviny a nové postupy moření dřeva. V posledních letech se však někdy vracíme ke starým postupům, které jsou ale inovovány s ohledem na dostupnost surovin (některé se již nesmí používat), a s ohledem na životní prostředí.

Mořením dřeva, jeho barvením, můžeme dosáhnout různých odstínů
Mořením dřeva, jeho barvením, můžeme dosáhnout různých odstínů

Příprava dřeva před mořením

Před mořením se musí dřevo dobře vybrat a správně obrousit. Jak správně obrousit dřevo, jsem psal minule, jenom zopakuji, každý zamýšlený efekt moření potřebuje jinou hrubost brusného papíru a samozřejmě jinou hrubost pro zamýšlenou další povrchovou úpravu. Pod vodou ředitelná mořidla se brousí jemnějším brusným papírem, až do zrnitosti 170-180, pro mořidla na bázi rozpouštědel stačí zrnitost 120-150. Broušení dřeva je rozhodující pro konečný vzhled.

Před mořením je nutné dřevo nejprve správně obrousit
Před mořením je nutné dřevo nejprve správně obrousit

Starší techniky moření dřeva

Dříve se dřevo mořilo různými rostlinnými výluhy, kdy se malé kusy dřeva i vařily spolu s výluhem a někdy se i probarvily v celém průřezu. Potom se začala požívat různá prášková mořidla, která se připravovala s vodou a čpavkem (ten slouží ke stabilizaci pH a někdy se používá dodnes). Někdy se také používalo tzv. předmořidlo, to dodávalo dřevu potřebné látky k pozdější reakci. Po uschnutí předmořidla se mořilo, většinou oxidy železa. Mořidlo s předmořidlem reagovalo za vzniku různých odstínů a nakonec se použilo tzv. zamořilo, to mělo za úkol vymýt nepotřebné látky a stabilizovat - zastavit reakci. Tento poslední postup byl poměrně složitý a nevím, jestli se někde ještě používá, spousta takto používaných látek byla zdraví nebezpečných.

V průmyslu se nejvíce prosadilo mořidlo na bázi rozpouštědel, protože se dodávalo již připravené výrobcem, který garantoval odstín a mořidlo práškové (někdy i pasta), které se míchalo s vodou.

Moření dřeva dnes

Dnes jsou na trhu různé typy mořidel dřeva, jsou to v přeneseném smyslu slova spíše lazury s velmi nízkou sušinou a malou filmotvorností a to jak vodouředitelné, tak na bázi rozpouštědel.

Správná příprava dřeva a výběr vhodného mořidla jsou důležité, aby byl výsledný efekt dokonalý
Správná příprava dřeva a výběr vhodného mořidla jsou důležité, aby byl výsledný efekt dokonalý

Velmi důležitý je způsob nanášení mořidla, a to jak vzhledem k druhu mořidla, tak i chtěnému výsledku. Mořidlo můžeme nanášet štětcem, houbou s následným vytíráním, válečkem, v bubnu, máčením, mikroplyšem, v průmyslu stříkáním nebo válcovou nanášečkou atd. Každý způsob má svoje výhody a nevýhody, a hlavně přináší jiný vjem. Nejvýraznější je to u stříkání, kdy pouze úpravou tlaku vzduchu při stříkání dosáhnete většího či menšího probarvení dřeva anebo i změnu odstínu (u hnědých tónu se odstín zbarvuje do červena).

Velmi důležitý je také způsob nanášení mořidla
Velmi důležitý je také způsob nanášení mořidla

Další aspektem je volba mořidla vzhledem k další použité nátěrové hmotě a způsobu nanášení nátěrové hmoty. Pokud nanášíme nátěrovou hmotu štětcem nebo PADem, může se stát, že při použití stejného rozpouštědla (vodou ředitelné mořidlo a vodou ředitelný lak nebo vodou ředitelný olej a nebo rozpouštědlové mořidlo a rozpouštědlový lak nebo rozpouštědlový olej) bude nám mořidlo buď tzv. krvácet do „laku“ a nebo se bude rozpouštět a míchat se s nátěrovou hmotou. Někdy výrobce řeší tuto situaci použitím tužidla do vodou ředitelného mořidla, které je potom odolnější proti rozpouštění a „krvácení“.

Moření dřeva dnes
Moření dřeva dnes
Moření dřeva dnes
Moření dřeva dnes

Barevná paleta mořidel je opravdu široká, výslednou barvu však ovlivňuje celá řada aspektů

V každém případě je potřeba způsob nanášení a zvolenou další povrchovou úpravu předem vyzkoušet než se pustíme do konečné práce. Je potřeba si uvědomit, že konečný vzhled závisí na zpracování, způsobu nanášení a obroušení a druhu dřeva. Zpracování mořidel a nátěrových hmot ovlivňuje konečný vzhled z více jak 60 %.

Publikováno: 6. 10. 2019, Autor: Pavel Kašpar, Acolor (text a foto), Depositphotos (foto) , Profil autora: Redakce