Skladba o izolaci, která funguje

„Skladba“ o špičkovém souznění izolace a parobrzdné fólie v oblasti ekologického zateplení. Harmonické tóny jsou v podání spokojených stavebníků.

Skladba o izolaci, která funguje

Přirovnání unikátního zateplovacího systému k hudební terminologii je v případě foukané celulózové izolace Climatizer Plus a systému pro clima INTELLO zcela na místě. Každý z nich je ojedinělou nabídkou vlastností, jejich souhra dohromady pak skutečně vytváří symfonii na poli tepelně izolačních systémů. Obojí jsou součástí neméně unikátního systému Compri tuzemské firmy Ciur.

Zateplení foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus.
Zateplení foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus.

Papír to tvrdí

Climatizer Plus tvoří jemná vlákna vyrobená ze sběrného novinového papíru. Izolace funguje na principu mikroprostorů vyplněných vzduchem uzavřeným mezi vlákny. Tepelně izolační kvalita závisí na jemnosti rozdrcení papíru s co největším počtem co nejmenších prostor a vláken, které nesmí mít příliš vysokou tepelnou vodivost a musí být dostatečně dlouhé. Výhodou tohoto typu izolace je vysoká měrná tepelná kapacita, to znamená Cd = 1919 až 2142 J/kg.K, takže výborně funguje v létě i zimě s dostatečnou tepelnou setrvačností. V praxi to znamená, že vrstva Climatizeru Plus je schopná naakumulovat sedmihodinovou dávku sluneční energie, kterou v noci vypouští zpět tam, odkud přišlo. Podobně to funguje i v zimě, kdy Climatizer Plus nepouští teplo ven. Schopnost tepelné setrvačnosti v porovnání s jinými tradičními izolanty je až dvojnásobná.

Papír to tvrdí
Papír to tvrdí

Fólie to jistí

Díky své přírodní kolébce umí Climatizer Plus přirozeně regulovat vlhkost – když je jí příliš, pojme část do své buněčné struktury, když vlhkost chybí, vypouští ji zpět do interiéru. K dokonalosti je ovšem tato vlastnost dovedena ve spolupráci s inteligentní parobrzdou pro clima INTELLO, která pracuje na základě principu klimaticky řízené membrány - v zimě chrání izolaci proti průniku vlhkosti, v létě je molekulární struktura fólie propustnější a umožňuje spolehlivé vysychání. Proměnlivost difuzního odporu tohoto vysoce výkonného systému garantuje také v kritických, zevně difuzně neprodyšných konstrukcích, jako jsou šikmé střechy s plechovou krytinou, spodní konstrukce střech s asfaltovou střešní lepenkou, ploché a ozeleněné střechy, značný potenciál staveb bez škod vlivem vlhkosti, a to i v lokalitách s velmi chladným klimatem.

Aplikace fólie Intello
Aplikace fólie Intello

Transport sem a zase tam

V zimě brzdí, respektive zastavuje, pro clima INTELLO hodnotou sd nad 25 m (vlhkostní transport týdně méně než 7 g/m2) pronikání vlhkosti do střechy a stěn. V létě potom parobrzda umožňuje unikání vodní páry z konstrukce. Hodnota sd 0,25 m zajišťuje transport vlhkosti více než 560 g/m2 týdně – tedy mimořádně vysoký potenciál vysychání!

Kombinace dvou na našem trhu mimořádných systémů, jakými bezesporu jsou foukaná celulózová izolace Climatizer Plus a pro clima INTELLO, je ve výsledku velmi efektivní. V zimních měsících přináší výraznou úsporu nákladů na topení, v létě vytváří příznivé mikroklima a odsouvá klimatizaci na druhou kolej.

www.vseproizolace.cz

Autor: Ing. Michal Řehulka (text), CIUR a.s. (foto)

Související k tématu