reklama

Jak udržovat topný systém v té nejlepší kondici?

Zima v posledních týdnech ukázala svojí stinnou tvář. Přívaly sněhu a teploty v mínusových hodnotách patří ke koloritu dnešních dnů. Proto se nyní, více než jindy, staráme o teplo rodinného krbu. Nejde jen o pomyslnou domácí pohodu, ale především o účinnost topného systému. Se začátkem topného období je nutné nejenom topení odvzdušnit, ale občas je potřeba i dalších zásahů.

Jak udržovat topný systém v té nejlepší kondici?

Malý výkon, studené radiátory nebo jen části, hluk v kotli, částečně nebo zcela ucpaná potrubí, zatuhlé ventily a hlučná čerpadla jsou nejčastějšími symptomy znečištěného systému. Takové problémy vyžadují rychlé a účinné řešení. Pomocníkem mohou být produkty prodávané pod označením Sentinel, které najdete v nabídce firmy Kreiner.

Předností bezproblémově provozovaného topného systému je účinnost, energetická úspora, nízké náklady na provozní paliva, spolehlivost a samozřejmě co nejdelší životnost. Zkrátka, každému by mělo jít o to, aby jeho topná soustava byla „zdravá“ a chod bezproblémový. K tomu je nutné občasné odborné vyčištění, propláchnutí a ošetření přípravky zajišťujícími antikorozní ochranu a zamezení vzniku vápencových usazenin (vodního kamene).

Údržba a čištění topného systému – tipy
Údržba a čištění topného systému – tipy

Například ve většině zemí Spolkové republiky Německo platí zákon, předepisující v rámci energetických úspor a snížení emisí oxidu uhličitého povinnost čištění a ošetření topných a solárních systémů. Praxe ukazuje, že vyčištění musí být prováděno s pomocí vhodné chemie v kombinaci s tlakem.

Jakou chemii použít ale záleží především na stáří systému, míře jeho znečištění a na skutečnosti, zda byl systém před uvedením do provozu vyčištěn, ošetřen a pravidelně servisován. Pokud ano, pak je zbaven nežádoucí koroze, usazenin či vápencových kalů.

Údržba a čištění topného systému – tipy
Údržba a čištění topného systému – tipy

Dokonce i nová zařízení vyžadují chemické vyčištění, protože obsahují velké množství montážních nečistot, tuků a olejů, které používají výrobci jako antikorozní ochranu jednotlivých komponent. U starších systémů k těmto problémům připočtěme ještě nashromážděné kaly, korozní či vápencové usazeniny. Pokud se v topné soustavě uvedené problémy vyskytují, pak je výrazně snížen výkon kotle a radiátorů. Nižší je nejen účinnost celého systému, ale také spolehlivost a životnost zařízení.

Ze zkušenosti lze konstatovat, že nejúčinnější metodou je čištění chemií v kombinaci s tlakovým proplachem, např. přístrojem Jetflush 4. Tuto metodu však nelze použít ve všech případech, např. u systémů s mikroskopickými otvory nebo s bezbariérovými plastovými potrubími. Dalšími mechanickými alternativami jsou tlaková rázová potrubní čištění nebo čištění klasickou oběhovou pumpou, využívající gravitace.

Údržba a čištění topného systému – tipy
Údržba a čištění topného systému – tipy

V neposlední řadě je důležitý výběr vhodného čistícího produktu, odpovídajícího zvolené metodě čištění, radí specialisté z firmy Kreiner. Sentinel nabízí kompletní sortiment čistících a ošetřujících produktů, speciálně vyvinutých pro topné a solární systémy. Proto jsme pro vás připravili v dalším článku několik rad, abychom vám výběr usnadnili a výsledek byl co nejuspokojivější.

Publikováno: 30. 1. 2017, Autor: Kreiner (text a foto)